Login

 


 
     
Limit to available items
Result page:    
CLASSMARKS (1-50 of 71)
Cdb
1 book jacket Adventspredikningar
Bernhard av Clairvaux, helgon
Cd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1995
BOOK2 book jacket An den Fenstern des Glaubens
No copies available for checkout

Request


2016
TALKING BOOK DAISY3 book jacket Andliga tal
Isak Syriern, biskop av Nineve, 600-talet
Cd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1992
BOOK4 book jacket Den andliga ängen
Moschos, Johannes
200


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2002
BOOK5 book jacket Den andliga ängen
Moschus, JohannesNo copies available for checkout

Request


2002
TALKING BOOK DAISY6 book jacket Be med Frans av Assisi
No copies available for checkout

Request


2008
TALKING BOOK DAISY7 book jacket Den brinnande kärleken : Levnadsråd ; Själens förkovran
Rolle, RichardNo copies available for checkout

Request


2008
TALKING BOOK DAISY8 book jacket Bön utan ord : texter om kontemplativ bön av engelska 1300-talsförfattare

Cd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1989
BOOK9 book jacket The church
Hus, JanNo copies available for checkout

Request


2014
TALKING BOOK DAISY10 book jacket Djup ropar till djup : predikningar
Tauler, Johannes
200


No copies available for checkout

Request


2002
BOOK11 book jacket Djup ropar till djup : predikningar
No copies available for checkout

Request


2003
TALKING BOOK DAISY12 book jacket Evangeliet enligt Birgitta
Birgitta, helgon, 1303-1373
270


2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Religion and Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2008
BOOK13 book jacket Den eviga vishetens ur
Suso, Heinrich
Cd
[Ny utg.]

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1987
BOOK14 book jacket Den eviga vishetens ur
Suso, HeinrichNo copies available for checkout

Request


2016
TALKING BOOK DAISY15 book jacket Förklaringar över den kristna tron
Thomas av AquinoNo copies available for checkout

Request


2008
TALKING BOOK DAISY16 Guds moder och den heliga Birgitta : en antologi
Birgitta, helgon, 1303-1373
Cd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1978
BOOK17 Guds seder : "De divinis moribus"
Thomas av Aquino, helgon, ca 1225-1274
Cd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1937
BOOK18 book jacket Gudsseendet
Nicolaus Cusanus
Da


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


cop. 1999
BOOK19 Den heliga Birgittas uppenbarelser : i urval och översättning
Birgitta, helgon, 1303-1373
Cd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1909
BOOK20 book jacket Den helige Benedictus liv : andra boken av påven Gregorius Dialoger : om den vördnadsvärde abboten B
Gregorius I, påve, ca 540-604
Cjz Benedikt av Nursia, helgon


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1998
BOOK21 book jacket Den helige Benedictus liv andra boken av påven Gregorius Dialoger: om den vördnadsvärde abboten Bene
Gregorius I, påveNo copies available for checkout

Request


2006
TALKING BOOK DAISY22 book jacket Den helige Benedictus regel : översättning från latinet med inledning och förklarande noter
Benedikt av Nursia, helgon, ca 480-ca 547
Cd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1991
BOOK23 book jacket Den helige Isak av Nineves visdomsord
Isak Syriern, biskop av Nineve, 600-talet
252


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Religion for checkout

Request


[2019]
BOOK24 book jacket Hildegard av Bingen : hennes liv - hennes verk
Hildegard von Bingen, helgon
Cd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1997
BOOK25 book jacket Hildegard of Bingen - an anthology
No copies available for checkout

Request


2000
TALKING BOOK DAISY26 Himmelska uppenbarelser / Bd 1, Bok 1-3 av Uppenbarelserna
Birgitta, helgon, 1303-1373
Cd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1957
BOOK27 Himmelska uppenbarelser / Bd 2, Bok 4-5 av Uppenbarelserna
Birgitta, helgon, 1303-1373
Cd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1958
BOOK28 Himmelska uppenbarelser / Bd 3, Bok 6-8 av Uppenbarelserna
Birgitta, helgon, 1303-1373
Cd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1958
BOOK29 Himmelska uppenbarelser / Bd 4, Den heliga Katarinas av Vadstena liv, den heliga Birgittas mirakler,
Birgitta, helgon, 1303-1373
Cd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1959
BOOK30 book jacket Himmelska uppenbarelser Bd 1
Birgitta, helgonNo copies available for checkout

Request


2006
TALKING BOOK DAISY31 book jacket Himmelska uppenbarelser Bd 2
Birgitta, helgonNo copies available for checkout

Request


2006
TALKING BOOK DAISY32 book jacket Himmelska uppenbarelser Bd 3
Birgitta, helgonNo copies available for checkout

Request


2006
TALKING BOOK DAISY33 book jacket Himmelska uppenbarelser Bd 4 Innehållande även den heliga Katarinas av Vadstena liv, den heliga Birg
Birgitta, helgonNo copies available for checkout

Request


2008
TALKING BOOK DAISY34 book jacket "I dig blev den store Guden en liten pilt" : Heliga Birgittas himmelska uppenbarelser
Birgitta, helgon, 1303-1373
Cd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2003
BOOK35 book jacket "I dig blev den store Guden en liten pilt" : heliga Birgittas himmelska uppenbarelser
No copies available for checkout

Request


2018
TALKING BOOK DAISY36 book jacket Icke-vetandets moln där själen möter Gud

Cd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1983
BOOK37 book jacket The imitation of Christ
Thomas a KempisNo copies available for checkout

Request


2004
TALKING BOOK DAISY38 book jacket Den korsfäste Kristus och hans nådesverk
Paleario, Aonio
Cd
[Ny uppl.]

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1982
BOOK39 book jacket Kvällssamtal
Eckehart
Cd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1979
BOOK40 book jacket Kvällssamtal
EckehartNo copies available for checkout

Request


2010
TALKING BOOK DAISY41 book jacket Ljusets källa : trettio andliga hymner
Symeon den nye teologenNo copies available for checkout

Request


2006
TALKING BOOK DAISY42 book jacket Ljusets källa : trettio andliga hymner av Symeon den nye teologen
Symeon, den nye teologen, helgon, 949-1022
200


1 copy available at Garaget:Vuxen Facklitteratur (200-299) for checkout

Request


2006
BOOK43 book jacket Medeltida mystik Predikningar II
Eckhart, Meister, ca 1260-ca 1328No copies available for checkout

Request


2021
TALKING BOOK DAISY44 book jacket -och jag visste det inte! : kommentarer till den helige Benedictus regel
Svanteson, Ingmar, 1939-
255


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Religion for checkout

Request


2013
BOOK45 book jacket Oeuvres spirituelles
No copies available for checkout

Request


2008
TALKING BOOK DAISY46 book jacket Om Kristi efterföljelse
Thomas a Kempis, c:a 1380-1471
200


No copies available for checkout

Request


2005
BOOK47 book jacket Om Kristi efterföljelse
Thomas a KempisNo copies available for checkout

Request


2006
TALKING BOOK DAISY48 book jacket Om trosfred = De pace fidei
Nicolaus Cusanus
Da


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1985
BOOK49 book jacket The Philokalia : the complete text Vol. 1
No copies available for checkout

Request


2015
TALKING BOOK DAISY50 book jacket Predikningar / 1
Eckehart
Cd
[Ny utg.]

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1984
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR
Result page: