Login

 


 
     
Limit to available items
Nearby AUTHORS are:
Result page:  Prev Next  
Mark   Year Entries
Sveriges kattklubbars riksförbund   2000 1
Sveriges kemiska industrikontor   1993 1
Sveriges kommunalekonomer   1982- 1
  Sveriges kommunaltjänstemannaförbund -- See SKTF   1
  Sveriges kommuner och landsting -- 2 Related Authors   2
  Sveriges kommuner och landsting   16
Sveriges kommunistiska parti     1
Sveriges konfektionsindustriförening   1990 1
  Sveriges konstföreningars riksförbund   2
Sveriges konsthantverkare & industriformgivare   2009 1
Sveriges konstruktionstekniska förening   1988- 1
Sveriges kristna råd   2017 1
  Sveriges kristnande -- See Projektet Sveriges kristnande   1
Sveriges kvinnojourers riksförbund   2007 1
  Sveriges kyrkliga studieförbund   5
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund   1984- 1
Sveriges köpmannaförbund   1912- 1
  Sveriges körförbund   3
  Sveriges körledare -- See Föreningen Sveriges körledare   1
Sveriges landstormsföreningars centralförbund   1929 1
  Sveriges lantbruksuniversitet   11
  Sveriges lantbruksuniversitet. Artdatabanken -- 2 Related Authors   2
Sveriges lantbruksuniversitet. Biblioteket   1983 1
  Sveriges lantbruksuniversitet. Databanken för hotade arter -- See also Artdatabanken   1
  Sveriges lantbruksuniversitet. Databanken för hotade arter   2
Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för landskapsplanering   1992 1
Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för vilt, fisk och miljö   2020 1
Sveriges lantbruksuniversitet. Konsulentavd./Växtskydd   2001 1
Sveriges lantbruksuniversitet. SLU Info   1995- 1
  Sveriges lantmätareförening   32
Sveriges legitimerade optikers riksförbund   1979- 1
Sveriges Litografiska Tryckerier   1963 1
  Sveriges läkarförbund   3
  Sveriges läkarförbund Medicinska kvalitetsrådet -- See Medicinska kvalitetsrådet   1
  Sveriges lärarförbund -- See also Lärarförbundet   1
  Sveriges lärarförbund   2
  Sveriges löpare -- See Föreningen Sveriges löpare   1
  Sveriges makalösa föräldrar   2
  Sveriges marknadsförbund   2
Sveriges mekanförbund   1968 1
  Sveriges meteorologisk-hydrografiska anstalt -- See Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut   1
  Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut   16
Sveriges militära idrottsförbund   1960 1
Sveriges modellflygförbund   1968- 1
Sveriges motorbåts union   1999 1
Sveriges motorfederation   1959- 1
Sveriges murnings- och putsentreprenörförening   2005 1
Sveriges musikpedagogiska förbund   1929 1
Sveriges möbelhandlares centralförbund   2010 1
  Sveriges nationalatlas   8
Result page:  Prev Next