Login

 


 
     
Limit to available items
Record:   Prev Next
BOOK
Title Norrlandskommittén : underdånigt betänkande / afgifvet af komitén för utredande af frågan "huruledes den sjelfegande jordbrukande befolkningens ställning i Norrland och Dalarne må kunna vidmakthållas och stärkas och jordbrukets utveckling i nämnda landsdelar befrämjas". 6, Tabellbilagor till betänkandet; Bilaga till reservation af H. Claëson m fl
Imprint Stockholm 1904

LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Stadsbibl:Magasin 1  Odc    CHECK SHELF  ---
Record:   Prev Next