Login

 


 
     
Limit to available items
Nearby CLASSMARKS are:
Result page:  Prev Next  
Mark   Medium Year
  278    
      De fattigas gåva till de rika [Talbok (CD-R)] om ickevåldskamp i Latinamerika / Hildegard Goss-Mayr m   TALKING BOOK DAISY 2009
      Krock eller dialog? : europeiska möten med Latinamerikas ursprungsfolk / Manfred Hofmann & Christina   BOOK 2003
      Krock eller dialog? [Talbok (CD-R)] europeiska möten med Latinamerikas ursprungsfolk / Manfred Hofman   TALKING BOOK DAISY 2004
279.65 / 23 b : Phelps-Roper, Megan,     
      Unfollow : a memoir of loving and leaving the Westboro Baptist Church / Megan Phelps-Roper   BOOK 2019
  280    
      Döparerörelsens väg genom tiderna [Talbok (CD-R)] / C. G. Hjelm   TALKING BOOK DAISY 2014
      Gud är röd [Talbok (CD-R)] berättelser om hur den kristna tron överlevde och blomstrade i det kommuni   TALKING BOOK DAISY 2013
      Jesus i Beijing [Talbok (CD-R)] hur kristendomen förvandlar Kina och förändrar den globala maktbalans   TALKING BOOK DAISY 2007
      Kyrkan på torget : offentlig teologi i en postsekulär tid / Joel Halldorf   BOOK 2016
11 additional entries    
  280.042    
      Dop, nattvard, ämbete [Talbok (CD-R)] den officiella texten från Faith and Order - den s. k. Lima-tex   TALKING BOOK DAISY 2008
      Enhetens utmaning [Talbok (CD-R)] ekumenik i teori och praktik / Catharina Segerbank, redaktör   TALKING BOOK DAISY 2001
      Prästens lilla kråka [Talbok (CD-R)] [om olika körstilar på den smala vägen] / av Torbjörn Freij   TALKING BOOK DAISY 2008
      Vad väntar vi egentligen på? [Talbok (CD-R)] texter om kristen enhet 1968-2002 / Gunnel Vallquist   TALKING BOOK DAISY 2003
      Vänner kallar jag er [Talbok (CD-R)] en resa till Ekumene / Jonas Jonson   TALKING BOOK DAISY 2004
  280.4    
      Församlingar och byggnader i väckelsens Örebro [Talbok (CD-R)] / Olle Bergström   TALKING BOOK DAISY 2008
      Nyreligiösa rörelser i Sverige [Talbok (CD-R)] en kort presentation / av Ingemar Gustafsson, Bengt Sa   TALKING BOOK DAISY 2009
      Roparna : mina avlägsna anförvanter / Sture Gustafson   TALKING BOOK DAISY 2024
      Sektbarn [Talbok (CD-R)] ett reportage om de utvalda för paradiset / av Charlotte Essén   TALKING BOOK DAISY 2008
2 additional entries    
280.40866409485 / 23/swe     
      Välkomna varandra! : bejakande perspektiv på homosexualitet i frikyrkan / Tomas Poletti Lundström (re   BOOK 2017
280.4092 / 23/swe : Sjödin, Tomas,     
      Den som hittar sin plats tar ingen annans / Tomas Sjödin   BOOK 2016
  280.409485    
      Innanför eller utanför : en studie av församlingstukten i nio svenska frikyrkoförsamlingar = [Inside   BOOK 1996
      Moderna läsare : 1900-talets frikyrklighet som kulturbygge / Gunnar Hallingberg   BOOK 2016
280.40948503 / 23/swe     
      Svenskt frikyrkolexikon / Jan-Åke Alvarsson, huvudredaktör   BOOK 2014
281.09485 / 23/swe : Elworth, Kerstin     
      Guld, rökelse, myrra : de orientaliska katolikerna i Sverige / Kerstin Elworth, Matthias Grahm, Hélèn   BOOK 2009
  281.5    
      Gud i Orienten : om de orientaliska kyrkornas framväxt och egenart / Carl Henrik Martling   BOOK 2000
      Guld, rökelse, myrra [Talbok (CD-R)] de orientaliska katolikerna i Sverige / Kerstin Elworth, Matthia   TALKING BOOK DAISY 2009
281.509485 / 23/swe : Gullman, Sven H.,     
      Österns kyrkor i Sverige / Sven H. Gullman   BOOK 2014
281.63 / 22 (machine generated)     
      The book of steps [Talbok (CD-R)] the Syriac Liber Graduum / translated, with an introduction and not   TALKING BOOK DAISY 2013
281.630904 / 23/swe : Kurt Haninke, Augin,     
      Patriark Shakers arvtagare : om hur assyriska kyrkoledare har skadat sitt folks identitet / Augin Kur   BOOK 2015
281.72092 / 23/nor/20230216 OCoLC : Skeie, Eyvind     
      Biskop Thomas : i kjaerlighetens sirkel / Eyvind Skeie   BOOK 2017
  281.9    
      12 ikkunaa ortodoksisuuteen Suomessa [Talbok (CD-R)] / [toimitustyö: Pekka Arvola, Tuomas Kallonen ;   TALKING BOOK DAISY 2010
