Login

 


 

LEADER 00000nas 22000007a 4500 
003  Worldcat 
003  LT 
003  Mo 
008  040922s19229999sw | m   f000 |swe | 
020  91-38-22142-X 
022  0375-250X 
041 0 swe 
084  Odc(p) 
092 0 Odc(p) 
222 0 Statens offentliga utredningar 
222 0 SOU 
245 10 Statens offentliga utredningar.|n2004:53,|pBevara ljud och
    rörlig bild :|binsamling, migrering - prioritering : 
    betänkande/|cav SLBA-utredningen 
264  Stockholm :|bFritze,|c2004 
300  201 s. 
362 0 1922:1- 
610 24 Statens ljud- och bildarkiv 
653  Sverige 
710 2 SLBA-utredningen 
740 0 SOU 
740 0 Bevara ljud och rörlig bild 
856 4 |uhttps://www.regeringen.se/49b71e/contentassets/
    a4d34f26851c46a4bea210b67182b79c/sou-200453a|zDel a = 
    Utredningen 
856 4 |uhttps://www.regeringen.se/49b71e/contentassets/
    a4d34f26851c46a4bea210b67182b79c/sou-200453b|zDel b = 
    Bilagor med kommittédirektiv  
907 00 mbl|z040922 
LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Stadsbibl:Magasin 1  Odc(p)    CHECK SHELF  ---