Login

 


 

LEADER 00000cam a22003257a 4500 
001  17550174 
003  SE-LIBR 
003  LT 
008  150213s2015  sw ||||   |00| 0 swe c 
020  9789144107554 
041 0 swe 
082 04 657|223/swe 
084  Qbc|2kssb/8 (machine generated) 
092 0 657 
245 10 Tebe färg AB :|bett praktikfall i externredovisning /
    |cÖrjan Alexandersson, Sven Helin, Karin Seger och Benny 
    Uhman 
250  3. uppl 
264  Lund :|bStudentlitteratur,|c2015 
300  180 s 
500  Tidigare utgiven med titeln: "Externredovisning : 
    praktikfallet Tebe färg AB" 
520 1 Boken är en praktisk och helhetsorienterad 
    redovisningsuppgift i extern redovisning. Uppgiften utgår 
    från ett fiktivt, men verklighetstroget företag som 
    tillverkar färg. Utifrån en bakgrundsbeskrining av 
    företaget, föregående års balans- och resultaträkning, 
    årsstämmeprotokoll, styrelseಯtokoll, bankkontoutdrag samt
    verifikationer för ett räkenskapsår skall studenterna 
    planera redovisningen, genomföra den löpande bokföringen, 
    göra bokslut samt upprätta årsredovisning enligt gällande 
    lagstiftning och praxis. Till detta kan även ett moment av
    revision tillfogas. Grundtanken är att förankra 
    redovisningsproblem, såväl praktiska som principiella, i 
    ett sammanhang till skillnad från traditionella 
    övnings尰gifter som ofta är fragmentbetonade. Uppgiften 
    ger också träning i att arbeta med en större självständig 
    uppgift där helhet, systematik och kreativitet viktigt. En
    tidigare version av materialet har under flera år&
    nbsp;använts vid högskolor och studieförbund och visar att
    uppgiften tar en till två veckors heltidsarbete att 
    genomföra. 
650 7 Extern redovisning|2sao 
653  Redovisning 
653  Företagsekonomi 
700 1 Helin, Sven,|d1962-|4aut 
700 1 Uhman, Benny,|d1962-|4aut 
700 1 Alexandersson, Örjan,|d1961-|4aut 
700 1 Seger, Karin,|d1975-|4aut 
907 00 150427 
LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Stadsbibl:Slottet vån 3 Företagande, hantverk, kemi- & byggnadsteknik  657    CHECK SHELF  ---