      Biserica ortodoxă / Olivier Clément ; traducere de Ana Antonescu   BOOK 2005
      Kristus är mitt ibland oss : brev från en biktfader i Valamo kloster / Fader Johannes   BOOK 2015
      Mellan öst och väst [Talbok (CD-R)] ortodoxa kyrkorna kring Östersjön / [text: Erik Lindberg]   TALKING BOOK DAISY 2008
7 additional entries    
281.909 / 12A : Ware, Timothy     
      The Orthodox church / Timothy Ware (Kallistos of Diokleia)   BOOK 1991
281.94709049 / 22 : Knox, Zoe Katrina,     
      Russian society and the Orthodox church : religion in Russia after communism / Zoe Knox   BOOK 2005
281.947092 / 23/swe : Andersson Wretmark, Astrid,     
      Fader Johannes på Valamo / Astrid Andersson Wretmark   BOOK 2015
  282    
      Artister, komedianter och fattigt folk [Talbok (CD-R)] påvekyrkan under 1700-talet i Stockholm / Barb   TALKING BOOK DAISY 2008
      Credo : katolsk tidskrift   JOURNAL 1975
      Dagbok från Rom [Talbok (CD-R)] journalistminnen från Vatikankonciliet / Gunnel Vallquist   TALKING BOOK DAISY 2008
      "Från solens uppgång-" [Talbok (CD-R)] brev hem från Japan / av Katrin Åmell   TALKING BOOK DAISY 2008
16 additional entries    
  282.09    
      Katolska kyrkan och den västerländska civilisationen / Thomas E. Woods ; översättning av Håkan Hammar   BOOK 2015
      Katolska kyrkans historia / J. Derek Holmes & Bernard W. Bickers ; översättning: Ylva-Kristina Sjöblo   BOOK 2006
      With God in Russia with Daniel L. Flaherty : the inspiring classic account of a Catholic priest's twe   BOOK 2017
282.09/03 / 23 : Marshall, Taylor     
      Infiltration : the plot to destroy the church from within / Taylor R. Marshall   BOOK 2019
282/.09/045 : Burns, Robert A     
      Roman catholicism after Vatican II / Robert B. Burns   BOOK 2001
  282.092    
      Absolute monarchs : a history of the papacy / John Julius Norwich   BOOK 2012
      Biskopen och korståget 1206 : om krig, kolonisation och Guds man i Norden / Jonathan Lindström   BOOK 2015
      Francis : pope of a new world / Andrea Tornielli ; translated by William J. Melcher   BOOK 2013
      Från Willow creek till Sacred heart : hur min kärlek till katolicismen återuppstod / Chris Haw ; över   BOOK 2014
13 additional entries    
  282.0922    
      Gyllene legender / Jacobus de Voragine ; översättning av Bengt Ellenberger   BOOK 2007
      Martyrernas tid : brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer / Ingrid Ydén Sandberg   BOOK 2014
282.0924 / 22 : Day, Dorothy     
      The long loneliness : the autobiography of Dorothy Day ; illustrated by Fritz Eichenberg   BOOK 1997
282.09487/3 / 23     
      Barmhärtighetens år i Stockholms katolska stift / [redaktör: Anna Minara Ciardi]   BOOK 2017
282.438 / 23/eng/20211115 : Nowak, Artur     
      Gomora : pieniądze, władza i strach w polskim kościele / Artur Nowak, Stanisław Obirek   BOOK 2021
282.4850902 / 23/swe (machine generated) : Andersson, Catharina,     
      Kloster och aristokrati : nunnor, munkar och gåvor i det svenska samhället till 1300-talets mitt / Ca   BOOK 2006
282.4850922 / 23 : Hallberg, Lars,     
      Främlingar i förskingringen : katolska levnadsöden i arkivens spegel / Lars Hallberg   BOOK 2012
283.092 / 23/swe     
      Rättvisans rebell : Desmond Tutu - en biografi / John Allen ; översättning: Maria Store   BOOK 2007
284.092 / 22/swe : Fontander, Björn     
      De lydiga kreaturen i Bishop Hill : en religiös fanatikers uppgång och fall / Björn Fontander   BOOK 2011
  284.1    
      "Den himmelska passionen" [Talbok (CD-R)] om mänskliga relationer och gudsrelationen / Maj-Lis Palo   TALKING BOOK DAISY 2017
      Guds husfolk i Kina [Talbok (CD-R)] kinesiska kristnas berättelser om församlingar under kulturrevolu   TALKING BOOK DAISY 2009
      Levande kyrka i Kina [Talbok (CD-R)] / i redaktionen: P.-Å. Wahlström och S. Nelsson   TALKING BOOK DAISY 2008
      Sommarsvalor och vintermesar [Talbok (CD-R)] en bok om att leva i den laestadianska väckelserörelsen   TALKING BOOK DAISY 2017
3 additional entries    
284.109 / 23/swe : Stenberg, Pehr,     
      Pehr Stenbergs levernesbeskrivning : av honom själv författad på dess lediga stunder. D. 1, 1758-1784   BOOK 2014
  284.1092    
      Avkragad : tankar om tro, svek och förlåtelse / Thomas Petersson, Claes De Faire   BOOK 2024
      Bengt Lindwall om ett herrans liv / Bengt Lindwall   BOOK 2009
      Bonhoeffer : [präst, martyr, spion] / Eric Metaxas ; översättning: Kerstin Gårsjö   BOOK 2015
      Carl Olof Rosenius : teolog, författare, själavårdare / redaktörer: LarsOlov Eriksson & Torbjörn Lars   BOOK 2016
43 additional entries    
284.148 / 23/swe : Hagman, Patrik,     
      Efter folkkyrkan : en teologi om kyrkan i det efterkristna samhället / Patrik Hagman   BOOK 2013
  284.1485    
      En bra plats att vara på : en antropologisk studie av mångfaldsarbete och identitetsskapande inom Sve   BOOK 2016
      EFS rötter eller De trodde och vågade [Talbok (CD-R)] / Allan Hofgren   TALKING BOOK DAISY 2008
      Från prästvälde till lekmannastyre [Talbok (CD-R)] Evangeliska fosterlands-stiftelsen som inomkyrklig   TALKING BOOK DAISY 2008
      Inget för någon / Dag Sandahl   BOOK 2014
9 additional entries    
284.1485082 / 23/swe     
      Äntligen stod hon i predikstolen : historiskt vägval 1958 / redaktör: Boel Hössjer Sundman   BOOK 2008
284.14852 / 23/swe : Rosborn, Sven,     
      På upptäcksfärd i kyrkornas värld / text och fotografier Sven Rosborn   BOOK 2017
  284.14861    
      Biskopar i Lunds stift 1060-1637 och händelser kring dem / Allan Green   BOOK 1973
      Biskopar i Lunds stift 1638-1865 och händelser kring dem / Allan Green   BOOK 1986
      Biskopsvisitationer i Skåne 1697 / [Matthias Steuchius] ; [utgiven av Birgitta Tuvestrand]   BOOK 1991
      Bland präster och vanligt folk på Österlen [Talbok (CD-R)] / Inge Löfström   TALKING BOOK DAISY 2007
7 additional entries    
284.14861342 / 23/swe     
      Lunds domkyrka : nya tiden Katedralen i samhället / red.: Stephan Borgehammar   BOOK 2023
  284.14864    
      Den lutherska ikonen och andra märkligheter i Växjö stift [Talbok (CD-R)] / Carl Henrik Martling   TALKING BOOK DAISY 2002
      Wäxjö stifts hembygdskalender Årg. 100(2009/2010) Jubileumsårgång   TALKING BOOK DAISY 2012
  284.148673    
      Schartauansk kvinnofromhet i tjugonde seklet [Talbok (CD-R)] en religionsetnologisk studie / Katarina   TALKING BOOK DAISY 2002
      Den svävande biskopen och andra märkligheter i Göteborgs stift [Talbok (CD-R)] / Carl Henrik Martling   TALKING BOOK DAISY 2002
284.148678 / 22 (machine generated) : Bonnier, Åke,     
      Resan - ett herdabrev [Talbok (CD-R)] / Åke Bonnier   TALKING BOOK DAISY 2015
284.14869 / 22 (machine generated) : Martling, Carl Henrik     
      Kejsaren i vågskålen och andra märkligheter i Visby stift [Talbok (CD-R)] / Carl Henrik Martling   TALKING BOOK DAISY 2004
  284.14873    
      Biskopens änglalika döttrar och andra märkligheter i Stockholms stift [Talbok (CD-R)] / Carl Henrik M   TALKING BOOK DAISY 2007
      De bortgångnes minne : föredrag vid prästmötet i Lund 1912 / af Hans Emil Hallberg   BOOK 1912
      Ordbehandlare i predikstol [Talbok (CD-R)] / Arne Forsberg   TALKING BOOK DAISY 2008
  284.14874    
      Den kyrksamma hunden och andra märkligheter i ärkestiftet [Talbok (CD-R)] / Carl Henrik Martling   TALKING BOOK DAISY 2007
      Uppsala stift [Talbok (CD-R)] historiska perspektiv : om kyrka och tro i Uppland, Gästrikland och Häl   TALKING BOOK DAISY 2008
284.14875 / 22 (machine generated) : Martling, Carl Henrik     
      Kristallen den fina och andra märkligheter i Västerås stift [Talbok (CD-R)] / av Carl Henrik Martling   TALKING BOOK DAISY 2001
284.14877 / 22 (machine generated) : Martling, Carl Henrik     
      Den leende madonnan och andra märkligheter i Karlstads stift [Talbok (CD-R)] / Carl Henrik Martling   TALKING BOOK DAISY 2003
284.148770922 / 23/swe : Nyberg, Harry,     
      Karlstads stifts herdaminne från medeltiden till våra dagar Bd 6 Perioden 1960-1999 / huvudförfattare   BOOK 2007
Result page:  Prev Next