Login

 


 
     
Limit to available items
AUTHORS (1-12 of 12)
Rigsarkivet (København)
1 Foreløbige arkivregistraturer. Departementschef Andreas Frederik Asmussen (död 1914) og hustrus arki
No copies available for checkout
1963
BOOK2 Foreløbige arkivregistraturer. Højskoleforstander Carl Frederik Grove (död 1895) og hustrus arkiv
No copies available for checkout
1963
BOOK3 Foreløbige arkivregistraturer. Højskoleforstander Ernst Johannes Trier (död 1893) og hustruers arkiv
No copies available for checkout
1963
BOOK4 Foreløbige arkivregistraturer. Krigsminister Jesper Jespersen Bahnson (död 1909) og hustrus arkiv
No copies available for checkout
1963
BOOK5 Foreløbige arkivregistraturer. Litteraturhistorikeren Sophus Birket-Smiths (död 1919) og hustrus ark
No copies available for checkout
1963
BOOK6 Foreløbige arkivregistraturer. Nr 1, Samlede sager (1762)-1866 : sager til konsulatsjournal : Udenri
No copies available for checkout
1963
BOOK7 Foreløbige arkivregistraturer. Nr 5, Domænekontorets kortaflevering 1917 : (diverse matrikel- og par
No copies available for checkout
1962
BOOK8 Foreløbige arkivregistraturer. Nr 6, Personalakter : Ministeriet for offentlige arbejder : De danske
No copies available for checkout
1963
BOOK9 Foreløbige arkivregistraturer. Politikeren Frederik Bajer (död 1922) og hustrus arkiv
No copies available for checkout
1963
BOOK10 Foreløbige arkivregistraturer. Professor Heinrich Oscar Günther Ellinger (död 1947) og hustrus arkiv
No copies available for checkout
1963
BOOK11 Foreløbige arkivregistraturer. Sognepræst Johannes Ferdinand Fenger (död 1861) og hustrus arkiv
No copies available for checkout
1963
BOOK12 book jacket Nordisk arkivnyt
No copies available for checkout
1956- ;
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR