Login

 


 

LEADER 00000nam 122003377a 4500 
001  17856372 
003  LIBRIS 
003  LT 
008  150417s2015  sw |||| m  00| ||swe c 
020  9789187925504 
041 0 swe 
092 0 AKAD. AVH. 10032 
100 1 Andersson, Niklas 
245 10 När vårdande och lärande sammanfaller :|bPatienters, 
    studenters och handledares erfarenheter av mötenpå en 
    utbildningsvårdavdelning inom psykiatrisk vård /|cNiklas 
    Andersson 
264  Kalmar, Växjö :|bLinnaeus University Press,|c2015 
300  236 s 
490 1 Linnaeus University Dissertations ;|v212/2015 
502  Diss. , 2015 
653  caring 
653  learning 
653  student-patient relationship 
653  dedicated education unit 
653  psychiatric care 
653  phenomenology 
653  lifeworld research 
653  lifeworld-led didactics 
653  caring science 
830 0 Linnaeus University Dissertations ;|v212/2015 
856 42 |uhttp://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:
    805866|zFulltext 
907 00 150426 
LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Stadsbibl:Magasin 1  AKAD. AVH. 10032    CHECK SHELF  ---