Login

 


 

LEADER 00000cam a22000005a 4500 
003  LT 
003  Mo 
008  110506s2011  sw   j   000 0 swe d 
020  9789189140752 
020  9789189140752 
041 0 swe 
082 04 307.76094861364|222/swe 
084  Oabba-cz Landskrona 
092 0 307.7 
245 10 Hela staden :|b social hållbarhet eller desintegration? /
    |cTapio Salonen, red. ; [författare: Robert Andersson ... 
    ; fotografi: Sayed Khatib] 
250  1. uppl. 
264  Umeå :|bBorea,|c2011 
300  350 s. :|bill. 
520  Denna bok handlar om en svensk stads utveckling under 
    några omvälvande årtionden runt millennieskiftet. Staden 
    är Landskrona, men den stadsutveckling som skildras är en 
    strukturomvandling som sker i hela västvärlden idag. 
    Forskningen visar att bostads℗Ưomflyttningen handlar om 
    genomgripande samhällsförändringar. Bostadssegregationen 
    är ett uttryck för dessa förändringar.Genom olika nedslag 
    i människors vardagsliv ℗Ưundersöker denna bok mötet 
    mellan privat och ℗Ưoffentligt. Men ℗Ưistället för att 
    uppehålla sig vid utpekade problemgrupper eller 
    bostads℗Ưområden, analyseras Hela staden. I det vakuum som
    uppstod efter industriepokens ℗Ưdramatiska nedgång har 
    vilsenhet och otrygghet brett ut sig. Staden hålls inte 
    längre samman, vare sig som social eller ℗Ưfunktionell 
    e℗Ưnhet. Genom en fysisk upp℗Ưdelning mellan rika och 
    fattiga områden och genom föreställningar om olika vi och 
    dom, sönderfaller staden i olika beståndsdelar. Här är 
    begreppet desintegration centralt.Föreställningen om ett 
    samhälle där alla har rätt till delaktighet och välfärd 
    utmanas i ℗Ưmodern stadsutveckling. Så även grunden för 
    den svenska välfärdsmodellen.Författare: Robert Andersson,
    Vladimir Cotal San Martin, Anne Harju, Torbjörn Hjort, 
    Håkan Johansson, Jesper Johansson, Linn Johansson, Philip 
    Lalander, Charlotte Lebeda, Anders Lundberg, Jan Mill, 
    Dino Viscovi, Erica Righard, Tapio Salonen, Simone Scarpa 
650 0 Cities and towns|zSweden 
650 7 Städer|zSverige|2sao 
650 7 Samhällsutveckling|zSverige|2sao 
650 7 Segregation|zSverige|2sao 
650 7 Polisarbete|zSverige|2sao 
651 4 Landskrona 
700 1 Salonen, Tapio,|d1954-|4edt 
700 1 Andersson, Robert,|d1968- 
LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap  307.7    CHECK SHELF  ---