Login

 


 

LEADER 00000cam 2200000 a 4500 
001  y302402100 
003  Worldcat 
003  LT 
003  Mo 
008  990506s1988  sw a     000 0 swe d 
020  0349-1420 
041  swe 
084  Ubbbc-cba 
084  Ue.055 
092 0 Ub 
245 10 Småvatteninventering i det sydsvästskånska sjölandskapet /
    |cPlaneringsavdelningen, Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen 
    Malmö 
264  Malmö :|bLänsstyr,|c1988 
300  109 s. :|bill 
440 0 Meddelande, Länsstyrelsen i Malmöhus län, Naturvårdsenheten
    |x0349-1420 ;|v1988:1 
500 00 Museets ex. plac. enl. årtal:nr 
653 00 Sjöar 
653 00 Insjöar 
653 00 Vatten 
653 00 Hydrologi 
653 00 Ekosystem 
653 0 Våtmarker 
653 0 Ekologi 
653  Skåne 
710 1 Malmöhus län.|bLänsstyrelsen.|bNaturvårdsenheten.
    |bPlaneringsavdelningen|4edt 
907 00 |z940117 
LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Stadsbibl:Magasin 1  Ub    CHECK SHELF  ---
 Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen  Ubb    LIB USE ONLY  ---