Login

 


 
     
Limit to available items
AUTHORS (1-26 of 26)
Ekelöf, Per Olof, 1906-1990
1 Processuella grundbegrepp och allmänna processprinciper : några problem inom den allmänna processrät
Ekelöf, Per Olof, 1906-1990
Oek


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1956
BOOK2 book jacket Rättegång / Supplement till Rättegång 1-5
Ekelöf, Per Olof, 1906-1990
Oek


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1975
BOOK3 book jacket Rättegång / H. 1
Ekelöf, Per Olof, 1906-1990
Oek
6., rev. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1980
BOOK4 book jacket Rättegång / H. 2
Ekelöf, Per Olof, 1906-1990
Oek
6., rev. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1980
BOOK5 book jacket Rättegång / H. 2
Ekelöf, Per Olof, 1906-1990
Oek
7., rev. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1985
BOOK6 book jacket Rättegång / Supplement till Rättegång 1-5
Ekelöf, Per Olof, 1906-1990
Oek
5., omarb. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1985
BOOK7 book jacket Rättegång / H. 5
Ekelöf, Per Olof, 1906-1990
Oek
6., omarb. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1987
BOOK8 book jacket Rättegång / H. 3
Ekelöf, Per Olof, 1906-1990
Oek
5. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1988
BOOK9 book jacket Rättegång / H. 3
Ekelöf, Per Olof, 1906-1990
Oek
6., bearb. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1994
BOOK10 book jacket Rättegång / Supplement till Rättegång 1-5
Ekelöf, Per Olof, 1906-1990
Oek
9. uppl. / Per Olof Ekelöf, Torleif Bylund, Robert Boman

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1997
BOOK11 Rättegång / H. 1
Ekelöf, Per Olof, 1906-1990
Oek
4., omarbetade uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1974
BOOK12 Rättegång / H. 3
Ekelöf, Per Olof, 1906-1990
Oek
3., omarbetade uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1970
BOOK13 Rättegång / 5
Ekelöf, Per Olof, 1906-1990
Oek
3. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1972
BOOK14 Rättegång / 4
Ekelöf, Per Olof, 1906-1990
Oek
3., reviderade uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1973
BOOK15 Rättegång / H. 4
Ekelöf, Per Olof, 1906-1990
Oek
5., omarb. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1982
BOOK16 book jacket Rättegång Första häftet
Ekelöf, Per Olof, 1906-1990
347
nionde upplagan

No copies available for checkout

Request


2016
BOOK17 book jacket Rättegång. H. 1
Ekelöf, Per Olof, 1906-1990
Oek
7., [rev.] uppl. / Per Olof Ekelöf, Robert Boman

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1990 ;
BOOK18 book jacket Rättegång H. 2
Ekelöf, Per Olof, 1906-1990
347
9., omarb. och rev. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2015
BOOK19 book jacket Rättegång H. 4
Ekelöf, Per Olof, 1906-1990
Oek
6., omarb. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1992
BOOK20 book jacket Rättegång. H. 4
Ekelöf, Per Olof, 1906-1990
347
7. uppl.

No copies available for checkout

Request


2009
BOOK21 book jacket Rättegång. H. 5
Ekelöf, Per Olof, 1906-1990
347
8. uppl

No copies available for checkout

Request


2011
BOOK22 book jacket Rättegång [H.] 6
Welamson, Lars, 1921-2006
Oek
3., omarb. uppl

2 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1994
BOOK23 book jacket Rättegång I-V Supplement
Ekelöf, Per Olof, 1906-1990
347
Fjortonde upplagan

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


[2019]
BOOK24 book jacket Rättegång. Supplement till Rättegång 1-5
Ekelöf, Per Olof, 1906-1990
Oek
10., [rev.] uppl.

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2008
BOOK25 book jacket Rättegång Tredje häftet
Ekelöf, Per Olof, 1906-1990
347
Åttonde upplagan

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


[2018]
BOOK26 Straffet, skadeståndet och vitet : en studie över de rättsliga sanktionernas verkningssätt
Ekelöf, Per Olof, 1906-1990
Oeb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1942
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR