Login

 


 
     
Limit to available items
AUTHORS (1-4 of 4)
Sandgren, Claes, 1945-
1 book jacket Industriellt rättsskydd
Bernitz, Ulf, 1936-
Oeae


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1979
BOOK2 book jacket Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation
Sandgren, Claes, 1945-
808
3., [utök. och rev.] uppl

1 copy available at for checkout
2015
BOOK3 book jacket Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation
Sandgren, Claes, 1945-
808
Fjärde upplagan

No copies available for checkout

Request


[2018]
BOOK4 Statens stöd till forskning och utveckling : en rättslig undersökning av statens stöd och styrning p
Sandgren, Claes, 1945-
Bf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1981
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR