Login

 


 
     
Limit to available items
Record:   Prev Next
book jacket
JOURNAL
Title Liberal ungdom : organ för Folkpartiets ungdomsförbund
Imprint Sammanfattad utgivningstid Stockholm : Folkpartiets ungdomsförbund, 1961-2002
Stockholm : Folkpartiets ungdomsförbund, 1961-1991
Stockholm : Liberala ungdomsförbundet, 1991-2002
Stockholm : Rotopress
Lib. Has Stadsbiblioteket: Löpande årgång


ShelfmarkO(p) 
LocationStadsbibl:Slottet vån 3 Tidskrifter
Latest Received: 2020 no.3

Date 1961: nr 1-2002: nr 3/4
Note TIDSKRIFT
svenska
Red.: Hans Nestius (1961-1964), Olle Wästberg (1965-1966:1), Mats Gullers (1966:2-4/5), Lennart Widing (1966:6-1969:4/5). Tf red.: Björn Holmblad (1969:6). Red.: Mats R. Andersson (1970-1971:5), Niklavs Lapukins (1971:6-1973:4, 6-1974:1), Bonnie Bernström (1973:5), Anders Post (1974:2-1975:1), Peter Nordebo (1975:2-1976), Lars Carpelan (1977:2-1979:2), Kjell Brodda (1979:3, 1980:2-4), Kjell Brodda och Bertil Ekerlid (1979:4-1980:1). Red.-råd: Irene Kiisk ... (1980:5/6), Pernilla Ström ... (1981:1-3). I red.: Maria Arnholm ... (1981:4-1982:5), Rolf Tardell ... (1982:6-1983:4), Per Joelsson ... (1983:5-1984:2), Thomas Lundberg ... (1984:3-1985:2), Per Aronsson ... (1985:3-1986:3/4), Lars Granath ... (1986:5-1987:2), Åse Lindskog ... (1987:3-1988:1), Annette Persson ... (1988:2-3), Mats Sahlin ... (1988:4). Red.: Mats Sahlin (1989:1-3). I red.: Gunnar Fröroth ... (1989:4-1990:2), Bo Andersen ... (1990:3-1991:4). Red.-råd: Gunnar Fröroth (1991:5-1992:4). Red.: Gunnar Fröroth (1992:5), Malin Eriksson (1993:1-3?), Anna Starbrink (1993:4?-5). Chefred.: Anna Starbrink (1994:1-2?), David Wästberg (1994:3?-1996:1?), Magnus Krantz (1996:2?-5). Red.: Joakim Bergström (1996:6-1998:3), Karin Ekdahl (1998:4-1999:2), Paulina Neuding (1999:3-2000:2), Isak Bergdahl (2000:3/4-2002:1). I red.: Aaron Israelsson, Hanna Lager (2002:3/4)
Ansv. utg.: Per Ahlmark (1961-1962:6), Ola Ullsten (1962:7-1964), Gustaf Lindencrona (1965-1966:3), Thomas Hammarberg (1966:4/5-1969:4/5), Per Gahrton (1966:6-1971:5), Lars Leijonborg (1971:6-1973:4), Johan Schück (1973:5-1974:3), Billy Olsson (1974:4-1975:3), Bonnie Bernström (1975:4-1977:3), Christer Nilsson (1977:4-1979:3), Peter Örn (1979:4-1983:3), Maria Leissner (1983:4-1985:2), Torbjörn Pettersson (1985:3), Per Aronsson (1985:4/5-1986:3/4), Lars Granath (1986:5-1987), Erik Wassén (1988:1-1989:2), Mats Sahlin (1989:3-1991:4), Joachim Quiding (1991:5-1993:3?), Louise Nilsson (1993:4?-1995:3), Åsa Malmström (1995:4-1996:3, 1997:3-1999:2), Joakim Bergström (1996:4), Mattias Rådström (1996:5-1997:1), Alf Karlsson (1997:2), Leif Lanke (1999:3-2000:1), Magnus Simonsson (2000:2-2002)
Gr. 1934. - 1934-1960 med titel: Frisinnad ungdom; 1961-2002: Liberal ungdom; från 2003 med ovanstående titel; från 2009 Liberal ungdom
Subject Folkpartiets ungdomsförbund
Liberala ungdomsförbundet -- periodika
Partipress
Ungdomstidningar
Periodika
Tidskrift
Partiväsen
Liberalism
Politiska partier
Politiska åskådningar
Sverige
Statskunskap
Politik
Samhällsvetenskap
Ideologier
Tidskrift
Classmark 324.2485
Occ.06z Folkpartiet(p)
Ocgc-c(p)
Alt Auth Ahlmark, Per, 1939-2018
Andersen, Bo
Andersson, Mats R.
Arnholm, Maria, 1958-
Aronsson, Per
Bergdahl, Isak
Bergström, Joakim
Bernström, Bonnie, 1948-
Brodda, Kjell, 1956-
Carpelan, Lars, 1946-
Ekdahl Wästberg, Karin
Ekerlid, Bertil, 1953-
Eriksson, Malin
Fröroth, Gunnar, 1968-
Gahrton, Per, 1943-
Granath, Lars
Gullers, Mats
Hammarberg, Thomas, 1942-
Holmblad, Björn
Israelsson, Aaron
Joelsson, Per
Karlsson, Alf
Kiisk, Irene
Krantz, Magnus, 1973-
Lager, Hanna
Lanke, Leif
Lapukins, Niklavs, 1945-
Leijonborg, Lars, 1949-
Leissner, Maria, 1956-
Lindencrona, Gustaf, 1938-
Lindskog, Åse
Lundberg, Thomas
Malmström, Åsa
Nestius, Hans, 1936-2005
Neuding, Paulina
Nilsson, Christer
Nilsson, Louise
Nordebo, Peter, 1954-
Olsson, Billy, 1941-
Persson, Annette
Pettersson, Torbjörn, 1960-
Post, Anders
Quiding, Joachim
Rådström, Mattias
Sahlin, Mats
Schück, Johan, 1951-
Simonsson, Magnus
Starbrink, Anna, 1971-
Ström, Pernilla
Tardell, Rolf
Ullsten, Ola, 1931-2018
Wassén, Erik, 1961-
Widing, Lennart, 1943-
Wästberg, David
Wästberg, Olle, 1945-
Örn, Peter, 1954-
Folkpartiets ungdomsförbund
Add Title Liberal ungdom : organ för Folkpartiets ungdomsförbund 1961-1989
L : Liberal ungdom : organ för Folkpartiets ungdomsförbund 1990:1-4
L : Liberal ungdom : organ för Liberala ungdomsförbundet 1991:5-1994
LU : Libral ungdom : organ för Liberala ungdomsförbundet 1995
Liberal ungdom : organ för Liberala ungdomsförbundet (LUF) 1996-1999:2, 2002:3/4
L : Liberal ungdom : förbundsorgan för Liberala ungdomsförbundet 2000:3/4-2002:2
Continues Frisinnad ungdom
Cont'd By Liebling 1651-8950
ISBN/ISSN 0024-1857 f
Record:   Prev Next