Login

 


 
     
Limit to available items
Nearby CLASSMARKS are:
Result page:  Prev Next  
Mark   Medium Year
369.43 / 23     
      Woodcraft : naturnära scouting - en livsstil / redaktion: Britta Brügge ... ; utgiven av Svenska scou   BOOK 1995
369.52 / 22/swe : Hamrén, Robert,     
      Vi är bara några kompisar som träffas ibland : Rotary som en manlig arena / Robert Hamrén   BOOK 2007
  37.2    
      Alifba-yi muraqibat az kudak : nahvah-yi ruyaruyi ba avatif, shadi'ha va niyaz'ha-yi kudak / Allan Fr   BOOK 2015
      Aṭliq al-ʻimlāq min dākhil ṭiflak / Fāṭimah al-¤Kitānī   BOOK 2014
      Ja sam zadovoljan roditelj! : (i kako to postati?) / Gorana Jovanović   BOOK 2015
      Kayfa taksib ibnak al-murāhiq : ta'allam kayfa tatakhaṭá maʻ abnāʼak ṣuʻūbāt marḥalat al-murāhaqah /   BOOK 2013
2 additional entries    
37.8 / z     
      Come closer! : biennale for kunst og kultur i Øresundsregionen august-december 2002   BOOK 2002
  370    
      Best Practices of Early Childhood Care and Education in Ethiopia Early Childhood Care and Education,   BOOK 2014
      Börja plugga / Moa Candil   EASY READING 2023
      Cirkelledarboken [Talbok (CD-R)]   TALKING BOOK DAISY 2008
      Cirkelledare i ABF [Talbok (CD-R)] : gör en annan värld möjlig / [redaktör: Olle Eckenäs]   TALKING BOOK DAISY 2017
50 additional entries    
  370.1    
      Barnets århundrade / Ellen Key   BOOK 2017
      Boken om pedagogerna / under redaktion av Anna Forssell   BOOK 2018
      Demokrati och utbildning / John Dewey ; översättning: Nils Sjödén ; [fackgranskning: Tomas Englund]   BOOK 1999
      Det hänger på språket : lärande och språkutveckling i grundskolan / Louise Bjar (red.) ; [översättnin   BOOK 2006
27 additional entries    
370.107 / 23/swe     
      Pedagogik som vetenskap : en inbjudan / Mattias Nilsson Sjöberg (red.)   BOOK 2018
370.11 / 22/swe     
      Värdegrund och svensk etnicitet / Göran Linde (red.)   BOOK 2001
  370.11/2    
      In defense of a liberal education / Fareed Zakaria   BOOK 2015
      This is water : some thoughts, delivered on a significant occasion, about living a compassionate life   BOOK 2009
370.11/5 / 23 : Sensoy, Özlem     
      Is everyone really equal? : an introduction to key concepts in social justice education / Özlem Senso   BOOK 2017
370.1109485 / 23/swe : Nykänen, Pia Paulina,     
      Värdegrund, demokrati och tolerans : om skolans fostran i ett mångkulturellt samhälle / Pia Nykänen   BOOK 2009
370.112 / 22 : Nussbaum, Martha Craven,     
      Not for profit : why democracy needs the humanities / Martha C. Nussbaum   BOOK 2010
  370.113    
      Validering av utländsk yrkeskompetens : slutbetänkande / av Utredningen för värdering av utländsk yrk   BOOK 1998
      Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv / redaktör: Alexandru Panican   BOOK 2014
      Yrkesutbildning : mellan skola och arbetsliv / Maria Gustavsson, Susanne Köpsén (red.)   BOOK 2018
370.11308209485 / 23/swe     
      Kunskapstraditioner och yrkeskunnande : kvinnors yrkesutbildning i historisk belysning / red. Åsa Bro   BOOK 2022
  370.114    
      Den goda skolan : om etik, läroplaner och skolans värdegrund / Ola Sigurdson   BOOK 2002
      Sociala relationer, värdegrund och lärarprofessionalitet / Åsa Bartholdsson, Eva Hultin (red.)   BOOK 2015
      Värdegrundsarbete i praktiken : metodbok för skolan / John Steinberg, Åsa Sourander   BOOK 2019
      Värdepedagogik : etik och demokrati i förskola och skola / Eva Johansson och Robert Thornberg (red.)   BOOK 2014
370.11409485 / 23/swe : Kronlid, David,     
      Skolans värdegrund 2.0 : etik för en osäker tid / David O. Kronlid   BOOK 2017
  370.115    
      Att motverka näthat : en handbok för elevers delaktighet i värdegrundsarbete / Carin Thörnqvist, Pell   BOOK 2022
      Bortom lärandet : demokratisk utbildning för en mänsklig framtid / Gert Biesta ; översättning: Gunnar   BOOK 2006
      De förtrycktas pedagogik / Paulo Freire ; översättning av Nadia Alves ; förord av Sven-Eric Liedman o   BOOK 2021
      Demokratihandboken : prata, lyssna, förändra! / redaktör: Mattias Axelsson ; fotograf: Jon Bergman   BOOK 2017?
