Login

 


 

LEADER 00000camu 2200000ba 4500 
003  Worldcat 
003  Mo 
008  040428s2003  iq         kur  
041 1 kur|hper 
084  Hqcceqca.07 
084  Rca-oaj=qcc 
092 0 398|bkurdiska 
240 10 Afsanah'ha va matal'ha-yi kurdi 
245 10 Afsana-w raz-i kurdi /|ckokirdinaw-w amadakirdini Ali 
    Ashraf Darweshiyan ; Aziz Gardi, kirduyati ba-kurdi 
264  as-Sulaymaniya :|bSardam,|c2003 
300  378 s. 
440 0 Zinjira-y kiteb-i dazga-y chap-u pakhsh-i Sardam ;|v218 
500  Titeln översatt till svenska: Kurdiska myter och folksagor
546  Text på sorani. - Arabisk skrift 
655 7 Skönlitteratur|2saogf 
700 1 Darvishiyan, 'Ali Ashraf 
907 00 ev|z051214 
LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Rosengård:Vuxen Mångspråk  398 kurdiska    CHECK SHELF  ---