Login

 


 
     
Limit to available items
Nearby CLASSMARKS are:
Result page:  Prev Next  
Mark   Medium Year
  346.4850666    
      Bolagsstämma i svenska aktiebolag / Svante Johansson   BOOK 2018
      Bolagsstämman : ritualer, kultur, normer och språk / Alexander Paulsson, Henrik Rahm, Niklas Sandell,   BOOK 2023
  346.4850668    
      Aktiebolagets grundproblem / Clas Bergström & Per Samuelsson   BOOK 2021
      Aktiebolagslagen : en översikt / Carl Svernlöv   BOOK 2023
      Aktiebolagsrätt för revisorer / Carl Svernlöv och Peter Åkersten   BOOK 2017
      Aktieägaravtal i praktiken / Christina Ramberg under medverkan av Richard Ramberg   BOOK 2011
5 additional entries    
346.485067 / 23/swe : Adrell, Roland,     
      Juridik i kommunala bolag : en praktisk guide / Roland Adrell, Robert Moldén   BOOK 2018
  346.48507    
      Affärsjuridik / Erik Öman, Mikael Pauli, Eva Lundberg   BOOK 2021
      Affärsjuridik / Erik Öman, Mikael Pauli, Eva Lundberg   BOOK 2023
      Det affärsjuridiska hantverket : arbetet innanför avtalsfrihetens gränser : [analys, avtal, förhandli   BOOK 2012
      Affärsrätten i ett nötskal / Anders Kjellström   BOOK 2023
6 additional entries    
  346.48507076    
      Affärsjuridiska problem. Kommentarer och lösningar / Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Olle Palmgren,   BOOK 2011
      J2000 affärsjuridik kommentarer och lösningar / Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Dan Ogvall, Claes P   BOOK 2017
      Libers Affärsjuridik Kommentarer och lösningar / Anders Pihlsgård, Katarina Stjernfelt, Birgitta Davi   BOOK 2022
  346.485072    
      Allmän köprätt / Jan Ramberg och Johnny Herre   BOOK 2014
      Allmän köprätt / Jan Ramberg och Johnny Herre   BOOK 2016
      Allmän köprätt / Jan Ramberg och Johnny Herre   BOOK 2022
      Köp av bostadsrätt : med en introduktion till förmedlingsarbetet / Lars Tegelberg   BOOK 2021
4 additional entries    
346.4850730262 / 23/swe     
      Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden : betänkande / av Bolåneutredningen   BOOK 2015
346.485074 / 23/swe : Adlercreutz, Axel,     
      Finansieringsformers rättsliga reglering / Axel Adlercreutz, Patrik Lindskoug   BOOK 2020
346.485077 / 23/swe : Lindskog, Stefan,     
      Betalning : om kongruent infriande av penningskulder och andra betalningsrättsliga frågor / Stefan Li   BOOK 2022
  346.485078    
      Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar   BOOK 2005
      Full fart mot obestånd : läsebok för företagare och starta-eget kandidater om övertro ... av Robert N   BOOK 1991
      Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m. : en kommentar / Torkel Gregow och Gösta Walin   BOOK 2019
      Förmånsrättslagen och lönegarantilagen : en kommentar / Nils-Bertil Morgell   BOOK 2017
13 additional entries    
  346.485086    
      Försäkringsavtalsrätt / Bertil Bengtsson   BOOK 2022
      Försäkringsrätt : några huvudlinjer / Bertil Bengtsson   BOOK 2019
      Försäkringsrätt : några huvudlinjer / Bertil Bengtsson   BOOK 2023
      Personförsäkring / Peter Andrée (red.)   BOOK 2014
  346.485086092    
      Skada i följd av trafik? / Marcus Radetzki   BOOK 2018
      Trafikskadelagen : ersättning vid trafikskada / Erland Strömbäck, Helen Bernerfalk   BOOK 2019