18 additional entries    
  370.11509485    
      Hyfs, hälsa och gemensamma värden : studier av skolans komplexa värdegrunds- och fostransuppdrag / Sa   BOOK 2014
      Utbildning, demokrati, medborgarskap / Magnus Dahlstedt & Maria Olson   BOOK 2013
      Utbildning, demokrati, medborgarskap / Magnus Dahlstedt & Maria Olson   BOOK 2019
  370.117    
      Den interkulturella förskolan : mål och arbetssätt / red: Pirjo Lahdenperä   BOOK 2018
      Interkulturella perspektiv : pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer / Hans Lorentz & Bosse Bergste   BOOK 2006
      Interkulturella perspektiv : pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer / Hans Lorentz, Bosse Bergsted   BOOK 2016
      Language, power and pedagogy : bilingual children in the crossfire / Jim Cummins   BOOK 2000
3 additional entries    
  370.11709485    
      Etnicitet som resurs i skolan / Layal Kasselias Wiltgren   BOOK 2016
      Etnisk maktordning i skola och samhälle / Elisabeth Elmeroth   BOOK 2018
      Den färgblinda skolan : ras och vithet i svensk utbildning / Tobias Hübinette, Catrin Lundström   BOOK 2022
      Kultur och utbildning : en tolkning av två grundskolors mångkulturella kontexter / Henrik Nilsson   BOOK 2015
9 additional entries    
370.117094852 / 23/swe : Stier, Jonas,     
      Interkulturellt samspel i skolan / Jonas Stier, Margareta Sandström Kjellin   BOOK 2009
370.1175 / 23/swe     
      Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet / Åsa Wedin, Christina Hedman (red.) ; översättning k   BOOK 2013
  370.117509485    
      Educare : [2011:3 : tema: Tvåspråkig undervisning på svenska och arabiska i mångkulturella storstadss   BOOK 2011
      Studiehandledning för flerspråkiga elever - kunskapsutveckling genom modersmålet / Karin Sheikhi och   BOOK 2018
  370.118    
      Estetiska lärprocesser : upplevelser, praktiker och kunskapsformer / Fredrik Lindstrand och Staffan S   BOOK 2009
      Konst och lärande : essäer om estetiska lärprocesser / redaktör: Anders Burman   BOOK 2014
370.14 / 23/swe : Almström Persson, Gunilla,     
      Språk i samspel : retorik för pedagoger / Gunilla Almström Persson, Vendela Blomström, Anna Vogel, Ka   BOOK 2016
  370.15    
      Aktiva värderingar för 2000-talet [Talbok (CD-R)] : John M. Steinberg   TALKING BOOK DAISY 2001
      Den andra dagen : ett vidgat rum för lärande / Tom och Rita Tiller ; översättning: Ulla Lindberg   BOOK 2003
      Att främja barns och ungdomars utveckling av social och emotionell kompetens : [teori och praktisk ti   BOOK 2009
      Att undervisa i läsförståelse : lässtrategier och studieteknik för de första skolåren / Barbro Westlu   BOOK 2008
51 additional entries    
  370.15/23    
      How children learn / John Holt ; new foreword by Deborah Meier   BOOK 2017
      Make it stick : the science of successful learning / Peter C. Brown, Henry L. Roediger, Mark A. McDan   BOOK 2014
      Why don't students like school? : a cognitive scientist answers questions about how the mind works an   BOOK 2009
  370.1509485    
      Jämställdhetsarbete i förskola och skola / Eva-Karin Wedin   BOOK 2014
