Login

 


 

LEADER 00000cim a22006017a 4500 
001  12610177 
003  SE-LIBR 
008  011204s2001  sw nnnne ||||||  n und c 
024 7 C17223|2MTM medienummer 
041 0 swe 
046  m|m20000101|n20000301 
082 04 362.292|222 (machine generated) 
084  Ohia/TC|2kssb/8 
084  Ohfb-c/TC|2kssb/8 
100 1 Christensen, Rita 
245 10 Missbrukarnas barn|h[Talbok (CD-R)] :|bpå daghem och 
    fritidshem, i skolan och vården /|cRita Christensen 
264  Enskede :|bTPB,|c2001 
300  1 CD-R (3 tim., 27 min.) :|bmono 
500  Överföring av analog inläsning från Enskede : TPB, 1994 
500  Inläst ur: Stockholm : Prisma, 1993 
500  S. 106-111 i boken: Facklitteratur ; Skönlitteratur 
500  Digital talbok (DAISY 2.0) 
520  R.C. med stor erfarenhet av barnomsorg och alkoholistvård,
    skildrar hur det kan vara att växa upp med föräldrar som 
    är beroende av alkohol. Tillvaron för missbrukarnas barn 
    präglas i hög grad av föräldrarnas missbruk. Barnen 
    tvingas ofta att ta hand om sina föräldrar och deras egna 
    behov försummas. Sist en genomgång av olika lagar, bl.a. 
    anmälningsplikten i Socialtjänstlagen 
655 4 DAISY 
700 1 Kempe, Marianne|4nrt 
776 08 |iInläst ur|tMissbrukarnas barn 
856  |s75133419 
856 40 |5Mtm|uhttp://www.legimus.se/work/redirect?MedieNr=C17223
    |zLadda ner. Tillgänglig för personer med läsnedsättning 
    enligt § 17 Upphovsrättslagen 
LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Nedladdning MTM    NEDLADDNING MTM