Login

 


 
     
Limit to available items
Nearby AUTHORS are:
Result page:  Prev Next  
Mark   Year Entries
Kommerskollegium. Avdelningen för arbetsstatistik   1910 1
Kommission för ett socialt hållbart Malmö   2013 1
  Kommissionen för de Europeiska gemenskaperna Delegationen i Sverige -- See Europeiska gemenskaperna. Kommissionen. Delegationen i Sverige   1
  Kommissionen för de Europeiska gemenskaperna Representationen i Sverige -- See Europeiska gemenskaperna. Kommissionen. Representationen i Sverige   1
  Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö   3
Kommissionen för jämlik hälsa   2016 1
Kommissionen för riksinventering av de enskilda arkiven   1963- 1
  Kommissionen mot antiziganism   3
Kommissionen om den svenska utrikesledningens agerande i fallet Raoul Wallenberg   2003 1
  Kommissionen om judiska tillgångar i Sverige vid tiden för andra världskriget   2
Kommittén angående skolor med enskild huvudman   1981 1
Kommittén för alternativ varvsproduktion   1980 1
Kommittén för AMU-gruppens bolagisering   1922- 1
Kommittén för arbetskraftsinvandring   2006 1
  Kommittén för arbetskraftsinvandring till Sverige -- See Kommittén för arbetskraftsinvandring   1
Kommittén för avveckling av kårobligatoriet   1922- 1
Kommittén för brottsförebyggande arbete   1998 1
Kommittén för cirkulär migration och utveckling   2011 1
Kommittén för Det medeltida Sverige   1999 1
  Kommittén för en ny högskola i Malmö   2
  Kommittén för europeiska äldreåret 1993   2
Kommittén för förberedelserna inför FAO:s världslivsmedelstoppmöte   2002 1
  Kommittén för hemlösa   2
Kommittén för inventering av den äldre bebyggelsen i Landskrona   1960 1
Kommittén för inventering av Lunds äldre byggnadsverk   1952 1
  Kommittén för kulturhistorisk byggnadsinventering, Avdelningen för kulturminnesvård, Stadsbyggnadsko -- See Malmö. Stadsbyggnadskontoret. Avdelningen för kulturminnesvård. Kommittén för kulturhistorisk byggnadsinventering i Malmö stad   1
Kommittén för Linköpings historia   1978 1
Kommittén för nya arbetstids- och semesterregler   2002 1
Kommittén för nya utbildningsvägar vid de filosofiska fakulteterna   1961 1
Kommittén för ombyggnad av Sagerska huset   1922- 1
  Kommittén för reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik   2
  Kommittén för Stockholmsforskning   19
Kommittén för svenskt deltagande i UNICEF/WHO-aktionen "Baby Friendly Hospitals"   1993 1
  Kommittén för utvärdering av skattereformen   2
Kommittén för ökad konkurrens inom järnvägssektorn   1922- 1
Kommittén för översyn av den svenska forskningspolitiken   1998 1
Kommittén för översyn av det allmännas skadeståndsansvar   1922- 1
Kommittén för översyn av länsbostadsnämnderna   1922- 1
  Kommittén för översyn av svenskt multilateralt utvecklingssamarbete   3
Kommittén för översyn av utlänningslagstiftningen   2004 1
Kommittén "Kronorna bland verken"   2008 1
Kommittén Kulturbryggan   2012 1
  Kommittén Körkort 2000 -- See Körkort 2000   1
  Kommittén "Martinson i skolan" -- See Harry Martinson-sällskapet   1
Kommittén med uppgift att kartlägga och närmare utreda målsättningen för handikappidrott i Mal   1976? 1
  Kommittén mot barnmisshandel   2
  Kommittén om barn i homosexuella familjer   2
Kommittén om EU:s utvidgning - konsekvenser för jordbruket och den gemensamma jordbrukspolitiken   1997 1
  Kommittén om EU:s utvidgning - konsekvenser för samarbetet i rättsliga och inrikes frågor -- See Utredningen om EU:s utvidgning - konsekvenser för samarbetet i rättsliga och inrikes frågor   1
Kommittén om forskningsetik   1999 1
Result page:  Prev Next