Login

 


 
     
Limit to available items
Nearby CLASSMARKS are:
Result page:  Prev Next  
Mark   Medium Year
  Bt-cza Framåt    
      J.B. Westenius och tidningen "Framåt" i Malmö : en erinran inför ett 75-årsjubileum / av Henning Tars   BOOK 1946
      Tidskriften Framåt : kvinnors kamp för det fria ordet / Gunnel Weidel Randver   BOOK 1985
  Bt-cza Grönköpings veckoblad    
      Grönköping [Talbok (CD-R)] vår egen lilla stad / Maria Overland   TALKING BOOK DAISY 2002
      Humor : hundra år av skämtsamhet : [Grönköpings veckoblads jubileumsbok] / [redaktör: Peter Norrbohm]   BOOK 2002
      Humor [Talbok (CD-R)] hundra år av skämtsamhet : Grönköpings veckoblads jubileumsbok / [Dick Harrison   TALKING BOOK DAISY 2003
      Kommunala godbitar från Grönköping / Rolf Christerson   BOOK 1994
  Bt-cza Grönköpings veckoblad/TC    
      Grönköping [Talbok (CD-R)] vår egen lilla stad / Maria Overland   TALKING BOOK DAISY 2002
      Humor [Talbok (CD-R)] hundra år av skämtsamhet : Grönköpings veckoblads jubileumsbok / [Dick Harrison   TALKING BOOK DAISY 2003
  Bt-cza Göteborgs handels- och sjöfartstidning    
      GHT : 1832-1917 / Claes Krantz   BOOK 1957
      GHT och Hitlerregimen i belysning av tyska arkivdokument / Henrik Sandblad   BOOK 1960
      Segerstedt i GHT / idé och bearbetning: Bertil Heddelin   BOOK 1984
  Bt-cza Göteborgs-Posten    
      Göteborgs-Posten inifrån : 39 journalister berättar om ett tidningshus / redaktör: Lars Dimming   BOOK 2019
      Harry Hjörne [Talbok (CD-R)] Ingrid Segerstedt Wiberg minns / [utgiven i samarbete med] Göteborgs-pos   TALKING BOOK DAISY 2007
      Idrotten - en spjutspets [Talbok (CD-R)] / Lennart Crusner, Bo Alm, Jan Hansson   TALKING BOOK DAISY 2008
      Krigens eko [Talbok (CD-R)] / Hedvig Thorburn, Tore Nyström, Britt-Marie Mattsson   TALKING BOOK DAISY 2008
3 additional entries    
  Bt-cza Göteborgs-Posten/TC    
      Göteborgs-Posten inifrån [Talbok (CD-R)] 39 journalister berättar om ett tidningshus / redaktör: Lars   TALKING BOOK DAISY 2020
      Harry Hjörne [Talbok (CD-R)] Ingrid Segerstedt Wiberg minns / [utgiven i samarbete med] Göteborgs-pos   TALKING BOOK DAISY 2007
      Idrotten - en spjutspets [Talbok (CD-R)] / Lennart Crusner, Bo Alm, Jan Hansson   TALKING BOOK DAISY 2008
      Krigens eko [Talbok (CD-R)] / Hedvig Thorburn, Tore Nyström, Britt-Marie Mattsson   TALKING BOOK DAISY 2008
3 additional entries    
Bt-cza Götheborgs allehanda : Nyman, Magnus,     
      Upplysningens spegel : Götheborgs allehanda om Frankrike och världen : 1774-1789 / Magnus Nyman   BOOK 1994
Bt-cza Helsingborg Dagblad / kssb/6     
      125 års dagblad : en rapsodisk tidningskrönika / [redaktör: Jonas Nilsson]   BOOK 1992
Bt-cza Helsingborgs dagblad / kssb/6     
      125 års dagblad : en rapsodisk tidningskrönika / [redaktör: Jonas Nilsson]   BOOK 1992
Bt-cza Hertha / kssb/8 : Dahlström, Britt     
      Kvinnohistoria, idéer och kamp [Talbok (CD-R)] med exempel ur tidskriften Hertha : [1970-90] / Britt   TALKING BOOK DAISY 2017
Bt-cza Hertha/TD / kssb/8 : Dahlström, Britt     
      Kvinnohistoria, idéer och kamp [Talbok (CD-R)] med exempel ur tidskriften Hertha : [1970-90] / Britt   TALKING BOOK DAISY 2017
Bt-cza Judisk krönika : Sjögren, Karin     
      Judar i det svenska folkhemmet : minne och identitet i judisk krönika 1948-1958 / Karin Sjögren   BOOK 2001
Bt-cza Klatsch : Siöström, Gunnar     
      Karlskronas orädda gissel : en berättelse om skandalhunger, rättsövergrepp och lynchjustis / av Gunna   BOOK 1986
Bt-cza Kristianstadsbladet      
      Klippt ur Kristianstadsbladet / redigerat av Lennart Hjelmstedt och Erik Melén   BOOK 1981
  Bt-cza Kvällsposten    
      1+1 blir alltid 2 : sagan om två kvällstidningar / av Clara Mannheimer & Martin Theander   ARTICLE  
      Från Kvällsposten till Kvällsposten : 50 år 1948-1998 / [redaktion: Gunilla Lundström ; redaktör: Tor   BOOK 1997
      En kultursidas uppgång och fall : finkultur och masskultur i Kvällsposten 1950-1971 / Henrik Sjögren   BOOK 2008
      Kvällspostens kulturrevolution / (en jämförande undersökning av kulturmaterialet i Kvällsposten åren   BOOK 1973
  Bt-cza Lundagård    
      Lundagård 75 år : [boken om tidningen 1920-1995] / redaktion: Anna Alsmark ..   BOOK 1995
      Lundagård : boken om tidningen : 1920-1995 / Anna Alsmark ..   BOOK 1995
Bt-cza Mellersta Skåne : Säfstrand, Ivar     
      Ur minnet : med tidning och politik i ett halvsekel / Ivar Säfstrand   BOOK 1965
  Bt-cza Metro    
      Metro : konsten att skaffa sig fiender över hela världen / Sakari Pitkänen   BOOK 2015
      En tidning i tiden? : Metro och den svenska dagstidningsmarknaden / Ingela Wadbring   BOOK 2003
Bt-cza Musikern : Westin, Martin,     
      Musikerförbundet och jazzen 1920-1940 : en genomgång av tidningen Musikern / Martin Westin   BOOK 1998
Bt-cza Mönsterkompositioner : Frost, Ulla     
      Broderimönster från fyra decennier ur tidningen Mönsterkompositioner : 1913-1951 / Ulla Frost ; foto:   BOOK 1981
Bt-cza Naggen / kssb/8 : Lindorm, Erik     
      Erik Lindorms Naggen [Talbok (CD-R)] Sveriges olydigaste skämttidning / ett urval av Per-Erik Lindorm   TALKING BOOK DAISY 2008
Bt-cza Naggen/TC / kssb/8 : Lindorm, Erik     
      Erik Lindorms Naggen [Talbok (CD-R)] Sveriges olydigaste skämttidning / ett urval av Per-Erik Lindorm   TALKING BOOK DAISY 2008
Bt-cza Nerikes allehanda / kssb/8 : Alf Rune,     
      Tidningsarvet [Talbok (CD-R)] reporter med pressveck : notiser från alla tiders tidningar : den gamla   TALKING BOOK DAISY 2007
Bt-cza Nerikes allehanda/TC / kssb/8 : Alf Rune,     
      Tidningsarvet [Talbok (CD-R)] reporter med pressveck : notiser från alla tiders tidningar : den gamla   TALKING BOOK DAISY 2007
  Bt-cza Norra Skåne    
      Från kast till chips 1899-1984 : en tidningskrönika / av Lars G. Ruhr och Gert Jacobsson   BOOK 1984
      Norra Skåne fyller sextio : 1899-1959. : Förr och nu i sju avsnitt / J. Karlgren, Einar Ohlson, Allan   BOOK
  Bt-cza Norrköpings tidningar    
      En avisa genom två sekler / Viggo Loos   BOOK 1958
      Norrköpings tidningar 1880-98 : en innehållsanalytisk pilotstudie / Ingemar Oscarsson, Per Rydén   BOOK 1972
Bt-cza Norrländska socialdemokraten      
      En tidning växer fram   BOOK 1968
Bt-cza Nya Wermlands-tidningen / kssb/8 : Johansson, Mats,     
      Ansvarig utgivare: Gustaf Ander [Talbok (CD-R)] en tidningshistoria / Mats Johansson   TALKING BOOK DAISY 2007
Bt-cza Nya Wermlands-tidningen/TC / kssb/8 : Johansson, Mats,     
      Ansvarig utgivare: Gustaf Ander [Talbok (CD-R)] en tidningshistoria / Mats Johansson   TALKING BOOK DAISY 2007
Bt-cza Nybro tidning / kssb/8 : Evenäs, Claes     
      Att skriva sin stad - och bevaka världen [Talbok (CD-R)] Runer Jonsson i Nybro tidning / Claes Evenäs   TALKING BOOK DAISY 2007
Bt-cza Nybro tidning/TC / kssb/8 : Evenäs, Claes     
      Att skriva sin stad - och bevaka världen [Talbok (CD-R)] Runer Jonsson i Nybro tidning / Claes Evenäs   TALKING BOOK DAISY 2007
  Bt-cza Okej    
      Okej : 80-talets största poptidning / Jörgen Holmstedt   BOOK 2010
      Okej [Talbok (CD-R)] 80-talets största poptidning / Jörgen Holmstedt   TALKING BOOK DAISY 2015
      Okej : 90-talets enda riktiga poptidning / Anders Tengner   BOOK 2020
Bt-cza Okej/TD / kssb/8 : Holmstedt, Jörgen     
      Okej [Talbok (CD-R)] 80-talets största poptidning / Jörgen Holmstedt   TALKING BOOK DAISY 2015
  Bt-cza Post- och inrikes tidningar    
      Perspektiv på Post- och inrikes idningar/ redaktörer: Karl Erik Gustafsson & Per Rydén   BOOK 1998
      Världens äldsta : Post och inrikes tidningar under 1600-, 1700-, 1800-, 1900- och 2000-talen / red. K   BOOK 2005
Bt-cza Poster : Bernstone, Fabian H.,     
      Poster : Nordens största poptidning 1974-1980 / Fabian H. Bernstone & Mathias Brink   BOOK 2008
Bt-cza Samefolket / kssb/8 : Harnesk, Victoria,     
      Samefolket : en samisk tidningshistoria / Victoria Harnesk, Åsa Lindstrand   BOOK 2019
Bt-cza Samefolkets egen tidning / kssb/8 : Harnesk, Victoria,     
      Samefolket : en samisk tidningshistoria / Victoria Harnesk, Åsa Lindstrand   BOOK 2019
Bt-cza Schlager / kssb/8     
      Best of Schlager : när den svenska rockjournalistiken föddes : texter ur tidningen Schlager / redaktö   BOOK 2011
  Bt-cza Se    
      Ett nytt sätt att se : om bildtidningen Se 1938-1945 / Tobias Lindberg   BOOK 2004
      Vad dom fick se! [Talbok (CD-R)] / Lars Fahlén   TALKING BOOK DAISY 2013
Bt-cza Se/TC / kssb/8 : Fahlén, Lars     
      Vad dom fick se! [Talbok (CD-R)] / Lars Fahlén   TALKING BOOK DAISY 2013
  Bt-cza Skånska Dagbladet    
      100 år i Skåne : [Skånska Dagbladet - en presentation] / Skånska Dagbladet   BOOK 1988
      Sk.d-are i vardag och fest : utgiven till 40-årsjubileet den 2 november 1957   BOOK 1957
      SkD 80 år : trycks nu i offset! : Skånska dagbladets jubileumsnummer / redigering: Manthe Sjöö   BOOK 1968
      Skånska dagbladet 1888-1938 : minnesskrift till 50-årsjubileet / av Einar Bager   BOOK 1938
      Skånska dagbladets personalklubb : 1917-1942   BOOK 1942
  Bt-cza Smålandsposten    
      Smålandsposten : en tidnings 125-åriga historia / redaktör: Stig Tornehed   BOOK 1991
      Värend och världen [Talbok (CD-R)] en bok av och om Gunnar Franzén   TALKING BOOK DAISY 2008
Bt-cza Smålandsposten/TC / kssb/8 : Franzén, Gunnar,     
      Värend och världen [Talbok (CD-R)] en bok av och om Gunnar Franzén   TALKING BOOK DAISY 2008
Bt-cza Social-Demokraten / kssb/8 : Sundvik, Ivar     
      Branting eller Palm? [Talbok (CD-R)] [ledarstriden 1885-87] / Ivar Sundvik   TALKING BOOK DAISY 2006
Bt-cza Social-Demokraten/TC / kssb/8 : Sundvik, Ivar     
      Branting eller Palm? [Talbok (CD-R)] [ledarstriden 1885-87] / Ivar Sundvik   TALKING BOOK DAISY 2006
  Bt-cza Spektrum    
      Spektrum 1931-1935 : den svenska drömmen : tidskrift och förlag i 1930-talets kultur / Johan Svedjeda   BOOK 2011
      Spektrum [Talbok (CD-R)] 1931-1935 : den svenska drömmen : tidskrift och förlag i 1930-talets kultur   TALKING BOOK DAISY 2011
Bt-cza Spektrum/TC / kssb/8 : Svedjedal, Johan     
      Spektrum [Talbok (CD-R)] 1931-1935 : den svenska drömmen : tidskrift och förlag i 1930-talets kultur   TALKING BOOK DAISY 2011
Bt-cza Starlet / kssb/8 : Öhman, Kristina,     
      Ett tjejligt rum : tidningen Starlet 1966-1996 / Kristina Öhman   BOOK 2023
  Bt-cza Stockholms-tidningen    
      Dramatik kring Stockholms-Tidningen och andra tidningsminnen / Eric Carlsson   BOOK 1966
      Ord och öden i ett tidningshus : ur Stockholms-tidningens historia 1889-1959 / Gunnar Sundell   BOOK 1959
      Stupstocken [Talbok (CD-R)] en tidnings historia / Nancy Westman   TALKING BOOK DAISY 2008
Bt-cza Stockholms-tidningen/TC / kssb/8 : Westman, Nancy     
      Stupstocken [Talbok (CD-R)] en tidnings historia / Nancy Westman   TALKING BOOK DAISY 2008
Result page:  Prev Next