Login

 


 

LEADER 00000cas a2201549 a 4500 
001  8257949 
008  020113d19612002sw qr p|||||||0  b0swe| 
022 0 0024-1857|2f 
041 0 swe 
082 04 324.2485|222 (machine generated) 
084  Occ.06z Folkpartiet(p) 
084  Ocgc-c(p) 
092 0 O(p) 
222 0 Liberal ungdom 
245 10 Liberal ungdom :|borgan för Folkpartiets ungdomsförbund 
246 1 Liberal ungdom : organ för Folkpartiets ungdomsförbund
    |f1961-1989 
246 1 Liberal ungdom :|borgan för Liberala ungdomsförbundet 
    (LUF)|f1996-1999:2, 2002:3/4 
246 12 L :|bLiberal ungdom : organ för Folkpartiets 
    ungdomsförbund|f1990:1-4 
246 12 L :|bLiberal ungdom : organ för Liberala ungdomsförbundet
    |f1991:5-1994 
246 12 LU :|bLibral ungdom : organ för Liberala ungdomsförbundet
    |f1995 
246 12 L :|bLiberal ungdom : förbundsorgan för Liberala 
    ungdomsförbundet|f2000:3/4-2002:2 
264 1 |3Sammanfattad utgivningstid|aStockholm :|bFolkpartiets 
    ungdomsförbund,|c1961-2002 
264 1 Stockholm :|bFolkpartiets ungdomsförbund,|c1961-1991 
264 3 Stockholm :|bRotopress 
264 31 Stockholm :|bLiberala ungdomsförbundet,|c1991-2002 
310  1 nr/kvartal 
362 0 1961: nr 1-2002: nr 3/4 
500  |5Mo|aTIDSKRIFT 
500  |5Mo|asvenska 
511 0 Red.: Hans Nestius (1961-1964), Olle Wästberg (1965-1966:
    1), Mats Gullers (1966:2-4/5), Lennart Widing (1966:6-1969
    :4/5). Tf red.: Björn Holmblad (1969:6). Red.: Mats R. 
    Andersson (1970-1971:5), Niklavs Lapukins (1971:6-1973:4, 
    6-1974:1), Bonnie Bernström (1973:5), Anders Post (1974:2-
    1975:1), Peter Nordebo (1975:2-1976), Lars Carpelan (1977:
    2-1979:2), Kjell Brodda (1979:3, 1980:2-4), Kjell Brodda 
    och Bertil Ekerlid (1979:4-1980:1). Red.-råd: Irene Kiisk 
    ... (1980:5/6), Pernilla Ström ... (1981:1-3). I red.: 
    Maria Arnholm ... (1981:4-1982:5), Rolf Tardell ... (1982:
    6-1983:4), Per Joelsson ... (1983:5-1984:2), Thomas 
    Lundberg ... (1984:3-1985:2), Per Aronsson ... (1985:3-
    1986:3/4), Lars Granath ... (1986:5-1987:2), Åse Lindskog 
    ... (1987:3-1988:1), Annette Persson ... (1988:2-3), Mats 
    Sahlin ... (1988:4). Red.: Mats Sahlin (1989:1-3). I red.:
    Gunnar Fröroth ... (1989:4-1990:2), Bo Andersen ... (1990:
    3-1991:4). Red.-råd: Gunnar Fröroth (1991:5-1992:4). Red.:
    Gunnar Fröroth (1992:5), Malin Eriksson (1993:1-3?), Anna 
    Starbrink (1993:4?-5). Chefred.: Anna Starbrink (1994:1-
    2?), David Wästberg (1994:3?-1996:1?), Magnus Krantz (1996
    :2?-5). Red.: Joakim Bergström (1996:6-1998:3), Karin 
    Ekdahl (1998:4-1999:2), Paulina Neuding (1999:3-2000:2), 
    Isak Bergdahl (2000:3/4-2002:1). I red.: Aaron Israelsson,
    Hanna Lager (2002:3/4) 
511 0 Ansv. utg.: Per Ahlmark (1961-1962:6), Ola Ullsten (1962:7
    -1964), Gustaf Lindencrona (1965-1966:3), Thomas 
    Hammarberg (1966:4/5-1969:4/5), Per Gahrton (1966:6-1971:
    5), Lars Leijonborg (1971:6-1973:4), Johan Schück (1973:5-
    1974:3), Billy Olsson (1974:4-1975:3), Bonnie Bernström 
    (1975:4-1977:3), Christer Nilsson (1977:4-1979:3), Peter 
    Örn (1979:4-1983:3), Maria Leissner (1983:4-1985:2), 
