Login

 


 
     
Limit to available items
AUTHORS (1-13 of 13)
Rodhe, Knut, 1909-1999
1 Aktiebolagsrätt : enligt 1944 års lag om aktiebolag
Rodhe, Knut, 1909-1999
Oead
6. uppl

No copies available for checkout
1973
BOOK2 book jacket Aktiebolagsrätt : enligt 1975 års aktiebolagslag
Rodhe, Knut, 1909-1999
Oead
8., omarbetade uppl

No copies available for checkout
1976
BOOK3 book jacket Aktiebolagsrätt : enligt 1975 års aktiebolagslag
Rodhe, Knut, 1909-1999
Oead
10. uppl

No copies available for checkout
1981
BOOK4 book jacket Aktiebolagsrätt : enligt 1975 års aktiebolagslag
Rodhe, Knut, 1909-1999
Oead
12. uppl

No copies available for checkout
1985
BOOK5 book jacket Aktiebolagsrätt : enligt 1975 års aktiebolagslag
Rodhe, Knut, 1909-1999
Oead
13. uppl

No copies available for checkout
1987
BOOK6 book jacket Föreningslagen : 1951 års lag om ekonomiska föreningar
Rodhe, Knut, 1909-1999
Oead
6. uppl

No copies available for checkout
1974
BOOK7 Föreningslagen : 1951 års lag om ekonomiska föreningar
Rodhe, Knut, 1909-1999
Oead
5. uppl

No copies available for checkout
1967
BOOK8 Gränsbestämning och äganderättstvist
Rodhe, Knut, 1909-1999
Oea


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1944
BOOK9 book jacket Handbok i sakrätt
Rodhe, Knut, 1909-1999
346.04


1 copy available at for checkout
1985
BOOK10 book jacket Lärobok i obligationsrätt
Rodhe, Knut, 1909-1999
346.04
6. uppl

1 copy available at for checkout
1986
BOOK11 Obligationsrätt
Rodhe, Knut, 1909-1999
Oeaa


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1956
BOOK12 book jacket Rodhes aktiebolagsrätt
Skog, Rolf, 1954-
346
Tjugofemte upplagan

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


[2018]
BOOK13 book jacket Rodhes aktiebolagsrätt
Rodhe, Knut, 1909-1999
346
Tjugosjätte upplagan

No copies available for checkout

Request


[2020]
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR