Login

 


 
     
Limit to available items
Result page:    
CLASSMARKS (1-50 of 56)
Lz Fröding, Gustaf
1 Alsterdalen och Karlstad i Gustaf Frödings diktning
Rosenblad, Ingvald
Gcz Fröding, Gustaf
2., omarbetade uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1969
BOOK2 Brev till en ung flicka
Fröding, Gustaf, 1860-1911
Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1952
BOOK3 book jacket Calibariel : en Frödingbok
Berg, Bengt, 1946-, författare
Gcz Fröding, Gustaf


No copies available for checkout
2000 ;
BOOK4 book jacket Diktarens mekanismer : fem uppsatser om Fröding

Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1989
BOOK5 Fröding : ett diktarporträtt
Olsson, Henry, 1896-1985
Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1950
BOOK6 Fröding och Ida Bäckmann
Michanek, Germund, 1926-
Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1955
BOOK7 book jacket Fröding och kvinnorna
Alsing, Rolf, 1948-
839.7 Fröding


1 copy available at Stadsbibl:Cylindern vån 3 Litteraturvetenskap & författarbiografier for checkout

Request


2011
BOOK8 Fröding och musiken : några aspekter

Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1974
BOOK9 book jacket Fröding själv : så såg han på sig själv, sin dikt och sin samtid
Michanek, Germund, 1926-
839.7 Fröding


1 copy available at Stadsbibl:Cylindern vån 3 Litteraturvetenskap & författarbiografier for checkout

Request


2002
BOOK10 book jacket Frödings hemlighetsfulla väninna : en brevbiografi
Fröding, Gustaf, 1860-1911
Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1990
BOOK11 Frödings i hem och bönhus
Lindström, Harry, 1916-
Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1960
BOOK12 Frödings mystik : Några grundlinjer
Holmberg, Olle, 1893-1974
Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1921
BOOK13 Frödings sociala diktning
Munthe, Arne
Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1929
BOOK14 Frödings Värmland
Ahlström, Stellan
Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1967
BOOK15 Frödingsminnen
Hellberg, Mauritz
Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1925
BOOK16 Frödingsstudier
Berg, Ruben G:son, 1876-1948
Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1920
BOOK17 Gralsökaren
Bäckmann, Ida
Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1940
BOOK18 book jacket Gustaf Fröding
Bergsten, Staffan, 1932-2022
839.7 Fröding


2 copies available at Mediehotell for checkout

Request


1999
BOOK19 book jacket Gustaf Fröding
Lindström, Göran
Gcz Fröding, Gustaf
2. uppl

2 copies available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1993
BOOK20 Gustaf Fröding
Leijonancker, Eric
Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1960
BOOK21 Gustaf Fröding
Bäckmann, Ida
Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1913
BOOK22 Gustaf Fröding
Bäckmann, Ida
Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1913
BOOK23 Gustaf Fröding : 1860. 22/8. 1960 : minnesbilder

Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1960
BOOK24 Gustaf Fröding : en levnadsteckning
Landquist, John
Gcz Fröding, Gustaf
[Ny omarb. uppl.]

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1964
BOOK25 Gustaf Fröding : en psykologisk och litteraturhistorisk studie
Landquist, John
Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1916
BOOK26 Gustaf Fröding : ett utkast
Berg, Ruben G:son, 1876-1948
Gcz Fröding, Gustaf
2. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1918
BOOK27 Gustaf Fröding : hans liv og digtning
Lassen, Carl C
Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1916
BOOK28 book jacket Gustaf Fröding i Upsala nya tidning : dikter, kåserier, recensioner och insändare 1890-98
Fröding, Gustaf, 1860-1911
Hc


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1987
BOOK29 book jacket Gustaf Fröding - mannen från månen
Warmland, Knut, 1928-
839.7 Fröding


1 copy available at Mediehotell for checkout

Request


1999
BOOK30 Gustaf Fröding och hans tankeliv : hågkomster och intryck hos en gammal rumskamrat från skoltiden
Wallgren, Hjalmar
Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1936
BOOK31 Gustaf Fröding och Karlstad
Moberg, Ove, 1914-
Gcz Fröding, Gustaf
2. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1998
BOOK32 Gustaf Fröding och Karlstad
Moberg, Ove, 1914-
Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1957
BOOK33 book jacket Gustaf Fröding och kärleken : en psykologisk och psykiatrisk studie
Cullberg, Johan, 1934-
839.7 Fröding


2 copies available at Stadsbibl:Cylindern vån 3 Litteraturvetenskap & författarbiografier and Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


2004
BOOK34 Gustaf Fröding : temperamentsstudie och diktanalys
Lindbäck, Erland
Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1957
BOOK35 book jacket Gustaf Frödings brev / 1, 1877-1891
Fröding, Gustaf, 1860-1911
Gcz Fröding, Gustaf


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1981
BOOK36 book jacket Gustaf Frödings brev / 2, 1892-1910
Fröding, Gustaf, 1860-1911
Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1982
BOOK37 Gustaf Frödings diktning : bidrag till dess psykologi
Svenson, Frey, 1866-1927
Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1916
BOOK38 Gustav Fröding : psykologiska studier
Brandell, Georg
Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1933
BOOK39 book jacket Jag! utropar Fröding : femton författare, hundra år efteråt

Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1997
BOOK40 Kusin-bref från Gustaf Fröding 1880-1898
Fröding, Gustaf, 1860-1911
Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1916
BOOK41 book jacket Käre Gustaf! Högädle Herr Fröding! : 265 brev till Gustaf Fröding

Gcz Fröding, Gustaf


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1988
BOOK42 book jacket Den lekande Fröding : en författarskapsstudie
Zillén, Erik, 1960-
Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


2001
BOOK43 Den levande Fröding : studier och porträtt

Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1986
BOOK44 Möten med Runeberg, Rydberg och Fröding : studier och essäer
Ek, Sverker
Gcz Runeberg, Johan Ludvig


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1949
BOOK45 Och minns du Ali Baba : Cecilia Fröding berättar om sin bror
Fröding, Cecilia
Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1960
BOOK46 Om Fröding / 3 / under redaktion av Ingvald Rosenblad

Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1979
BOOK47 Om Frödings Värmland
Ahlström, Stellan
Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1972
BOOK48 book jacket Samtida kritik i svensk press av Gustaf Frödings diktsamlingar 1891-1898

Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1991
BOOK49 Sjung vackert om kärlek- : en bok om Gustaf Fröding : [ett teaterstycke om Gustaf Fröding på sinness
Grafström, Gottfried, 1934-
Drama


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1975
BOOK50 Skalden och sköterskan : en bok om Gustaf Fröding och Signe Trotzig
Michanek, Germund, 1926-
Gcz Fröding, Gustaf


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1973
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR
Result page: