Login

 


 
     
Limit to available items
Record:   Prev Next
BOOK
Title Arsenikkommissionen : betänkande / avgivet av sakkunniga som tillkallats att inom Kungl. Civildepartementet biträda vid utredning i fråga om de åtgärder som från det allmännas sida böra vidtagas för att i möjligaste mån upptäcka, förebygga och motverka faran av kronisk arsenikförgiftning. Bilaga 4, Undersökningar rörande mögelsvamparnas betydelse för uppkomsten av arsenikförgiftning. Bilaga 12, Undersökningar rörande den av mögel utvecklade arsenikhaltiga gasens toxicitet. Bilaga 13, Kvantitativa undersökningar rörande utveckling av arsenikhaltiga gaser genom mögel. Bilaga 14, Undersökningar rörande arsenikutvecklande mögelsvampars förekomst i bostäder i Stockholm och Uppsala. Bilaga 15, Undersökningar rörande arsenikmögels växt och lökluktutveckling i beröring med oljefärg och dess olika beståndsdelar
Imprint Stockholm 1918-1919

LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Stadsbibl:Magasin 1  Odc    CHECK SHELF  ---
Descript 57 s(4)+34 s(12)+47 s(13)+18 s(14)+45 s(15) : ill
Content Bilaga 4, 12-15 i samma volym
Subject Gifter
Juridik
Sverige
Arsenik
Classmark Odc
Alt Auth Ramberg, Ludwig
Wirgin, Germund
Lagerberg, Ivar
Record:   Prev Next