Login

 


 
     
Limit to available items
Result page:    
Num Mark AUTHORS (1-50 of 339) Year Entries
2436 Found
1   Malmö   59
2 Malmö. (1996   1996 1
3   Malmö Academy of Music -- See Musikhögskolan i Malmö   1
4 Malmö allmänna försäkringskassa   1988 1
5   Malmö allmänna idrottsförening   3
6   Malmö allmänna sjukhus -- See also Universitetssjukhuset MAS   1
7 Malmö allmänna sjukhus   1973 1
8   Malmö allmänna sjukhus. Socialmedicinska avdelningen   2
9   Malmö arbetarekommun   2
10 Malmö Arbetarekommuns Valledning   1930 1
11 Malmö. Arbetsgruppen "Samordnad områdesindelning"   1981- 1
12   Malmö astronomi- och rymdfartssällskap   2
13 Malmö Atletklubb   1985 1
14   Malmö Badmintonklubb   2
15 Malmö bageriarbetarefackförening   1936 1
16 Malmö Bageriidkareförening   1929 1
17 Malmö. Biblioteksnämnden   1992 1
18 Malmö BK   1993 1
19 Malmö Boll- och Idrottsförening     1
20 Malmö Borgerliga Valmansförening   1929 1
21 Malmö Bowlingklubbars Förening   1978 1
22 Malmö byggnadsgille   1950 1
23   Malmö. Byggnadsnämnden   2
24   Malmö börshus   2
25 Malmö centralhospital   1867 1
26 Malmö. Centrum för pedagogisk inspiration   2014 1
27   Malmö City Planning Office -- See Malmö. Stadsbyggnadskontoret   1
28 Malmö Civila Ryttareförening     1
29   Malmö djurskyddsförening   3
30 Malmö. Drätselkammaren   1963 1
31   Malmö drätselkontor   2
32   Malmö. Drätselkontoret   12
33 Malmö. Drätselkontoret. ADB-avdelningen     1
34   Malmö. Drätselkontoret. Planeringsavdelningen   3
35   Malmö. Drätselkontoret. Statistikavdelningen   3
36 Malmö döva förening "Svenske"   2001 1
37 Malmö ekumeniska råd   1989 1
38 Malmö energi AB   1988 1
39   Malmö energiverk   5
40 Malmö esperantoförening   1956 1
41 Malmö. Etniska relationer   2009 1
42 Malmö Fackliga Centralorganisation     1
43   Malmö. Fastighetskontoret   29
44   Malmö fastighetsägareförening   3
45 Malmö fattigvårdsstyrelses byggnadskomiterade   1895 1
46 Malmö FF   199-? 1
47   Malmö. Folkhälsoenheten   2
48 Malmö Fontänhus   2009? 1
49   Malmö fornminnesförening   20
50 Malmö. Fosie stadsdelsförvaltning   2003 1
Result page: