Login

 


 
     
Limit to available items
Did you mean Folköl? more
138 results found. Sorted by relevance | date | title .
Result page:    
KEYWORDS (1-50 of 138)
Most relevant titles Most relevant titles   entries 1-4
1 book jacket Global folkhälsa : om livsvillkor, sjukdomar och social rättvisa
Vilhelmsson, Andreas
362.1
1. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2016
BOOK2 book jacket Fysisk aktivitet - Folkhälsa - Beteendeförändringar : en beteendevetenskaplig betraktelse
Hultgren, Staffan, 1953-
613


No copies available for checkout

Request


2008
BOOK3 book jacket Utblick folkhälsa : forskning, metoder och debatt

V(p)


No copies available for checkout
2002- 2005:1.
JOURNAL4 book jacket Global folkhälsa : tar vi vårt ansvar?
Werkö, Lars, 1918--2009
362.1


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2003
BOOKHighly relevant titles Highly relevant titles   entries 5-11
5 book jacket Sköldkörteln och mitokondrierna [Talbok (CD-R)] : samverkan och betydelse för individ och folkhälsa
Rooth Svensson, Helena, 1946-No copies available for checkout

Request


2017
TALKING BOOK DAISY6 book jacket Sköldkörteln och mitokondrierna : samverkan och betydelse för individ och folkhälsa
Rooth Svensson, Helena, 1946-
616.4


No copies available for checkout

Request


2013
BOOK7 book jacket Friska tag : en idéskrift om folkhälsa
Meiton, Stig
Vn


No copies available for checkout
2006
BOOK8 book jacket Små, få och fattiga : om barn och folkhälsa
Bing, Vibeke, 1945-
613


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Teknik och medicin for checkout

Request


2003
BOOK9 book jacket Sveriges nationalatlas [Kartografiskt material]. Folkhälsa och sjukvård

Nc
1. utg.

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2000 ;
MAP10 En idrottspolitik för 2000-talet : folkhälsa, folkrörelse och underhållning : regeringens propositio

Rb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1999
BOOK11 Friskt folk : tidskrift för folkhälsa : officiellt organ för Svenska gymnastikförbundet
No copies available for checkout
1942-1945
JOURNALVery relevant titles Very relevant titles   entries 12-138
12 book jacket Sociala relationer och hälsa : teori och praktik
Thelander, Kerstin
613
Upplaga 1

No copies available for checkout

Request


[2022]
BOOK13 book jacket An introduction to global health ethics
No copies available for checkout

Request


2021
TALKING BOOK DAISY14 book jacket Global health : an introduction to current and future trends
McCracken, Kevin

Second edition

No copies available for checkout

Request


2021
TALKING BOOK DAISY15 book jacket Doping and public health
No copies available for checkout

Request


2021
TALKING BOOK DAISY16 book jacket Metabolical : the truth about processed food and how it poisons people and the planet
Lustig, Robert H.
664


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Företagande, hantverk, kemi- & byggnadsteknik for checkout

Request


2021
BOOK17 book jacket Med tvål, vatten och flit : hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik ca 1870-1930

306


1 copy available at Bunkeflo:Vuxen Facklitteratur (300-399) for checkout

Request


[2021]
BOOK18 book jacket The real Anthony Fauci : Bill Gates, big pharma, and the global war on democracy and public health
Kennedy, Robert Francis, 1954-
362.1


1 copy available at Oxie:Vuxen Facklitteratur (300-399) for checkout

Request


[2021]
BOOK19 book jacket Långvarigt stillasittande : en hälsofara i tiden?

614
Andra upplagan

1 copy available at Limhamn:Vuxen Facklitteratur (600-629) for checkout

Request


[2021]
BOOK20 book jacket Dämpa inflammation – en praktisk guide till ett friskare liv [Elektronisk resurs]
Johansson, Martina1 copy available at for checkout
2021
EBOOK21 book jacket Du stolta, du fria : om svenskarna, Sverigebilden och folkhälsopatriotismen
Gustavsson, Gina, 1984-
305.8


3 copies available at Bunkeflo:Vuxen Facklitteratur (300-399), Lindängen:Vuxen Facklitteratur (300-399) and Oxie:Vuxen Facklitteratur (300-399) for checkout

Request


[2021]
BOOK22 book jacket Deaths of despair and the future of capitalism
Case, Anne, 1958-
362.2


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


[2020]
BOOK23 book jacket Så ett frö och bli måltidsmedveten
González Lönnqvist, Sofia, 1981-
372
Upplaga 1

1 copy available at Rosengård:Vuxen Pedagogik for checkout

Request


[2020]
BOOK24 book jacket Lärande i civilsamhället : en forskarantologi

374
1:a utgåvans 1:a tryckning

1 copy available at Bellevue:Vuxen facklitteratur (300-399) for checkout

Request


2020
BOOK25 book jacket Frisk utan fusk : vetenskapliga svar på hälsomyter
Ahlsén, Maria1 copy available at for checkout
2020
EBOOK26 book jacket Hälsoarbete i rörelse : ett aktionsforskningsprojekt inom etableringsreformens samhälls- och hälsoi
Bergenfeldt Fabri, Anna, 1960-
AKAD. AVH. 10169


