Login

 


 
     
Limit to available items
Nearby CLASSMARKS are:
Result page:  Prev Next  
Mark   Medium Year
  Ncb(p)    
      Ale : historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge / utges av De Skånska landskapens historisk   JOURNAL 1961-
      Carlshamniana : årsbok / utgiven av Föreningen Karlshamns museum   BOOK 1986-
      Historisk tidskrift för Skåneland : [Skåne, Halland, Blekinge, Bornholm] / utges av Lauritz Weibull   JOURNAL 1904-
      Saxo : kulturhistoria för Skåneland : essäer   BOOK 2012
  Ncb/TC    
      333 års-boken om Skånelandsregionen [Talbok (CD-R)] historielös, försvarslös, framtidslös : [1658-199   TALKING BOOK DAISY 2008
      Från kusten [Talbok (CD-R)] boken om livet vid Sveriges syd- och västkust under ett och ett halvt sek   TALKING BOOK DAISY 2011
      Gammalsverige [Talbok (CD-R)] från Lagastigen till Hälsingskogen / Carl Fries   TALKING BOOK DAISY 2008
      Gotland - navet i havet [Talbok (CD-R)] / av Stig Jonsson m. fl   TALKING BOOK DAISY 2008
11 additional entries    
  Ncb(x)    
      Skånelands medeltid : orter & ätter. D. A   BOOK 1999
      Skånelands medeltid : orter & ätter. D. B / Tor Flensmarck   BOOK 2003
      Skånelands medeltid : orter & ätter. D. C-D / Tor Flensmarck   BOOK 2008
      Skånelands medeltid : orter & ätter. D. E-F / Tor Flensmarck   BOOK 2010
4 additional entries    
Ncb (ya) : Kartcentrum     
      Tätortsatlas Strömstad - Malmö [Kartografiskt material] / [redigering och kartografisk framställning   MAP 2003
Ncb(yb) / kssb/8     
      Kartverket Svenska orter [Kartografiskt material] : Sverige söder om en linje genom Älvdals härad, Va   MAP 1952
  Ncba    
      19 områden i Vellinge kommun / [Stadsbyggnadskontoret, Vellinge kommun ; text: Gunilla Wembe ; foto:   BOOK 1999
      25 skånska trädgårdar / text och fotografi av Ulla Hårde   BOOK 2004
      25 skånska trädgårdar / text och fotografi av Ulla Hårde   BOOK 2005
      100 balla ställen i Skåne / Valle Westesson   BOOK 2017
640 additional entries    
Ncba.01 : Hansson, Owe     
      Sege ån : från sjölandskapet till Öresund : biflöden Spångholmsbäcken, Trollebergabäcken, Ekebergaån   BOOK 2013
  Ncba.02    
      Kulturminnesvård : Kristianstads län : riks- och länsintressen / [utgiven av] Länsstyrelsen och Lands   BOOK 1976
      Det skånska kulturlandskapet / Urban Emanuelsson   BOOK 1985
      Det skånska kulturlandskapet / [författare: Urban Emanuelsson ... ; foto: Olle Nordell ; teckningar o   BOOK 2002
      Det skånska kulturlandskapet [Talbok (CD-R)] / Urban Emanuelsson .   TALKING BOOK DAISY 2008
      Det sydsvenska landskapets historia och vård / Mårten Sjöbeck   BOOK 1973
Ncba.02/TC / kssb/8     
      Det skånska kulturlandskapet [Talbok (CD-R)] / Urban Emanuelsson .   TALKING BOOK DAISY 2008
  Ncba.03    
      Bymarker i backspegel : odlingslandskapet före kartornas tid / Mats Riddersporre   BOOK 1995
      The cultural landscape during 6000 years in southern Sweden : the Ystad project / edited by Björn E.   BOOK 1991
      Farväl till ett kulturarv? : om gods och landskap - ett skånskt perspektiv / Lillemor och Nils Lewan   BOOK 2001
      Landsbebyggelse i förvandling / Nils Lewan   BOOK 1967
      Malmötrakten : utvecklingen av bosättningsmönster, boendeformer och det kapitalistiska produktionssät   BOOK 1977
  Ncba.04    
      Building a cross-border learning region : emergence of the North European Øresund region / Peter Mask   BOOK 1999
      Hur har det gått i Skåne? : skånsk livskraft - uppföljning 2002 / [text: Åke Boalt, Britt-Inger Bårma   BOOK 2002