346.48508642 / 23/swe : Arvidsson, Elisabeth,     
      Socialförsäkringsrätt : vid funktionsnedsättning och sjukdom / Elisabeth Arvidsson   BOOK 2019
346.48509 / 23/swe : Andersson, Lennart,     
      Värdepapper - privatpersoner : en genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna / av Lennart Ander   BOOK 2017
  346.485092    
      Aktiefusk - var går gränsen? : en bok om marknadsmanipulation / Jonas Myrdal, Jan Leopoldson   BOOK 2021
      Riskkapital : private equity- och venture capital-investeringar / Michael Nyman, Jonatan Lundgren, Ca   BOOK 2012
346.4850926 / 23/swe : Börsrätt /     
      Börsrätt / Robert Sevenius, Torsten Örtengren (red.)   BOOK 2021
346.485096 / 23/swe : Mellqvist, Mikael,     
      Fordran & skuld / Mikael Mellqvist, Ingemar Persson   BOOK 2022
  347    
      Att vinna eller förlora i tvistemål : om civilprocessen för var och en / Thorulf Arwidson   BOOK 2006
      Bevis. 5 : Svensk bevispraxis 1948-1999 / Diesen (red.)   BOOK 2000
      Försvararens roll : ideologier och gällande rätt / Lena Ebervall   BOOK 2002
      Målsägandebiträdet : ett aktivt stöd i rättsprocessen : betänkande / av Utredningen om målsägandebitr   BOOK 2007
5 additional entries    
347.009486 / 23/swe : Modéer, Kjell Å.,     
      Lagens öga : Hovrätten över Skåne och Blekinge 1821-2021 / Kjell Å. Modéer, Martin Sunnqvist   BOOK 2022
  347.01    
      Arvodkaterna / Lars Ohlson   TALKING BOOK DAISY 2012
      Domstolen : en nämndemans betraktelser / Pia Gadd   TALKING BOOK DAISY 2018
      Förhandsavgörande från EG-domstolen   BOOK 2005
      Skiljeförfarande : En introduktion / Rasmus Josefsson   BOOK 2019
      Visst lönar sig brott om advokater och rättegångar / [redaktörer: Stig Edling, Hans Nestius]   TALKING BOOK DAISY 2009
347/.012 / 23 : Gardner, Erle Stanley,     
      The court of last resort / Erle Stanley Gardner   BOOK 2017
  347.014092    
      Domarens dårkista / Bo Severin   BOOK 2014
      Skiljedomens ädla konst : Gunnar Lagergren - internationell domare för handel, fred och mänskliga rät   BOOK 2017
  347.05    
      Bevis 8 Prövning av migrationsärenden / J. Björkman ... ; Christian Diesen ..   TALKING BOOK DAISY 2009
      Bevis 8 Prövning av migrationsärenden / J. Björkman ... ; Christian Diesen ..   TALKING BOOK DAISY 2014
      Insyn och integritet i brottsbekämpningen : några frågor : delbetänkande / av Insynsutredningen   BOOK 2009
      Oskyldighetspresumtionen / Karol Nowak   BOOK 2003
      Två rättegångar : hur går det till i en svensk domstol? / Per Olof Bolding   TALKING BOOK DAISY 2003
  347.066    
      Minnets makt : berättelser från rättssalen / Julia Korkman   BOOK 2022
      Minnets makt : berättelser från rättssalen / Julia Korkman   TALKING BOOK DAISY 2022
      Det omöjliga vittnandet : om vittnesmålets pedagogiska möjligheter / Marie Hållander   BOOK 2017
347.07 / 23/swe (machine generated) : Warnling-Nerep, Wiweka,     
      Rätten till domstolsprövning & rättsprövning / Wiweka Warnling-Nerep   BOOK 2008
  347.485    
      Civilprocessen : rättegång samt skiljeförfarande och medling / Bengt Lindell   BOOK 2021
      Civilrättskipning / Peter Westberg   BOOK 2012
      Fallet Quick/Bergwall : analys av en vård- och rättsskandal / Mats Parner   BOOK 2013
