Login

 


 

LEADER 00000cam a22004697a 4500 
001  13903958 
003  SE-LIBR 
007  co|||||||||||| 
008  080221s2008  sw   eq  |  0 swe c 
024 7 D3584|2MTM medienummer 
041  swe 
046  m|m20000101|n20000301 
082 04 372.21|222 (machine generated) 
084  Eab.01/TD|2kssb/8 
100 1 Granberg, Ann 
245 10 Småbarns utevistelse|h[Talbok (CD-R)] :|bnaturorientering,
    lek och rörelse /|cAnn Granberg 
256  Dokument 
264  Enskede :|bTPB,|c2008 
300  1 CD-R|c4 3/4 tum 
500  E-textbok 
500  Kopierad från: 1. uppl. Stockholm : Liber, cop. 2000 (tr. 
    2005). ISBN 91-47-04960-X, 978-91-47-04960-8 (genererat) 
520  Utelek stimulerar motoriken, koncentrationsförmågan och 
    fantasin hos små barn. På vilket sätt kan 
    förskolepersonalen arbeta för att göra barnens utevistelse
    lustfylld och meningsfull? Bokens innehåll överensstämmer 
    med förskolans läroplan och grundar sig på författarens 
    mångåriga erfarenhet som förskollärare. Barns utveckling 
    och sätt att ta till sig kunskaper samt pedagogens roll 
    som samtalspartner och medforskare beskrivs 
538  Systemkrav: PC; TextView 
538  Filstorlek: 298 kB 
655 4 E-textbok 
776 08 |iKopierad från|tSmåbarns utevistelse|z914704960X 
856  |s1244261 
856 40 |5Mtm|uhttp://www.legimus.se/work/redirect?MedieNr=D3584
    |zLadda ner. Tillgänglig för personer med läsnedsättning 
    enligt § 17 Upphovsrättslagen 
LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Nedladdning MTM    NEDLADDNING MTM