Login

 


 

LEADER 00000cam 2200000 a 4500 
001  9175800705 
003  Worldcat 
003  LT 
003  Mo 
008  920902     sw       0  swe  
020  91-7580-070-5 
041 1 swe 
084 0 Cda 
092 0 Cd 
100 0 Kyrillos,|cpatriark av Jerusalem 
245 10 Katekeser /|cKyrillos av Jerusalem ; översättning från 
    grekiskan med inledning och kommentar av Per Beskow 
264  Skellefteå :|bArtos,|c1992 
300  138 s 
505 8 Innehåll: Prokatekes ; Dopkatekeser i urval ; De 
    mystagogiska katekeserna 
653 00 Kyrkofädernas skrifter 
653 00 Äldre teologisk litteratur 
653 00 Teologisk litteratur 
653 00 Fornkristen litteratur 
653 00 Teologi 
653 00 Religion 
653 00 Kristendom 
740 00 Prokatekes 
740 00 Dopkatekeser i urval 
740 3 De mystagogiska katekeserna 
907 00 eg|z920902 
LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Stadsbibl:Magasin 1  Cd    CHECK SHELF  ---