Login

 


 
     
Limit to available items
AUTHORS (1-14 of 14)
Malmö kulturmiljö. Enheten för kulturmiljövård
1 Davidshallstorg : torgets utformning, februari 2006 : del av Innerstaden 6:7 samt Biblioteket 1, Mal
Schlyter, Olga, 1973-
Ic-c


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


cop 2006
BOOK2 Eurocs kontorsbyggnad : dokumentation och riktlinjer inför ombyggnad : fastigheten Annetorpsgården 1
Schlyter, Olga, 1973-
Ic-c


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


cop 2006
BOOK3 Flundran 2 : dokumentation av byggnaden inför rivning : fastigheten Flundran 2 i Malmö stad, Skåne l
Schlyter, Olga, 1973-
Ic-c


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


cop 2006
BOOK4 Frihamnsmagasinet M1 : fastigheten Hamnen 22:192 i Malmö stad, Skåne län : åtgärdsplan
Lund, Carola
Ic-c


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


cop. 2007
BOOK5 Kryddfabriken : utredning inför ombyggnad till bostäder : fastigheten Sågen 3 i Malmö stad, Skåne lä
Schlyter, Olga, 1973-
Ic-c


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


cop 2006
BOOK6 Kvarndala gårds trädgård : inventering av bevarade strukturer och växtmaterial samt vård- och skötse
Andréasson, Anna
Icu


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


cop. 2008
BOOK7 Lokalstationen, Malmö C : antikvarisk konsekvensutredning inför planerad ombyggnad : innerstaden 31:
Lund, Carola
Ic-c


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


cop 2006
BOOK8 Mobilia : från manufaktur till köpcentrum : fastigheten Bohus 8 i Malmö stad, Skåne län : kulturhist
Schlyter, Olga, 1973-
Ic-c


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


cop. 2008
BOOK9 Området kring Strandgårdsvägen : utredning i samband med framtagande av ny detaljplan : Bunkeflostra
Gunnarsson Wallin, Pia
Ncbaz Bunkeflo


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


cop 2006
BOOK10 Ribersborgs kallbadhus : installation av luftvärmepumpar samt ny armatur på landbryggan : fastighete
Hellqvist, Maria
Ic-c


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


cop. 2009
BOOK11 Ribersborgs kallbadhus : utbyte av pålverk mm : fastigheten Limhamn 10:3 och 11:276 i Malmö stad, Sk
Schlyter, Olga, 1973-
Ic-c


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


cop. 2009
BOOK12 Simrishamnsbanans järnvägsverkstäder : fastigheterna Kirseberg 2:1 och 2:2, Malmö stad, Skåne län :
Schlyter, Olga, 1973-
Ic-c


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


cop 2006
BOOK13 Tripasin : ombyggnad av korvskinnsfabrik till gymnasieskola : fastigheten Grytan 7 i Malmö stad, Sk
Schlyter, Olga, 1973-
Ic-c


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


cop. 2008
BOOK14 Varvsstaden : Kockumsområdet söder om Stora Varvsgatan : fastigheten Hamnen 21:149 i Malmö stad, Sk
Lund, Carola
Ic-c


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån for checkout

Request


cop 2007
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR