Login

 


 
     
Limit to available items
Record:   Prev Next
book jacket
TALKING BOOK DAISY
Title Ängar [Talbok (CD-R)] : om naturliga slåttermarker i odlingslandskapet / Urban Ekstam, Mårten Aronsson, Nils Forshed
Author Ekstam, Urban
Imprint Enskede : TPB, 2008

LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Nedladdning MTM    NEDLADDNING MTM  
Descript 1 CD-R (12 tim., 31 min.) : mono
Note Digital talbok (DAISY 2.02), ljud
Överföring av analog inläsning från: Enskede : TPB, 1989
Inläst ur: Stockholm : LT, 1988
Boken ingår i serien: Skötsel av naturtyper
Ängen var fordom en av bondens viktigaste marker, där djurens vinterfoder bärgades. På ängen utvecklades rika naturtyper, blomsterprakt med kärlväxter och insektsmyller. Få traditionellt skötta ängar finns kvar på 1980-talet, vilket haft en förödande verkan på naturens artrikedom. Skogsodling och intensivgödslad betesmark är mer lönsamt. Här ges råd om vad som kan göras för att rädda de ängar som finns kvar
Subject DAISY
Classmark 577
Ue.056/TC
Qd-c/TC
Uhe-c/TC
Alt Auth Aronsson, Mårten
Forshed, Nils
Gibran, Timothy
ISBN/ISSN C71081 MTM medienummer
Record:   Prev Next