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


[2019]
BOOK27 book jacket Frisk utan fusk : vetenskapliga svar på hälsomyter
Ahlsén, Maria, 1975-
613


6 copies available at Bunkeflo:Vuxen Facklitteratur (600-629), Garaget:Vuxen Facklitteratur (600-629), Stadsbibl:Slottet vån 3 Teknik och medicin and 3 other locations for checkout

Request


2019
BOOK28 book jacket Mellan hälsa och ohälsa : ett livsloppsperspektiv

306
Upplaga 1

No copies available for checkout

Request


[2018]
BOOK29 book jacket Hälsopsykologi
Andersson, Sven Ingmar, 1938-
616
Andra upplagan

2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Teknik och medicin and Rosengård:Vuxen Studentrum for checkout

Request


[2018]
BOOK30 book jacket Grundläggande folkhälsovetenskap
Pellmer Wramner, Kristina, 1945-
362.1
Fjärde upplagan

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


[2017]
BOOK31 Sālim zīstan āmūkhtanī ast! : majmūʻah-i maqālāt-i pizishkī - ijtimāʻī = You can learn how to live a
Amīnʹāvah, Kāmrān
613 persiska
Chāp-i duvvum

1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 3 for checkout

Request


2016
BOOK32 book jacket Global health 101
Skolnik, Richard L., author
362.1
Third edition

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


[2016]
BOOK33 book jacket Forskningsfusket bara fortsätter : macchiariniskandalen & Karolinska institutet : de ekonomiska och
Sundberg, Ralf, 1953-
174
Ny, utök. & rev. utg

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Filosofi och psykologi for checkout

Request


2016
BOOK34 book jacket Hälsopedagogik
Axelsson, Anna-Karin, 1953-
613
2. uppl

3 copies available at Oxie:Vuxen Facklitteratur (600-629) and Rosengård:Vuxen Studentrum for checkout

Request


2016
BOOK35 book jacket Public health : power, empowerment, and professional practice
Laverack, Glenn
362.1
3. ed

No copies available for checkout

Request


2016
BOOK36 book jacket Frisk till 100 : hälsan i behåll hela långa livet
Perski, Aleksander, 1947-
613
1. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Teknik och medicin for checkout

Request


2016
BOOK37 book jacket All that's mine I carry with me : early life disease and adult health in Sweden during 250 years
Lindström, Martin, 1963-
AKAD. AVH. 10054


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2015
BOOK38 book jacket Statens offentliga utredningar. 2014:49, Utveckla lokalsamhällets arbete mot våld i nära relationer

Odc(p)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2014
BOOK39 book jacket Hellre rik och frisk : om familjebakgrund och barns hälsa
Mörk, Eva
613


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Teknik och medicin for checkout

Request


2014
BOOK40 Sammanfattning av Kommission för ett socialt hållbart Malmös slutrapport

362.1


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmö - hemlån for checkout

Request


2014
BOOK41 book jacket Statens offentliga utredningar. 2014:49, Våld i nära relationer - en folkhälsofråga : förslag för et

Odc(p)


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2014
BOOK42 book jacket Åtstramning till döds : om en ekonomisk doktrins misslyckande
Stuckler, David
362.1


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2014
BOOK43 book jacket Maten, evolutionen och hjärnan : paleokost - myt eller människoföda?
Burenhult, Göran, 1942-
613.2


1 copy available at Rosengård:Vuxen for checkout

Request


2014
BOOK44 book jacket Levnadsvanor : en klinisk handbok
Rössner, Stephan, 1942-
614.4
1. uppl

No copies available for checkout

Request


2014
BOOK45 book jacket Motivation för motion : hälsovägledning för ökad fysisk aktivitet
Faskunger, Johan, 1973-
613.7
Första upplagan

No copies available for checkout
[2014]
BOOK46 book jacket Fetma : en global epidemi
Agerberg, Miki, 1949-
362.1
2., uppdaterade uppl

No copies available for checkout

Request


2014
BOOK47 book jacket Ewles & Simnett Hälsoarbete
Scriven, Angela
613
3., rev. uppl

No copies available for checkout

Request


2013
BOOK48 book jacket Nordens bästa mat [Talbok (CD-R)] : det nyttiga nordiska skafferiet
Adamsson, ViolaNo copies available for checkout

Request


2012
TALKING BOOK DAISY49 book jacket Grundläggande folkhälsovetenskap
Pellmer Wramner, Kristina, 1945-
362.1
3., kompletterade uppl

3 copies available at Bellevue:Vuxen facklitteratur (300-399), Garaget:Vuxen Facklitteratur (300-399) and Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2012
BOOK50 book jacket En introduktion till folkhälsovetenskap
Svanström, Leif, 1943-
362.1
2., [rev.] uppl. [illustrationer: Anna Thorén]

1 copy available at Mediehotell for checkout

Request


2012
BOOKResult page: