Login

 


 
     
Limit to available items
Result page:    
CLASSMARKS (1-50 of 63)
801.93
1 book jacket Den andra jorden : essäer
Bonnefoy, Yves, 1923-2016
801


1 copy available at Mediehotell for checkout

Request


1990 ;
BOOK2 book jacket De andras närvaro [Talbok (CD-R)] essäer om konsten som kunskapskälla
Gustafsson, Lars, 1936-2016No copies available for checkout

Request


2008
TALKING BOOK DAISY3 book jacket Att lyfta slöjan : texter om poesi och politik
Shelley, Percy Bysshe, 1792-1822
801
1. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender vån 2 Litteraturvetenskap & författarbiografier for checkout

Request


2004
BOOK4 book jacket Att skriva om sitt liv : med livskartan på spaning efter minnen, mening och möjligheter
Valfridsson, Inga-Lill, 1945-
801


No copies available for checkout

Request


2006
BOOK5 book jacket Att skriva romaner och noveller
Augustsson, Lars Åke, 1949-
801
2., rev. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender vån 2 Litteraturvetenskap & författarbiografier for checkout

Request


1997
BOOK6 book jacket Att översätta känslan [Talbok (CD-R)] en studie i Julia Kristevas psykoanalytiska poetik
Franzén, Carin, 1962-No copies available for checkout

Request


2004
TALKING BOOK DAISY7 Det automatiska budskapet ; Uppstigande tecken ; Surrealismen i dess levande verk
Breton, André, 1896-1966
801


No copies available for checkout

Request


1988
BOOK8 book jacket Beröringens ABC : en essä om rösten i litteraturen
Engdahl, Horace, 1948-
801


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1994
BOOK9 book jacket Beröringens ABC : en essä om rösten i litteraturen
Engdahl, Horace, 1948-
801
[Ny, utök. utg.]

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


2005
BOOK10 book jacket Beröringens ABC [Talbok (CD-R)] en essä om rösten i litteraturen
Engdahl, HoraceNo copies available for checkout

Request


2008
TALKING BOOK DAISY11 book jacket Beröringens ABC [Talbok (CD-R)] en essä om rösten i litteraturen
Engdahl, HoraceNo copies available for checkout

Request


2015
TALKING BOOK DAISY12 book jacket En bok om att läsa och berätta [Talbok (CD-R)]
Bichsel, PeterNo copies available for checkout

Request


2008
TALKING BOOK DAISY13 book jacket En bok om att läsa och berätta : [fem poetikföreläsningar i Frankfurt]
Bichsel, Peter, 1935-
G
1. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1985 ;
BOOK14 book jacket En critik öfver critiker [Talbok (CD-R)]
Thorild, ThomasNo copies available for checkout

Request


2008
TALKING BOOK DAISY15 book jacket En dans på glosor : eftertankar kring den konstnärliga skapelseprosessen
Thomsen, Søren Ulrik, 1956-
801


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 4 and Mediehotell for checkout

Request


2001
BOOK16 book jacket Det dialogiska ordet
Bachtin, Michail, 1895-1975
801


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1988 ;
BOOK17 book jacket Dikt att förklara Studiehäfte
Lång, Helmer, 1924-2014
Gc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1972
BOOK18 book jacket Diktaren och de skapande ögonblicken [Talbok (CD-R)]
Fehrman, CarlNo copies available for checkout

Request


2010
TALKING BOOK DAISY19 book jacket Diktkonsten [Talbok (CD-R)]
Horatius Flaccus, QuintusNo copies available for checkout

Request


2008
TALKING BOOK DAISY20 book jacket Diktkonsten = Ars poetica : latinsk text
Horatius Flaccus, Quintus, 65-8 f. Kr.
801


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 4 and Kirseberg:Vuxen Facklitteratur (800-899) for checkout

Request


1992
BOOK21 book jacket Diktskola [Elektronisk resurs] författarens guide till galaxen
Birro, Marcus, 1972-1 copy available at for checkout
2003
EBOOK22 book jacket Döden och grodan : litterära omläsningar
Schiöler, Niklas, 1964-
801


2 copies available at Stadsbibl:Ljusets kalender vån 2 Litteraturvetenskap & författarbiografier and Limhamn:Vuxen Facklitteratur (800-899) for checkout

Request


2010
BOOK23 book jacket Efter dekonstruktionen : tolv uppsatser om aktuell litteraturteori

G


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1994 ;
BOOK24 book jacket Eldens psykoanalys
Bachelard, Gaston
801


No copies available for checkout

Request


1993
BOOK25 book jacket Estetiska essayer : variationer och konsekvens
Ahlin, Lars, 1915-1997
801


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 4 and Rosengård:Vuxen Facklitteratur (800-899) for checkout

Request


1994
BOOK26 book jacket Förankringar
Enckell, Henrik, 1960-
G


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1990
BOOK27 book jacket Författaren, världen, språket [Talbok (CD-R)] essäer om litteratur och skrivande
Ramnefalk, Marie LouiseNo copies available for checkout

Request


2004
TALKING BOOK DAISY28 book jacket Författarskolan
Hägg, Göran, 1947-2015
801


3 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 and Mediehotell for checkout

Request


1993
BOOK29 book jacket Har du sett öknen blomma? : om skrivandets lust och vånda
Andersson, Claes, 1937-
801


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender vån 2 Litteraturvetenskap & författarbiografier for checkout

Request


2006
BOOK30 book jacket Harkittu murha [Talbok (CD-R)] kohti täydellistä rikosromaania
Koskinen, Juha-PekkaNo copies available for checkout

Request


2010
TALKING BOOK DAISY31 book jacket I symbolens hus : nio kapitel litterär begreppshistoria
Jonsson, Inge, 1928-
801


2 copies available at Stadsbibl:Ljusets kalender vån 2 Litteraturvetenskap & författarbiografier and Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1983
BOOK32 book jacket Jan va Surat
Lukács, György, 1885-1971
801.93 persiska
2. chap

1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender Reolen vån 3 Mångspråk for checkout

Request


1388 [2009]
BOOK33 book jacket Konsten att berätta [Talbok (CD-R)]
Wood, James, 1965-No copies available for checkout

Request


2018
TALKING BOOK DAISY34 book jacket Konstens regler [Talbok (CD-R)] det litterära fältets uppkomst och struktur
Bourdieu, PierreNo copies available for checkout

Request


2003
TALKING BOOK DAISY35 book jacket Litteraturens värden

801


1 copy available at Kirseberg:Vuxen Facklitteratur (800-899) for checkout

Request


2009
BOOK36 book jacket Lust att skriva : romaner och noveller
Augustsson, Lars Åke, 1949-
801


1 copy available at Rosengård:Vuxen Facklitteratur (800-899) for checkout

Request


2002
BOOK37 book jacket Mimesis - en repetition [Talbok (CD-R)]
Melberg, ArneNo copies available for checkout

Request


2007
TALKING BOOK DAISY38 book jacket Monkeys with typewriters : on reading and writing fiction
Thomas, Scarlett
801 engelska
Soft Skull edition

No copies available for checkout

Request


2017
BOOK39 book jacket När andra skriver [Talbok (CD-R)] skrivande som motstånd, ansvar och tid
Lee, MaraNo copies available for checkout

Request


2015
TALKING BOOK DAISY40 book jacket När jag var prins utav Arkadien : essäer och intervjuer om poesi och plats
Printz-Påhlson, Göran, 1931-2006
801


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1995 ;
BOOK41 book jacket Det oavslutade och andra essäer om estetik
Thavenius, Jan, 1934-
801


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


2001
BOOK42 book jacket Obegripligheten

801


1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender vån 2 Litteraturvetenskap & författarbiografier for checkout

Request


cop. 1992
BOOK43 book jacket Om litterär storhet
Longinos
801
1. uppl

2 copies available at Stadsbibl:Ljusets kalender vån 2 Litteraturvetenskap & författarbiografier and Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1997
BOOK44 book jacket Ordkonst och bildkonst [Talbok (CD-R)] om modärn skönlitteraturs dekadens - om den modärna konstens
Lagerkvist, PärNo copies available for checkout

Request


2008
TALKING BOOK DAISY45 book jacket Poesiens mystik [Talbok (CD-R)]
Ruin, HansNo copies available for checkout

Request


2009
TALKING BOOK DAISY46 book jacket Renässans [Talbok (CD-R)] några ord om en annalkande ny brytningstid inom litteraturen
Heidenstam, Verner vonNo copies available for checkout

Request


2009
TALKING BOOK DAISY47 book jacket Rummets poetik [Talbok (CD-R)]
Bachelard, GastonNo copies available for checkout

Request


2006
TALKING BOOK DAISY48 book jacket Sex punkter inför nästa årtusende [Talbok (CD-R)] amerikanska föreläsningar
Calvino, ItaloNo copies available for checkout

Request


2005
TALKING BOOK DAISY49 book jacket Skrivarbok : om konsten att skriva prosa, poesi och journalistik
Carlsson, Siewert, 1946-
801
3. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Ljusets kalender vån 2 Litteraturvetenskap & författarbiografier for checkout

Request


2006
BOOK50 book jacket Smak eller värde : en filosofisk undersökning av litterära omdömen
Wilhelmi, Juan, 1950-
801


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1999
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR
Result page: