Login

 


 

LEADER 00000cam a22005057a 4500 
001  13902255 
003  SE-LIBR 
007  co|||||||||||| 
008  950713s1995  sw   eq  |   und c 
024 7 D247|2MTM medienummer 
041 0 swe 
046  m|m20000101|n20000301 
082 04 616.8915|222 (machine generated) 
084  Vlbda/TD|2kssb/8 
245 10 Familjeterapins grunder|h[Talbok (CD-R)] :|bett 
    interaktionistiskt perspektiv, baserat på system-, process
    - och kommunikationsteori /|cMaths Lundsbye .. 
256  Dokument 
264  Enskede :|bTPB,|c1995 
300  1 CD-R 
500  E-textbok 
500  Kopierad från: Stockholm : NoK, 1990 (tr. 1992) 
520  Lärobok i den system- och kommunikationsteoretiskt 
    orienterade familjeterapin. Praktiska råd ges och olika 
    interventionstekniker beskrivs. Överskådlig och lättläst. 
    Främst för högskolestuderande 
538  Systemkrav: PC; TextView 
655 4 E-textbok 
700 1 Lundsbye, Maths|4oth 
776 08 |iKopierad från|tFamiljeterapins grunder 
856  |s1589332 
856 40 |5Mtm|uhttp://www.legimus.se/work/redirect?MedieNr=D247
    |zLadda ner. Tillgänglig för personer med läsnedsättning 
    enligt § 17 Upphovsrättslagen 
LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Nedladdning MTM    NEDLADDNING MTM