Login

 


 
     
Limit to available items
Nearby AUTHORS are:
Result page:  Prev Next  
Mark   Year Entries
Sverige. Utredningen om en handlingsplan för hållbar konsumtion - för hushållen   2005 1
  Sverige. Utredningen om en handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet -- See Utredningen om en handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet   1
Sverige. Utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti   2016 1
  Sverige. Utredningen om ett nationellt register över personer som utövar alternativ- eller kompleme -- See Utredningen om ett nationellt register över personer som utövar alternativ- eller komplementärmedicin   1
  Sverige. Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna -- See Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna   1
  Sverige. Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna   2
  Sverige. Utredningen om finansiering m.m. av radio och TV i allmänhetens tjänst -- See Utredningen om finansiering m.m. av radio och TV i allmänhetens tjänst   1
  Sverige Utredningen om finska och sydsamiska språken -- See Utredningen om finska och sydsamiska språken   1
  Sverige. Utredningen om fiskerikontrollen -- See Utredningen om fiskerikontrollen   1
  Sverige. Utredningen om fiskevårdens finansiering -- See Utredningen om fiskevårdens finansiering   1
Sverige Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och m   1997 1
  Sverige. Utredningen om förmyndare, gode män och förvaltare -- See Utredningen om förmyndare, gode män och förvaltare   1
  Sverige. Utredningen om förmyndare, gode män och förvaltare   3
Sverige. Utredningen om förvärv och och förvaltning av hyresfastighet   2008 1
  Sverige. Utredningen om föräldraansvar och skydd av barn i internationella situationer -- See Utredningen om föräldraansvar och skydd av barn i internationella situationer   1
  Sverige. Utredningen om föräldraskap vid assisterad befruktning -- See Utredningen om föräldraskap vid assisterad befruktning   1
Sverige. Utredningen om hyressättning vid nyproduktion   2017 1
  Sverige. Utredningen om indelningsändringar -- See Utredningen om indelningsändringar   1
  Sverige. Utredningen om inrättande av en sammanhållen statlig myndighet för socialförsäkringsområdet -- See Utredningen om inrättande av en sammanhållen statlig myndighet för socialförsäkringsområdet   1
Sverige. Utredningen om inrättande av en sammanhållen statlig myndighet för socialförsäkringsom   2004 1
  Sverige. Utredningen om introduktion av förnybara fordonsbränslen -- See Utredningen om introduktion av förnybara fordonsbränslen   1
  Sverige. Utredningen om Kustbevakningens personuppgiftsbehandling -- See Utredningen om Kustbevakningens personuppgiftsbehandling   1
  Sverige. Utredningen om könsdiskriminerande reklam -- See Utredningen om könsdiskriminerande reklam   1
Sverige. Utredningen om könsdiskriminerande reklam   2008 1
  Sverige. Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering -- See Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering   1
  Sverige. Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering   4
  Sverige. Utredningen om målsägandebiträde -- See Utredningen om målsägandebiträde   1
Sverige. Utredningen om människohandel m.m   2008 1
  Sverige. Utredningen om obehörig användning av kontokort samt konsumentskydd vid s.k. modemkapning -- See Utredningen om obehörig användning av kontokort samt konsumentskydd vid s.k. modemkapning   1
  Sverige. Utredningen om offentliggörande av resultat från livsmedelskontrollen -- See Utredningen om offentliggörande av resultat från livsmedelskontrollen   1
  Sverige. Utredningen om omprövning av medborgarskap -- 2 Related Authors   2
  Sverige. Utredningen om patientens rätt -- See Utredningen om patientens rätt   1
  Sverige. Utredningen om patientens rätt   2
  Sverige. Utredningen om regeringens information till riksdagen avseende försvarets fastigheter och a -- See Utredningen om regeringens information till riksdagen avseende försvarets fastigheter och anläggningar   1
  Sverige. Utredningen om regionala stimulansåtgärder inom skatteområdet -- See Utredningen om regionala stimulansåtgärder inom skatteområdet   1
  Sverige. Utredningen om Rikskvinnocentrum -- See Utredningen om Rikskvinnocentrum   1
  Sverige. Utredningen om rättssäkerhet vid hemliga tvångsmedel -- See Utredningen om rättssäkerhet vid hemliga tvångsmedel   1
  Sverige. Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning -- See Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning   1
Sverige. Utredningen om samhällsorientering för nyanlända invandrare   2010 1
  Sverige. Utredningen om socialtjänsten och den fria rörligheten -- See Utredningen om socialtjänsten och den fria rörligheten   1
Sverige. Utredningen om säkerhet vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting   2009 1
  Sverige. Utredningen om taxinäringen -- See Utredningen om taxinäringen   1
Sverige. Utredningen om territoriellt samarbete inom EU   2007 1
  Sverige. Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten -- See Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten   1
  Sverige. Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten   2
  Sverige Utredningen om uppehållstillstånd för familjeåterförening och för varaktigt bosatta tredjela -- See Utredningen om uppehållstillstånd för familjeåterförening och för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare   1
  Sverige. Utredningen om uppehållstillstånd på grund av anknytning -- See Utredningen om uppehållstillstånd på grund av anknytning   1
  Sverige. Utredningen om utbildningsvetenskaplig forskning -- 2 Related Authors   2
  Sverige Utredningen om utländska aborter -- See Utredningen om utländska aborter   1
Sverige. Utredningen om utländska aborter   2005 1
Result page:  Prev Next