Login

 


 
     
Limit to available items
Nearby AUTHORS are:
Result page:  Prev Next  
Mark   Year Entries
  Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring   2
Utredningen om en nämnd för kreditgarantier för bostäder   1922- 1
Utredningen om en samlad ekobrottsbekämpning   2011 1
Utredningen om en vårdöverenskommelse om missbrukarvården   2005 1
Utredningen om en översyn av mottagandet av asylsökande ensamkommande barn   2011 1
Utredningen om ersättning vid arbetslöshet och omställning   1996 1
Utredningen om ersättning vid vissa viltskador   1922- 1
Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten   2016 1
Utredningen om ett nationellt smittskyddsinstitut   1922- 1
  Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna   2
Utredningen om EU:s utvidgning - konsekvenser för samarbetet i rättsliga och inrikes frågor   1997 1
Utredningen om finska och sydsamiska språken   2006 1
Utredningen om finska soch sydsamiska språken   2005 1
Utredningen om fiskerinäringens utvecklingsmöjligheter   1922- 1
  Utredningen om flexibla arbetstidsregler m. m -- See Utredningen om mer flexibla regler för arbetstid och semester   1
Utredningen om forskningsprogram för den offentliga sektorn   1922- 1
Utredningen om fritt val av hjälpmedel   2011 1
Utredningen om frivillig medverkan i totalförsvaret   1922- 1
Utredningen om funktionshindrade elever i skolan   1998 1
Utredningen om förarkrav för vägtransporter   2005 1
Utredningen om förbättrad tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen   1995 1
  Utredningen om förbättrade resultat i grundskolan   2
  Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män   7
Utredningen om förenklad handläggning av bostadslån m. m   1922- 1
Utredningen om företagande för personer med utländsk bakgrund   1999 1
Utredningen om författningsreglering av totalförsvarsplikten   1922- 1
Utredningen om förlängd skolgång   1922- 1
  Utredningen om förmyndare, gode män och förvaltare   3
Utredningen om Försvarsmaktens framtida personalförsörjning   2010 1
Utredningen om försäkring av statens egendom   1922- 1
Utredningen om förvaltningen av vissa kulturmiljöer   1922- 1
Utredningen om förvärv och förvaltning av hyresfastighet   2008 1
Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet   2014 1
Utredningen om handläggning av ungdomsmål   1999 1
Utredningen om hur de land- och sjöbaserade person- och godstransporterna till och från Stockholms   1922- 1
Utredningen om huvudmannaskapet för bilregistret m. m   1922- 1
  Utredningen om hälsorisker i inomhusmiljö -- See HIM-utredningen   1
  Utredningen om informationsstrukturen för hälso- och sjukvården   5
Utredningen om inrättande av en sammanhållen statlig myndighet för socialförsäkringsområdet   2004 1
Utredningen om insatser för kvinno- och jämställdhetsforskning   1995 1
  Utredningen om internationella adoptioner   2
Utredningen om introduktion av förnybara fordonsbränslen   2004 1
Utredningen om jordbruket som bioenergiproducent   2007 1
Utredningen om kapitalkostnader för mark, anläggningar och lokaler inom det militära försvaret   1922- 1
Utredningen om kemikalieolyckor m. m   2003 1
Utredningen om kollektivtrafik i tätorter   1975 1
Utredningen om kommunal planering för bostäder   2017 1
Utredningen om kommuner och landsting i betalningssvårigheter   1996 1
Utredningen om kommunernas arbete för en god livsmiljö   1922- 1
Utredningen om koncession för försäkringssammanslutningar   1922- 1
Result page:  Prev Next