Login

 


 
     
Limit to available items
Result page:    
CLASSMARKS (1-50 of 55)
371.911
1 book jacket The art and science of teaching orientation and mobility to persons with visual impairments [Talbok
Jacobson, William HenryNo copies available for checkout

Request


2011
TALKING BOOK DAISY2 book jacket Assistive technology for students who are blind or visually impaired [Talbok (CD-R)] : a guide to as
Presley, IkeNo copies available for checkout

Request


2016
TALKING BOOK DAISY3 book jacket Att känna bilder [Talbok (CD-R)] :
Eriksson, YvonneNo copies available for checkout

Request


2002
TALKING BOOK DAISY4 book jacket Att undervisa punktskriftsläsande elever i matematik [Talbok (CD-R)] :
No copies available for checkout

Request


2002
TALKING BOOK DAISY5 book jacket Bild och form [Talbok (CD-R)] : för lärare som undervisar synskadade barn och elever
Löwenhielm, LenaNo copies available for checkout

Request


2002
TALKING BOOK DAISY6 book jacket Bildbeskrivning för tillgänglighet [Talbok (CD-R)] riktlinjer, forskning och pratik
Holsanova, JanaNo copies available for checkout

Request


2019
TALKING BOOK DAISY7 book jacket De blinda i USA och England [Talbok (CD-R)] : redogörelse för studieresa den 12 september 1955-den 1
Gissler, ToreNo copies available for checkout

Request


2007
TALKING BOOK DAISY8 book jacket Blinda och synsvaga förskolebarn [Talbok (CD-R)] : en vägledning
Gissler, ToreNo copies available for checkout

Request


2007
TALKING BOOK DAISY9 book jacket De Blindas förening u. p. a. [Talbok (CD-R)] : en översikt över några verksamhetsgrenars utveckling
Nolte, LennartNo copies available for checkout

Request


2008
TALKING BOOK DAISY10 book jacket De blindas historia från äldsta tider till blindundervisningens början [Talbok (CD-R)] :
Kretschmer, ReinholdNo copies available for checkout

Request


2005
TALKING BOOK DAISY11 book jacket Det blinde barnet [Talbok (CD-R)] : 1 , Språkstimulering i det første leveåret
No copies available for checkout

Request


2001
TALKING BOOK DAISY12 book jacket Det blinde barnet [Talbok (CD-R)] : 2 , Forberedende lese- og skriveopplæring : grunnleggende ferdig
No copies available for checkout

Request


2001
TALKING BOOK DAISY13 book jacket Braille into the next millennium [Talbok (CD-R)]
No copies available for checkout

Request


2014
TALKING BOOK DAISY14 book jacket Children with visual disorders [Talbok (CD-R)] : cognitive development, developmental disorders and
Ek, UllaNo copies available for checkout

Request


2002
TALKING BOOK DAISY15 book jacket Children with visual impairments [Talbok (CD-R)] : social interaction, language and learning
Webster, AlecNo copies available for checkout

Request


2000
TALKING BOOK DAISY16 book jacket Foundations of braille literacy [Talbok (CD-R)] :
No copies available for checkout

Request


2012
TALKING BOOK DAISY17 book jacket Foundations of low vision [Talbok (CD-R)] : clinical and functional perspectives
No copies available for checkout

Request


2001
TALKING BOOK DAISY18 book jacket Foundations of orientation and mobility [Talbok (CD-R)] : Vol. 1 , History and theory
No copies available for checkout

Request


2011
TALKING BOOK DAISY19 book jacket Foundations of orientation and mobility [Talbok (CD-R)] : Vol. 2 , Instructional strategies and prac
No copies available for checkout

Request


2011
TALKING BOOK DAISY20 book jacket Från föremål till taktil bild [Talbok (CD-R)] : ett övningsmaterial
Eriksson, YvonneNo copies available for checkout

Request


2002
TALKING BOOK DAISY21 book jacket Från mörker till ljus [Talbok (CD-R)] : en skrift om blindheten i det praktiska livet
Lange, HermanNo copies available for checkout

Request


2007
TALKING BOOK DAISY22 book jacket Førlighetsopplæring [Talbok (CD-R)] : mobility i en funksjonell sammenheng
No copies available for checkout

Request


1995
TALKING BOOK DAISY23 book jacket Hjälpmedel för synskadade [Talbok (CD-R)]
No copies available for checkout

Request


2009
TALKING BOOK DAISY24 book jacket Hur ska jag läsa? [Talbok (CD-R)] : val av läsmedium för barn med synskada
Fellers, Inga-StinaNo copies available for checkout

Request


2004
TALKING BOOK DAISY25 book jacket Konsthistoria för synskadade [Talbok (CD-R)] : ett projekt inom ett bildningsprojekt
Eriksson, YvonneNo copies available for checkout

Request


2008
TALKING BOOK DAISY26 book jacket Kroppsspråk för alla [Talbok (CD-R)] :
Björk, TinaNo copies available for checkout

Request


2011
TALKING BOOK DAISY27 book jacket Leva tillsammans seende - synskadad [Talbok (CD-R)] : en beskrivning av människors upplevelser av f
Hoflin, BengtNo copies available for checkout

Request


2009
TALKING BOOK DAISY28 book jacket Lär dig punktskrift [Talbok (CD-R)] : Kurs för nybörjare
Troberg, BengtNo copies available for checkout

Request


2006
TALKING BOOK DAISY29 book jacket Läroplansarbete angående synskadade elever i grundskolan [Talbok (CD-R)] :
Stenberg, GunillaNo copies available for checkout

Request


2009
TALKING BOOK DAISY30 book jacket Möjligheter för användande av ett text-till-talsystem för synskadade [Talbok (CD-R)] :
Larsson, Kjell ErikNo copies available for checkout

Request


2009
TALKING BOOK DAISY31 book jacket Mörklagd värld : rapport från en blind medmänniska
Nihlén, Gun 1903-1992
Ohfha


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1973 ;
BOOK32 book jacket Om blindundervisningen i Sverige från 1809 [Talbok (CD-R)] : förändringar i de pedagogiska perspekti
Johansson, Kjell-ÅkeNo copies available for checkout

Request


2009
TALKING BOOK DAISY33 book jacket Pedagogiske og psykologiske perspektiver på opplæring av synshemmede [Talbok (CD-R)] :
No copies available for checkout

Request


2013
TALKING BOOK DAISY34 book jacket En pilotundersökning gällande kursdeltagares synpunkter på genomgången OT-kurs [Talbok (CD-R)] :
Göransson, BrittNo copies available for checkout

Request


2009
TALKING BOOK DAISY35 book jacket Planering av undervisningen för synskadade elever [Talbok (CD-R)] : förslag av en av SÖ tillsatt arb
TomtebodagruppenNo copies available for checkout

Request


2009
TALKING BOOK DAISY36 book jacket En plats för alla [Talbok (CD-R)] : om barn med synskada i förskola, skola och fritidshem
Sjöblom, NinaNo copies available for checkout

Request


2002
TALKING BOOK DAISY37 book jacket Punktskrift och taktila bilder [Talbok (CD-R)] : föreläsningar vid punktskriftsbibliotekets 100-årsj
No copies available for checkout

Request


2008
TALKING BOOK DAISY38 book jacket Reglett på mitt sätt [Talbok (CD-R)] : ett kursmaterial för reglettskrivning
Lindqvist, GunNo copies available for checkout

Request


2009
TALKING BOOK DAISY39 book jacket Samling för ökat inflytande [Talbok (CD-R)] : rapport och förslag från Kosmos till 1975 års ombudsmö
No copies available for checkout

Request


2009
TALKING BOOK DAISY40 book jacket Sex små punkter [Talbok (CD-R)] : vägen till kunskap : undervisning av synskadade elever
Sjöstedt, SolveigNo copies available for checkout

Request


1996
TALKING BOOK DAISY41 book jacket Skolgården som mötesplats [Talbok (CD-R)] : samspel mellan elever med och utan synskador
Janson, UlfNo copies available for checkout

Request


2002
TALKING BOOK DAISY42 book jacket SRF - Funkis 2 [Talbok (CD-R)] : fjärde steget i SRF:s utbildningsplan
Holmegard, JanNo copies available for checkout

Request


2009
TALKING BOOK DAISY43 book jacket Synskadade i rullstol [Talbok (CD-R)] : probleminventering, kravspecifikation
Larsson, Kjell ErikNo copies available for checkout

Request


2009
TALKING BOOK DAISY44 book jacket Synskadade och samhället [Talbok (CD-R)] : expertrapport 2 från projektet Synvårdens innehåll och or
Synvårdens Innehåll och OrganisationNo copies available for checkout

Request


2008
TALKING BOOK DAISY45 book jacket Synskadades läsning [Talbok (CD-R)] : 1 , Resultat av lästräning, läsprövning och ordination av läsh
Myrberg, MatsNo copies available for checkout

RequestTALKING BOOK DAISY46 book jacket Synskadades läsning [Talbok (CD-R)] : 2 , Vem vet vad om synskadade elevers läsning?
Myrberg, MatsNo copies available for checkout

RequestTALKING BOOK DAISY47 book jacket Synskadades läsning [Talbok (CD-R)] : 3 , Synskadade elevers läskompetens
Myrberg, MatsNo copies available for checkout

RequestTALKING BOOK DAISY48 book jacket Synskadades läsning [Talbok (CD-R)] : 4 , Erfarenheter av åtta elevers lästräning
Myrberg, MatsNo copies available for checkout

RequestTALKING BOOK DAISY49 book jacket Tactile pictures [Talbok (CD-R)] : pictorial representations for the blind : 1784-1940
Eriksson, YvonneNo copies available for checkout

Request


2005
TALKING BOOK DAISY50 book jacket Undervisningen för synskadade elever - planering i ett kortare perspektiv [Talbok (CD-R)] : förslag
IntegrationsutredningenNo copies available for checkout

Request


2009
TALKING BOOK DAISYMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR
Result page: