Login

 


 
     
Limit to available items
Nearby AUTHORS are:
Result page:  Prev Next  
Mark   Year Entries
  Kungl. Sjökarteverket -- See also Sjöfartsverket. Sjökarteavdelningen   1
  Kungl. Skogs- och lantbruksakademien   11
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien. Enheten för de areella näringarnas historia   2010 1
  Kungl. Skolöverstyrelsen -- See Skolöverstyrelsen   1
  Kungl. Skytteanska samfundet   2
  Kungl. Socialstyrelsen   2
Kungl. Statistiska centralbyrån   1878 1
  Kungl. Svea livgardes musikkårs kamratförening -- See Kungl. Svea livgardes musikkår   1
  Kungl. Svenska aeroklubben   2
  Kungl. Svenska segel sällskapet   2
Kungl. Svenska vetenskapsakademien   1949 1
Kungl. teatern   1994 1
  Kungl. tekniska högskolan -- See Tekniska högskolan i Stockholm   1
Kungl. Tekniska högskolan. Biblioteket   1849 1
  Kungl. Tekniskahögskolan -- See Statens vattenfallsverk   1
  Kungl. Vetenskapsakademien   4
Kungl. Vetenskapsakademien. Centrum för vetenskapshistoria   2004 1
  Kungl. Vetenskapssocieteten i Uppsala   2
Kungl. Veterinärhögskolan     1
  Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien   20
  Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien   35
  Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien. Personnamnskommittén   2
Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien,   1954 1
Kungl. Vitterhetsakademien,   1954 1
  Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen -- See Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen   1
  Kungl. Örlogsmannasällskapet   2
  Kungl. Örlogsmannasällskapet Sjöförsvaret i säkerhetspolitiken -- See Sjöförsvaret i säkerhetspolitiken. projekt   1
kunglig majestäts orden   1998 1
  Kungliga Akademien för de fria konsterna   2
Kungliga baletten   2002 1
  Kungliga Bank- och fondinspektionen -- See Bankinspektionen   1
  Kungliga Bankinspektionen -- See Bankinspektionen   1
  Kungliga biblioteket -- See Kungl. biblioteket   1
  Kungliga biblioteket   8
  Kungliga biblioteket. Nationell biblioteksstrategi   4
  Kungliga Dramatiska teatern -- See Kungl. Dramatiska teatern   1
Kungliga Filharmoniska orkestern i Stockholm   2021 1
  Kungliga Försäkringsinspektionen -- See Försäkringsinspektionen   1
  Kungliga Hovkapellet   11
Kungliga Hovkapellet,   2019 1
  Kungliga Jordbruksdepartementet -- See Jordbruksdepartementet   1
Kungliga Konsthögskolan (Stockholm)   1994 1
  Kungliga Patent- och registreringsverket -- See Patent- och registreringsverket   1
  Kungliga Pensionsstyrelsen -- See Pensionsstyrelsen   1
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien   2010 1
  Kungliga Skolöverstyrelsen   4
Kungliga Teatern   2002 1
  Kungliga tekniska högskolan -- See Tekniska högskolan i Stockholm   1
Kungliga Tekniska högskolan   2007 1
  Kungliga Tekniska högskolan. Arkitekturskolan   4
Result page:  Prev Next