Login

 


 
     
No matches found; nearby AUTHORS are:
Result page:  Prev Next  
Mark   Year Entries
  Utredningen om patientens rätt   2
Utredningen om prioriteringar inom hälso- och sjukvården   1993 1
Utredningen om radio och TV i allmänhetens tjänst   2000 1
  Utredningen om reformerad inkomstbeskattning   4
Your entry Utredningen om regionala stimulansåtgärder inom skatteområdet would be here
Utredningen om reklam i videogram   1982 1
Utredningen om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning   2013 1
Utredningen om rätt information i vård och omsorg   2013 1
Utredningen om samhällets stöd till människor som av särskilda skäl befinner sig i psykiska kri   2005 1
Utredningen om samhällsorientering för nyanlända invandrare   2010 1
Utredningen om skolans kommunalisering   2014 1
Utredningen om skördeskadeskydd för trädgårdsnäringen, m. m   1922- 1
Utredningen om socialförsäkringen och EG   1922- 1
Utredningen om socialförsäkringens personkrets   1998 1
  Utredningen om socialförsäkringsregisterlag   2
Utredningen om stabsmyndigheterna verksamhet   1922- 1
Utredningen om stabsmyndigheternas verksamhet   1922- 1
Utredningen om Statens förhandlingsnämnd   1922- 1
  Utredningen om statens stöd för bostadsfinansieringen   2
Utredningen om statsbidrag till handikapporganisationer   1999 1
Utredningen om statsförvaltningen och EG   1993 1
Utredningen om straff för organiserad brottslighet   2014 1
Utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet   2005 1
Utredningen om strålskyddsforskning   1922- 1
Utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden   2017 1
Utredningen om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm   2014 1
Utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap   2012 1
Utredningen om stärkt skydd mot åldersdiskriminering   2010 1
  Utredningen om Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner   2
Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering   2007 1
  Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten   3
Utredningen om svenskan i EU   1998 1
Utredningen om svenskundervisning i utlandet   2007 1
Utredningen om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten   2016 1
  Utredningen om Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet   2
Utredningen om Sveriges internationella miljösamarbete   1922- 1
Utredningen om Sveriges internationella transporter   1984 1
Utredningen om Sveriges turistråd   1922- 1
Utredningen om säkerhet vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting   2009 1
Utredningen om särskild redovisningsmetod för enskild näringsverksamhet   1922- 1
Utredningen om taxinäringen   2004 1
  Utredningen om teknisk översyn av mervärdeskattelagen   3
  Utredningen om tekniska förutsättningar för utökade sändningar av radio och television till all   2
Utredningen om Territoriellt samarbete inom EU   2007 1
  Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten   2
Utredningen om tillträdesskydd   1922- 1
  Utredningen om tjänsteinkomstbeskattning   2
Utredningen om totalförsvarets personalutbildning   1922- 1
Utredningen om totalförsvarsplikten   2009 1
Utredningen om transportrådets verksamhet   1922- 1
Utredningen om tryggare och effektivare studier   2018 1
Result page:  Prev Next