Login

 


 
     
Limit to available items
Nearby AUTHORS are:
Result page:  Prev Next  
Mark   Year Entries
  Shaevitz, Morton H   2
  Shafa, Shojaeddin   2
  Shafai, Parvanah   3
Shafak, Elif   2022 1
  Shafak, Elif, 1971-   31
Shafaq, Zabih Allah.   2013 1
Shafer, David A., 1958-   2016 1
Shafer, Ingrid   2002 1
Shafer, Jay   c2013 1
Shafer, Odin Austin   2020 1
Shaffer, Anthony   2011 1
Shaffer, Brian W., 1960-   2008 1
Shaffer, Kris   2016 1
  Shaffer, Louise   2
Shaffer, Marjorie   2013 1
  Shaffer, Mary Ann   6
Shaffer, Paul R   1970 1
  Shaffer, Peter   3
Shaffer, Wendie   1999 1
Shafici, Abdirahman   2016 1
Shafiei, Ali, 1958-   2021 1
  Shafii Kadkani, Muhammad Riza   5
  Shafı̄ʻı̄, Majı̄d.   2
Shafīʻī Mashʻūf, Kamāl   2014 1
Shafīʿī, Shahrām   2010 1
Shāfiʻī, ʻUmar   2013 1
Shafiq Qazzaz   2000 1
Shafiq, Samirah   2002 1
Shafiqurrahman   2013 1
Shafir, Eldar   2013 1
Shafqitīyān, Mītrā     1
  Shafran, Dan   2
  Shafran, Dan, 1948-   11
Shafrir, Ehud   2004 1
Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper, 3. Earl of   1926 1
Shaftī, Hūshang   2011 1
Shafti, Sharah   2013 1
Shaguch, Marina   2002 1
Shah, Alia,   2019 1
  Shah, Hannah   2
  Shah, Idries   9
  Shah, Idries, 1924-1996   9
Shah, Jigar   2014 1
Shah, Mahesh   2019 1
Shah, Parthiv   2012 1
  Shah, R.D.   2
Shah, Rahim   2011 1
Shah, Ramesh Chandra   2016 1
  Shah, Ruchi   2
  Shah, Saira   5
Result page:  Prev Next