    Torbjörn Pettersson (1985:3), Per Aronsson (1985:4/5-1986:
    3/4), Lars Granath (1986:5-1987), Erik Wassén (1988:1-1989
    :2), Mats Sahlin (1989:3-1991:4), Joachim Quiding (1991:5-
    1993:3?), Louise Nilsson (1993:4?-1995:3), Åsa Malmström 
    (1995:4-1996:3, 1997:3-1999:2), Joakim Bergström (1996:4),
    Mattias Rådström (1996:5-1997:1), Alf Karlsson (1997:2), 
    Leif Lanke (1999:3-2000:1), Magnus Simonsson (2000:2-2002)
547  Gr. 1934. - 1934-1960 med titel: Frisinnad ungdom; 1961-
    2002: Liberal ungdom; från 2003 med ovanstående titel; 
    från 2009 Liberal ungdom 
610 24 Folkpartiets ungdomsförbund 
610 27 |5Mo|aLiberala ungdomsförbundet|vperiodika|2sao 
653  Partiväsen 
653  Liberalism 
653  Politiska partier 
653  Politiska åskådningar 
653  Sverige 
653  Statskunskap 
653  Politik 
653  Samhällsvetenskap 
653  Ideologier 
653  Tidskrift 
655 4 |5Mo|aTidskrift 
655 7 Partipress|2saogf 
655 7 Ungdomstidningar|2saogf 
655 7 Periodika|2saogf 
700 1 Ahlmark, Per,|d1939-2018|4rpy 
700 1 Andersen, Bo|4pbd 
700 1 Andersson, Mats R.|4pbd 
700 1 Arnholm, Maria,|d1958-|4pbd 
700 1 Aronsson, Per|4pbd 
700 1 Bergdahl, Isak|4pbd 
700 1 Bergström, Joakim|4pbd|4rpy 
700 1 Bernström, Bonnie,|d1948-|4pbd|4rpy 
700 1 Brodda, Kjell,|d1956-|4pbd 
700 1 Carpelan, Lars,|d1946-|4pbd 
700 1 Ekdahl Wästberg, Karin|4pbd 
700 1 Ekerlid, Bertil,|d1953-|4pbd 
700 1 Eriksson, Malin|4pbd 
700 1 Fröroth, Gunnar,|d1968-|4pbd 
700 1 Gahrton, Per,|d1943-|4rpy 
700 1 Granath, Lars|4pbd|4rpy 
700 1 Gullers, Mats|4pbd 
700 1 Hammarberg, Thomas,|d1942-|4rpy 
700 1 Holmblad, Björn|4pbd 
700 1 Israelsson, Aaron|4pbd 
700 1 Joelsson, Per|4pbd 
700 1 Karlsson, Alf|4rpy 
700 1 Kiisk, Irene|4pbd 
700 1 Krantz, Magnus|4pbd 
700 1 Lager, Hanna|4pbd 
700 1 Lanke, Leif|4rpy 
700 1 Lapukins, Niklavs,|d1945-|4pbd 
700 1 Leijonborg, Lars,|d1949-|4rpy 
700 1 Leissner, Maria,|d1956-|4rpy 
700 1 Lindencrona, Gustaf,|d1938-|4rpy 
700 1 Lindskog, Åse|4pbd 
700 1 Lundberg, Thomas|4pbd 
700 1 Malmström, Åsa|4rpy 
700 1 Nestius, Hans,|d1936-2005|4pbd 
700 1 Neuding, Paulina|4pbd 
700 1 Nilsson, Christer|4rpy 
700 1 Nilsson, Louise|4rpy 
700 1 Nordebo, Peter,|d1954-|4pbd 
700 1 Olsson, Billy,|d1941-|4rpy 
700 1 Persson, Annette|4pbd 
700 1 Pettersson, Torbjörn,|d1960-|4rpy 
700 1 Post, Anders|4pbd 
700 1 Quiding, Joachim|4rpy 
700 1 Rådström, Mattias|4rpy 
700 1 Sahlin, Mats|4pbd|4rpy 
700 1 Schück, Johan,|d1951-|4rpy 
700 1 Simonsson, Magnus|4rpy 
700 1 Starbrink, Anna,|d1971-|4pbd 
700 1 Ström, Pernilla|4pbd 
700 1 Tardell, Rolf|4pbd 
700 1 Ullsten, Ola,|d1931-2018|4rpy 
700 1 Wassén, Erik,|d1961-|4rpy 
700 1 Widing, Lennart,|d1943-|4pbd 
700 1 Wästberg, David|4pbd 
700 1 Wästberg, Olle,|d1945-|4pbd 
700 1 Örn, Peter,|d1954-|4rpy 
710 2 Folkpartiets ungdomsförbund|4pbl 
780 00 |tFrisinnad ungdom|w787637 
785 00 |tLiebling|x1651-8950|w8954254 
866  |bStadsbiblioteket:|o1980-2002, 2009:4 - 2010:2, 2011 - 
907 00 eg|z040316 

ShelfmarkO(p) 
LocationStadsbibl:Slottet vån 3 Tidskrifter
Latest Received: 2020 no.2