Login

 


 
     
Limit to available items
AUTHORS (1-26 of 26)
Lidforss, Bengt, 1868-1913
1 book jacket Att slåss för en god sak
Lidforss, Bengt, 1868-1913
Bb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1990
BOOK2 August Strindberg och den litterära nittiotalsreklamen
Lidforss, Bengt, 1868-1913
Gcz Strindberg, August
2. uppl.

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1910
BOOK3 August Strindberg och den litterära nittiotalsreklamen
Lidforss, Bengt, 1868-1913
Gcz Strindberg, August


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1910
BOOK4 Axel Danielsson : levnadsteckning, karaktäristik
Danielsson, Axel, 1863-1899
Lz Danielsson, Axel


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


1908
BOOK5 Barbarskogens skald : recensioner och polemiker
Lidforss, Bengt, 1868-1913
Gcz Ossiannilsson, K. G.


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 4 and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1908
BOOK6 Bengt Lidforss
Lidforss, Bengt, 1868-1913
Bb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1965
BOOK7 Bengt Lidforss : en minnesskrift : på initiativ av studentföreningen D. Y. G. och Lunds arbetarekomm

Lz Lidforss, Bengt


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1923
BOOK8 Dagsbilder
Lidforss, Bengt, 1868-1913
Bb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1917
BOOK9 Fragment och miniatyrer : uppsatser i skilda ämnen
Lidforss, Bengt, 1868-1913
Bb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1904
BOOK10 Kristendomen förr och nu : en populärvetenskaplig framställning
Lidforss, Bengt, 1868-1913
Ce


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1911
BOOK11 Kristendomen förr och nu : en populärvetenskaplig framställning
Lidforss, Bengt, 1868-1913

2. uppl.

No copies available for checkout
1923
BOOK12 Litteraturkritik : ur Bengt Lidforss' kvarlåtenskap
Lidforss, Bengt, 1868-1913
G
2. uppl.

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1920
BOOK13 Naturvetenskapliga kåserier / D. 1-3 (sammanbundna)
Lidforss, Bengt, 1868-19131 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1908-1913
BOOK14 Onda makter och goda : uppsatser i blandade ämnen
Lidforss, Bengt, 1868-1913
Bb


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1909
BOOK15 Polemiska inlägg
Lidforss, Bengt, 1868-1913
Bb


3 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1913
BOOK16 Socialistisk journalistik
Lidforss, Bengt, 1868-1913
Bb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1907
BOOK17 Socialistisk journalistik ur Bengt Lidforss' efterlämnade skrifter. 1, Sociala, politiska och blanda
Lidforss, Bengt, 1868-1913
Bb
2., förändrade uppl.

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1921
BOOK18 Socialistisk journalistik ur Bengt Lidforss' efterlämnade skrifter. 2, Dagsbilder
Lidforss, Bengt, 1868-1913
Bb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1923
BOOK19 Socialistisk journalistik ur Bengt Lidforss' efterlämnade skrifter. 3, Från universitetslivet och lä
Lidforss, Bengt, 1868-1913
Bb


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1923
BOOK20 Ur en prokanslärs tankevärld : ett stycke modern urkristendom
Billing, Gottfrid
Ce


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1913
BOOK21 Ur växternas liv : tre föreläsningar
Lidforss, Bengt, 1868-1913
Uf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1915
BOOK22 Utkast och silhuetter
Lidforss, Bengt, 1868-1913
Bb


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1909
BOOK23 Utkast och silhuetter
Lidforss, Bengt, 1868-1913
Bb
2., utökade uppl.

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1922
BOOK24 Utrikespolitiska vyer
Lidforss, Bengt, 1868-1913
Kb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1915
BOOK25 Vetenskap och världsåskådning
Lidforss, Bengt, 1868-1913
Bb
2., förändrade uppl.

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1917
BOOK26 Vetenskap och världsåskådning
Lidforss, Bengt, 1868-1913
Bb


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1917
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR