Login

 


 
     
Limit to available items
Record:   Prev Next
book jacket
JOURNAL
Title Hertha : tidskrift för den svenska kvinnorörelsen / utgiven av Fredrika-Bremer-förbundet
Imprint Sammanfattad utgivningstid Stockholm : Fredrika-Bremer-förbundet, 1914-
Stockholm : Fredrika-Bremer-förbundet, 1914-1995
Stockholm : Stiftelsen Hertha, 1996-1999
Stockholm : Fredrika-Bremer-förbundet, 2009-
Stockholm : F. Englunds boktr
Lib. Has Stadsbiblioteket: 1914-1915, 1922, 1924-1986, 1988-1999.Inbundna årg. redovisas separat

LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Stadsbibl:Magasin 3 Tidskrifter  Ohja(p)  1914    LIB USE ONLY  ---
 Stadsbibl:Magasin 3 Tidskrifter  Ohja(p)  1915    LIB USE ONLY  ---
 Stadsbibl:Magasin 3 Tidskrifter  Ohja(p)  1922    LIB USE ONLY  ---
 Stadsbibl:Magasin 3 Tidskrifter  Ohja(p)  1924    LIB USE ONLY  ---
 Stadsbibl:Magasin 3 Tidskrifter  Ohja(p)  1925    LIB USE ONLY  ---
 Stadsbibl:Magasin 3 Tidskrifter  Ohja(p)  1926    LIB USE ONLY  ---
 Stadsbibl:Magasin 3 Tidskrifter  Ohja(p)  1927    LIB USE ONLY  ---
 Stadsbibl:Magasin 3 Tidskrifter  Ohja(p)  1928    LIB USE ONLY  ---
 Stadsbibl:Magasin 3 Tidskrifter  Ohja(p)  1929    LIB USE ONLY  ---
 Stadsbibl:Magasin 3 Tidskrifter  Ohja(p)  1930    LIB USE ONLY  ---

Date Årg. 1(1914): h. 1-årg. 25(1938): h.10 ; årg. 26(1939): nr 1-årg. 81(1994): nr 4 ; 1995: nr 1-1999: 3/4 ; 2009-
Descript 24 cm
Note 1953-1955 med bilaga: Herthas journal : politik, sociala frågor, arbetsliv, föreningsrörelse
Årsvisa innehållsförteckningar 1914-1925, 1927-1931, 1948-1950
Innehållsförteckningar 1926, 1932-1947, 1951-1953, 1957, 1959-1960 i respektive års sista nummer
Register 1955-1956, 1958, 1961-1978 i respektive följande års första nummer
TIDSKRIFT-HUVUDPOST
svenska
Red.: Ellen Kleman (1914-1932), Margareta von Konow (1933-1947), Kaj Andersson (1948-1957:1), Monica Boëthius (1957:2-1959), Eva Moberg (1960-1962), Ying Toijer-Nilsson (1963-1976:1, 1977:1-3), Vera Nordin (1976:2-6, 1977:4-1982:3). Red.råd: Monica Gunne och Berit Härd (1982:4-1985:3), Barbro Hellberg och Anita Widén (1985:4), Anita Widén (1985:5, 1990:1), Carin Mannberg-Zackari och Anita Widén (1985:6-1986:1, 1989:4-6). Red.: Carin Mannberg-Zackari och Anita Widén (1986:2-1988:3), Karin Alfredsson och Anita Widén (1988:4-1989:3), Carin Mannberg-Zackari (1990:2-4), Raquel Urisman (1991), Ulla Gådefors-Christensen (1992:1), Märta Fritz (1992:2-1994:2), Astrid Malmberg (1994:3-4). Chefred.: Madeleine Gauffin (1995:2-1997), Disa Åberg (1998-1999)
Ansv. utg.: Margareta von Konow (1944:11-1948:1/2), Hanna Rydh (1948:3/4-1949:5/6), Elsa Ewerlöf (1949:7/8-1958:3), Elin Lauritzen (1958:4-1959:4), Inger Leijonhufvud (1959:5-1961:3), Anna-Greta Hybbinette (1961:4-1967:3), Ying Toijer-Nilsson (1967:4-1975), Karin Ahrland (1976-1977:3), Birgitta Wistrand (1977:4-1982:3), Monica Påhlsson (1982:4-1985:3), Gerd Forssell (1985:4-1989:3), Ann Egefalk (1989:4-1990:3), Eivor Lilja (1990:4-1991:2), Inge Garstedt (1991:3-1997), Barbro Hedvall (1998-1999)
Utkom 2000-2005 på Internet, enligt tidskriftens webbplats
Utkom ej 2006-2008, 2010
2009 utkom endast ett jubileumsnummer med anledning av att Fredrika-Bremer-förbundet fyllde 150 år
Boëthius, Monica: Gif mig en stor tanke...; ingår i: Hertha 1959(46):3, s. 8-19, 48-[49] historik över tidskriften fram till 1959 och dess föregångare
NLT: 1914-1999 bibliograferad för NLT. - Om register 1954 saknas uppgift
Subject Fredrika-Bremer-förbundet
Kvinnorörelsen
Kulturtidskrifter
Organisationspress
Periodika
Tidskrift
Tidskrift
Kvinnorollen
Könsroller
Kvinnofrågor
Sverige
Fredrika-Bremer-förbundet
Classmark 305.4
Ohja-c:bf Fredrika-Bremer-förbundet(p)
Alt Auth Ahrland, Karin, 1931-2019
Alfredsson, Karin, 1953-
Andersson, Kaj, 1897-1991
Boëthius, Monica, 1928-
Egefalk, Ann, 1945-
Ewerlöf, Elsa
Forssell, Gerd
Fritz, Märta, 1938-
Garstedt, Inge, 1947-
Gauffin, Madeleine, 1959-
Gunne, Monica, 1945-2016
Gådefors-Christensen, Ulla, 1947-
Hedvall, Barbro, 1944-
Hellberg, Barbro, 1935-2016
Hybbinette, Anna-Greta, 1914-2000
Härd, Berit, 1936-
Kleman, Ellen, 1867-1943
Konow, Margareta von, 1897-1999
Lauritzen, Elin, 1916-
Leijonhufvud, Inger
Lilja, Eivor, 1948-
Malmberg, Astrid
Mannberg-Zackari, Karin, 1949-
Moberg, Eva, 1932-2011
Nordin, Vera, 1920-
Påhlsson, Monica
Rydh, Hanna, 1891-1964
Toijer-Nilsson, Ying, 1924-2012
Urisman, Raquel, 1951-
Widén, Anita, 1948-
Wistrand, Birgitta, 1939-
Åberg, Disa, 1944-2019
Stiftelsen Hertha
Fredrika-Bremer-förbundet
Add Title Hertha utgiven av Fredrika-Bremer-förbundet 1953:2/3-1975:3, 1981:5/6
Nya Hertha 1984:1, 1991:1
Nya Hertha utges av Fredrika-Bremer-förbundet 1991:2-4
Hertha utges av Fredrika-Bremer-förbundet 1992:1-1996:1
Hertha utges av Stiftelsen Hertha 1996:2-1999
Hertha : tidskrift för den svenska kvinnorörelsen / utgiven av Fredrika-Bremer-förbundet 1914-1950
Herthas journal : politik, sociala frågor, arbetsliv, föreningsrörelse
Herthas jul
Tidskriften Hertha
Continues Dagny
Nordisk kontakt (Göteborg)
ISBN/ISSN 0018-0912 f
Record:   Prev Next