Login

 


 

LEADER 00000cam a22004577a 4500 
001  13902524 
003  SE-LIBR 
007  co|||||||||||| 
008  980723s1998  sw   eq  |  0 swe c 
024 7 D1080|2MTM medienummer 
041  swe 
046  m|m20000101|n20000301 
082 04 901|222 (machine generated) 
084  K:dd/TD|2kssb/8 
100 1 Berge, Anders 
245 10 Att begripa det förflutna|h[Talbok (CD-R)] :|bförklaring, 
    klassificering och kolligation inom historievetenskapen /
    |cAnders Berge 
256  Dokument 
264  Enskede :|bTPB,|c1998 
300  1 CD-R|c4 3/4 tum 
500  E-textbok 
500  Kopierad från: Lund : Studentlitt., 1995 
520  En teoretisk undersökning av hur historiker går till väga 
    när de konstruerar sammanhang. Med hjälp av en rik 
    exempelsamling från historisk litteratur urskiljs tre 
    begriplighetsformer. Boken rymmer också ställningstaganden
    till vilka ansatser som är fruktbara samt längs vilka 
    vägar historievetenskapen bör utvecklas 
538  Systemkrav: PC; TextView 
655 4 E-textbok 
776 08 |iKopierad från|tAtt begripa det förflutna 
856  |s630871 
856 40 |5Mtm|uhttp://www.legimus.se/work/redirect?MedieNr=D1080
    |zLadda ner. Tillgänglig för personer med läsnedsättning 
    enligt § 17 Upphovsrättslagen 
LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Nedladdning MTM    NEDLADDNING MTM