Login

 


 

LEADER 00000cam a22007337ar4500 
001  8241414 
003  SE-LIBR 
003  Worldcat 
003  LT 
003  Mo 
008  010919s2001  sw      000 0 swe c 
020  9187890739 
041 0 swe 
082 04 616.8606|222/swe 
084  Vln 
084  Ohi 
084  Vlna 
084  Ohia 
084  Vlnb 
084  Ohib 
092 0 Vln 
245 00 Behandling av alkohol- och narkotikaproblem :|ben 
    evidensbaserad kunskapssammanställning.|nVol. 2 
264  Stockholm :|bStatens beredning för medicinsk utvärdering 
    (SBU),|c2001 
300  417 s 
440 0 SBU-rapport,|x1400-1403 ;|v156:2|9156|92 
546  |5Mo|asvenska 
650 2 Alcohol-related disorders: therapy 
650 2 Evidence-based medicine 
650 2 Opioid-related disorders: therapy 
650 2 Evidence-based medicine 
650 4 Missbrukarvård 
650 7 Alkoholistvård|2sao 
650 7 Narkomanvård|2sao 
653  Missbrukarvård 
653  Alkoholistvård 
653  Narkomanvård 
653  Drogmissbruk 
653  Behandlingsmetoder 
653  Alkoholism 
653  Narkomani 
653  Alkoholmissbruk 
653  Narkotikamissbruk 
655 4 |5Mo|aBok 
710 1 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
    |4oth 
772 00 |7nn|tBehandling av alkohol- och narkotikaproblem : en 
    evidensbaserad kunskapssammanställning|dStockholm : 
    Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 2001
    |kSBU-rapport ; 156:1-2|w9935375374|92 
852  |5Mo|bMo|hVln 
907 00 aj|z020107 
LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Stadsbibl:Magasin 1  Vln    CHECK SHELF  ---