      Handläggning av ungdomsmål : en utvärdering av 1995 års ungdomsmålsreform : betänkande / av Utredning   BOOK 1999
8 additional entries    
347.4850094861346 / 23/swe : Severin, Bo,     
      Paraplyet / Bo Severin   BOOK 2017
  347.48501    
      Domaren i Sverige inför framtiden : utgångspunkter för fortsatt utredningsarbete. D. A   BOOK 1994
      Domaren i Sverige inför framtiden : utgångspunkter för fortsatt utredningsarbete. D. B   BOOK 1994
      God advokatsed : rättsbildning och disciplinnämndens motiveringar / Lars Heuman   BOOK 2013
      Lagsagor och domsagor i Sverige : med särskild hänsyn till den judiciella indelningen / Jan Eric Almq   BOOK 1954
3 additional entries    
  347.485012    
      Mannen som slutade ljuga : berättelsen om Sture Bergwall och kvinnan som skapade Thomas Quick / Dan J   BOOK 2013
      Rapport från Bergwallkommissionen / betänkande av Bergwallkommissionen   BOOK 2015
      The strange case of Thomas Quick : the Swedish serial killer and the psychoanalyst who created him /   BOOK 2015
      Thomas Quick'in Tuhar Vakasi: Thomas Quick'i Yaratan Kadinim ve Sture Bergwall'in Hikâyesi / Dan Jose   BOOK 2017
347.485014092 / 23/swe : Gadd, Pia,     
      Domstolen : en nämndemans betraktelser / Pia Gadd   BOOK 2017
347.485017 / 23/swe : Renfors, Cecilia,     
      Rättshjälpslagen och annan lagstiftning om rättsligt bistånd : en kommentar / Cecilia Renfors, Ebba S   BOOK 2012
347.48502 / 23/swe : Holmgård, Lars,     
      Notarietvistemål / Lars Holmgård   BOOK 2022
347.485033 / 23/swe : Nilsson Hjorth, Bob,     
      Prövningstillstånd i hovrätten / Bob Nilsson Hjorth och Olof Hellström   BOOK 2020
  347.48505    
      Betalningsföreläggande och handräckning : en kommentar / Bertil Häggman, John Boström, Jan Linders   BOOK 2015
      Betalningsföreläggande och handräckning : en kommentar / Bertil Häggman, Jan Linders, John Boström, O   BOOK 2023
      Dömda : om rättssäkerheten i Sverige / Thérèse Juel   BOOK 2019
      Enskilt anspråk : om handläggning av civilrättsliga anspråk i samband med åtal för brott / Roberth No   BOOK 2019
6 additional entries    
  347.485053    
      Civilrättskipning I Tvistemål / Peter Westberg   BOOK 2021
      Civilrättskipning II Privat tvistlösning / Peter Westberg och Lotta Maunsbach   BOOK 2021
  347.48506    
      Bevis. 9, Bevisprövning i tvistemål : teori och praktik / Christian Diesen, Magne Strandberg   BOOK 2012
      Bevisbörda och beviskrav i tvistemål / Lars Heuman   BOOK 2005
      Bevisrätt A : allmänna bevisfrågor : om ansvaret för bevisning, vittne, syn, sakkunnig m.m. Roberth N   BOOK 2019
      Bevisrätt B : bevisbörda och beviskrav / Roberth Nordh   BOOK 2019
      Bevisrätt C : bevisvärdering / Roberth Nordh   BOOK 2019
347.485066 / 23/swe : Törnkvist, Ann,     
      Gola, vittna, dö : tystnad och trauma i Hallonbergen / Ann Törnkvist   BOOK 2020
  347.48507    
      Rättegång Första häftet / Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam, Lars Heuman, Mikael Pauli   BOOK 2016
      Rättegång H. 2 / Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam, Mikael Pauli   BOOK 2015
      Rättegång H. 4   BOOK 1992
      Rättegång [H.] 6 / Lars Welamson   BOOK 1994
2 additional entries    
  347.485075    
      Processens ram i tvistemål : om yrkande och grunder, ändring av talan m.m. Roberth Nordh   BOOK 2019
      Rättegångshinder : om forum, talerätt, åtalsrätt m.m. Roberth Nordh   BOOK 2019
  347.485077    
      Utsökningsrätt / Torkel Gregow   BOOK 2012
      Vad händer vid utmätning? : en praktisk genomgång av utmätningsmålets olika skeden / Fredrik Benndorf   BOOK 2020
  347.48508    
      Rättegång. 6, Processen i hovrätt och Högsta domstolen / Lars Welamson, Johan Munck   BOOK 2016
      Rättegång VI Processen i hovrätt och Högsta domstolen / Lars Welamson, Johan Munck   BOOK 2022
  347.48509    
      Avtal om rätten till domstolsprövning : processuella överenskommelsers giltighet i svensk rätt = Cont   BOOK 2015
      Avtals- och tvistlösningsförhandling / Eric M. Runesson   BOOK 2003
      Medling och andra former av konflikthantering / Jan Norman & Lina Öhman   BOOK 2011
      Specialprocess : utsökning och konkurs / Lars Heuman   BOOK 2020
  348    
      Fyra rättsskandaler : affärerna Calas, Sirven, Lally och de La Barre / François de Voltaire ; sammans   BOOK 1985
      Smärtpunkten : Lars Norén, pjäsen Sju tre och morden i Malexander / Elisabeth Åsbrink   BOOK 2024
      Svensk författningssamling : SFS. 2007:nr 1-527   BOOK 2008
      Svensk författningssamling : SFS. 2007:nr 1017-1475   BOOK 2008
18 additional entries    
  348.0209    
      Lagarna och de mänskliga behoven : en fyratusenårig historia / Arne Jarrick   BOOK 2023
      Lagarna och de mänskliga behoven : en fyratusenårig historia / Arne Jarrick   TALKING BOOK DAISY 2024
  348.04    
      Nordisk kriminalkrönika : jubileumsutgåva 1990-2009 / redaktör: Alf Lindstedt   BOOK 2010
      Den slutliga sanningen om Palmemordet : en annorlunda mordutredning : nygamla indicier / Elving Gruve   BOOK 2010
348.248504 / 23/swe : Svensson, Lupita,     
      Rättsfallsanalys för icke-jurister : analys, metod, beslut / Lupita Svensson   BOOK 2022
  348.485    
      Brottsplats Sverige / Lasse Wikström, Rolf Wrangnert   BOOK 1998
      Så funkar lagarna / Erik Rosqvist, Ylva Killander   EASY READING 2017
348.485 382.914 2      
      EG och grundlagarna : sammanställning av remissyttranden över betänkandet SOU 1993:14 och departement   BOOK 1993
  348.48502    
      Om lagstiftning och annat : 22 uppsatser / Bertil Bengtsson   BOOK 2011
      Svensk författningssamling : SFS. 2014:nr 1-521   BOOK 2015
      Svensk författningssamling : SFS. 2014:nr 522-1092   BOOK 2015
      Svensk författningssamling : SFS. 2014:nr 1093-1589   BOOK 2015
8 additional entries    
  348.485023    
      Sveriges rikes lag 2018 : gillad och antagen på riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januar   BOOK 2018
      Sveriges rikes lag 2021 : gillad och antagen på riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januar   BOOK 2021
      Sveriges rikes lag 2022 : gillad och antagen på riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januar   BOOK 2022
      Sveriges rikes lag 2023 : gillad och antagen på riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januar   BOOK 2023
      Sveriges rikes lag 2024 : gillad och antagen på riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januar   BOOK 2024
Result page:  Prev Next