      Jämställdhetsarbete i förskola och skola / Eva-Karin Wedin   BOOK 2018
  370.151    
      Barns könade vardag : om (o)jämställdhet i förskola, förskoleklass och skola / Ylva Odenbring   BOOK 2014
      Betyg i teori och praktik [Talbok (CD-R)] : Maria Jansdotter Samuelsson & Kenneth Nordgren (red.)   TALKING BOOK DAISY 2008
      Genusperspektiv i skolan : om kön, kärlek och makt / Olof Franck (red.)   BOOK 2007
      Hankön i skolan [Talbok (CD-R)] : en debattbok om pojkar i en kvinnovärld / Bertill Nordahl ; översät   TALKING BOOK DAISY 2007
3 additional entries    
370.15109485 / 23/swe : Heikkilä, Mia,     
      Skolutveckling och jämställdhet / Mia Heikkilä   BOOK 2019
  370.152    
      Glädjen i att förstå : språk- och textarbete med barn / Kerstin Bergöö, Karin Jönsson   BOOK 2012
      Källkritik på schemat : det kritiska tänkandets didaktik / Anna Rosenqvist & Stefan Ekecrantz   BOOK 2019
370.1522 / 22/swe : Ribbing, Mattias     
      Vägen till mästarminne: [förändra ditt liv med kraftfull minnesträning] / Mattias Ribbing   BOOK 2011
  370.1523    
      Alla barn har särskilda behov [Talbok (CD-R)] : Berit Bergström   TALKING BOOK DAISY 2002
      Den andra dagen [Talbok (CD-R)] : ett vidgat rum för lärande / Tom och Rita Tiller ; översättning: Ul   TALKING BOOK DAISY 2004
      Att förstå det lilla barnets värld - med videons hjälp [Talbok (CD-R)] : Ingrid Pramling Samuelsson o   TALKING BOOK DAISY 2000
      Att förädla information till kunskap : lärande och klassrumsarbete i mediesamhället / Roger Säljö ..   BOOK 2011
62 additional entries    
370.1523028 / 23/swe : Nordmark, Susanna,     
      A Multimodal Seamless Learning Approach Supported by Mobile Digital Storytelling (mDS) / Susanna Nord   BOOK 2018
  370.1528    
      Beteendedesign : psykologin som förändrar tankar, känslor och handlingar / Arvid Janson och Niklas La   BOOK 2017
      Digitala beteenden : en verktygslåda för kundfokuserad design / Arvid Janson & Niklas Laninge   BOOK 2019
370.153 / 23/swe : Bergström, Berit,     
      Alla barn har särskilda behov / Berit Bergström   BOOK 2001
  370.154    
      Att inspirera skoltrötta : genom en personlig relation och skrivande / Jonas Fröberg (red.)   BOOK 2014
      Donner l'envie d'apprendre / Alain Sotto, Varinia Oberto   BOOK 2016
      Engagemang och motivation : från forskning till klassrumspraktik / Isabella Wallace, Leah Kirkman (r   BOOK 2019
      Från motstånd till framgång : att motivera när ingen motivation finns / Martin Hugo   BOOK 2011
5 additional entries    
  370.155    
      Att förebygga och behandla läs- och skrivsvårigheter [Talbok (CD-R)] : Eve Malmquist   TALKING BOOK DAISY 2002
      Att läsa faktatexter [Talbok (CD-R)] : undervisning i kritisk och eftertänksam läsning / Adrienne Gea   TALKING BOOK DAISY 2015
      Att möta och erövra skriftspråket [Talbok (CD-R)] : om läs- och skrivlärande förr och nu / Eva Längsj   TALKING BOOK DAISY 2007
      Becoming literate [Talbok (CD-R)] : the construction of inner control / Marie M. Clay   TALKING BOOK DAISY 1999
30 additional entries    
370.157 / 22/swe : Olin-Scheller, Christina,     
      Författande fans : om fanfiction och elevers literacyutveckling / Christina Olin-Scheller, Patrik Wik   BOOK 2010
  370.3    
      Termlexikon i pedagogik, skola och utbildning / Henry Egidius   BOOK 2006
      Utbildningsterminologi : svensk-engelsk-svensk basordlista / [författare: Karin Henriksson & Bryan Tu   BOOK 1993
  370.7    
      Utmärkt undervisning : framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning / Jan Håkansson och Da   BOOK 2012
      Utmärkt undervisning : framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning / Jan Håkansson och Da   BOOK 2020
370.7083 / 23/swe : Prehn, Anette,     
      Hjärnsmart pedagogik : stimulera barns lärande, empati, inre lugn och självkontroll / Anette Prehn ;   BOOK 2018
370.71 / 22 (machine generated)     
      Vägledning för studier och yrken [Talbok (CD-R)] : ett utbildningsmaterial / redigerat av Kerstin Mat   TALKING BOOK DAISY 2008
  370.711    
      Liv i texten : om litteraturläsningen i en svensklärarutbildning / Marie Thavenius   BOOK 2017
      Lära lärare läsa : om utbildning av svensklärare och litteraturundervisning i skolan / Maria Ulfgard   BOOK 2015
      Lära till yrkeslärare / Susanne Köpsén (red.)   BOOK 2014
      På egna villkor : en strategi för handledning / Gunnar Handal, Per Lauvås ; översättning: Sten Anders   BOOK 2000
2 additional entries    
370.715 / 23/swe : Langelotz, Lill,     
      Kollegialt lärande i praktiken : kompetensutveckling eller kollektiv korrigering? / av Lill Langelotz   BOOK 2017
370.7155 / 23/swe : Thörnroth Engborg, Annsofie,     
      Digital kompetens för SFI-lärare : vad innebär vuxenutbildningens digitalisering? / Annsofie Thörnrot   BOOK 2018
  370.72    
      Att utveckla forskningsbaserad undervisning : analyser, utmaningar och exempel / Ylva Ståhle, Mimmi W   BOOK 2019
      De fem stora inom skolforskning : Fullan, Hattie, Timperley, Wiliam, Dweck / Jesper Ersgård   BOOK 2016
      Disrupting boundaries in education and research / Suzanne Smythe, Cher Hill, Margaret MacDonald, Dian   BOOK 2017
      Forskningsmetoder för lärarstudenter / Line Christoffersen, Asbjørn Johannessen ; översättning: Sten   BOOK 2015
5 additional entries    
  370.721    
      Vetenskapsteori för lärarstudenter / Ulf Brinkkjær, Marianne Høyen ; översättare: Jim Jakobsson ; sak   BOOK 2013
      Vetenskapsteori för lärarstudenter / Ulf Brinkkjær, Marianne Høyen ; översättare: Jim Jakobsson   BOOK 2020
370.82 / 23/swe : Leijnse, Emma,     
      Fördel kvinna : den tysta utbildningsrevolutionen / Emma Leijnse ; [fackgranskning: Anne-Sofie Nyströ   BOOK 2017
  370.82095491    
      He named me Malala [Video (DVD)] : a film / by Davis Guggenheim ; produced by Walter Parkes ... ; dir   MOVIE DVD 2016
      I am Malala : the girl who stood up for education and was shot by the Taliban / Malala Yousafzai ; wi   BOOK 2014
      Jag är Malala : flickan som stod upp för rätten till utbildning och sköts av talibanerna / Malala You   BOOK 2013
      Jag är Malala : flickan som stod upp för rätten till utbildning och sköts av talibanerna / Malala You   PAPERBACK 2015
5 additional entries    
Result page:  Prev Next