      Jordbruk och industri i Skåne : [delrapport från forskningssamarbete IIASA International Institute fo   BOOK 1982
      Malmö : från kris till tillväxt : ett långsiktigt perspektiv på strukturomvandlingen och en konstrukt   BOOK 1996
10 additional entries    
  Ncba.04(p)    
      Affärs- & kapitalnytt : Öresundsregionens egen affärstidning   JOURNAL 1994-
      Öresundsmagasinet : business to business i Öresundsregionen   JOURNAL 1998-
  Ncba.05    
      Bymarker i backspegel : odlingslandskapet före kartornas tid / Mats Riddersporre   BOOK 1995
      Kyrkor och herravälde : från kristnande till sockenbildning i Skåne / Mats Anglert   BOOK 1995
      Skånska bygder : vårt odlingslandskap genom tiderna / [text: Marja Erikson], [fotografer: P. Johnsen   BOOK 1996
  Ncba.07    
      Anders Tidströms resa i Halland, Skåne och Blekinge år 1756 : med rön och anmärkningar uti oeconomien   BOOK 1980
      Anders Tidströms resa i Halland, Skåne och Blekinge år 1756 : med rön och anmärkningar uti oeconomien   BOOK 1891
      Carl Linnæi skånska resa : på höga överhetens befallning förrättad år 1749 : med rön och anmärkningar   BOOK 1959
      Carl v. Linnés skånska resa : på höga öfverhetens befallning förrättad år 1749 : med rön och anmärkni   BOOK 1874
27 additional entries    
  Ncba.07/TC    
      Carl von Linnés skånska resa [Talbok (CD-R)]   TALKING BOOK DAISY 2007
      Carl von Linnés skånska resa [Talbok (CD-R)] förrättad 1749 / redigerad och med inledning av Knut Hag   TALKING BOOK DAISY 2007
      I Linnés hjulspår runt Skåne [Talbok (CD-R)] / Sven Snogerup, Matz Jörgensen   TALKING BOOK DAISY 2007
  Ncba.08    
      55 skånska smultronställen / Bengt Inge Jonsson   BOOK 1985
      100 balla ställen i Skåne [Talbok (CD-R)] / Valle Westesson ; [foto: Valle Westesson ...]   TALKING BOOK DAISY 2017
      100 balla ställen i Skåne : [2014-2015] / Valle Westesson   BOOK 2014
      100 balla ställen i Skåne : 2023-2024 / Valle Westesson   BOOK 2023
82 additional entries    
  Ncba.08/TC    
      Skåne [Talbok (CD-R)] / Lasse Holmqvist   TALKING BOOK DAISY 2008
      Turista med barn - Skåne [Talbok (CD-R)] / Eja Nilsson   TALKING BOOK DAISY 2008
      Upptäck Skåne [Talbok (CD-R)] en guide för hela året / Emilia Söelund, Albin Brönmark, Malin Palm   TALKING BOOK DAISY 2011
  Ncba.08/TD    
      100 balla ställen i Skåne [Talbok (CD-R)] / Valle Westesson ; [foto: Valle Westesson ...]   TALKING BOOK DAISY 2017
      Cykelpromenader [Talbok (CD-R)] Öresund runt, Malmö och Lund, Österlen, Köpenhamn, Nordsjälland / Ann   TALKING BOOK DAISY 2017
Ncba.08(x) : Ambrius, Jonny,     
      Skåneguiden : vägvisare till tusen sevärdheter i Skåne / Jonny Ambrius   BOOK 2002
  Ncba:bf    
      Föreningsfunktionärer verksamhetsåret 1990/91   BOOK 1991?
      Skånes hembygdsföreningar och deras verksamhet : museer, byggnader, aktiviteter, publikationer, forsk   BOOK 1993
Ncba:bf Gärds härads hembygdsförening      
      Gärds härads hembygdsförening : jubileumsskrift 1935-1985 / [redaktionskommitté: Bertil Anderberg ...   BOOK 1985
Ncba:bf Harjagers Härads Fornminnes- och Hembygdsförening      
      Hembygdsföreningen i Harjagers härad 50 år : 1930-1980 / utgiven av Harjagers Härads Fornminnes- och   BOOK 1980
Ncba:bf Örkelljunga Hembygdsförening / kssb/8     
      Örkelljunga Hembygdsförening 75 år [Talbok (CD-R)] [en jubileumsskrift] / [under redaktion av Nils-Ar   TALKING BOOK DAISY 2006
Ncba:bf Örkelljunga Hembygdsförening/TC / kssb/8     
      Örkelljunga Hembygdsförening 75 år [Talbok (CD-R)] [en jubileumsskrift] / [under redaktion av Nils-Ar   TALKING BOOK DAISY 2006
Ncba/DR / kssb/8 : Borg, Martin     
      Skåne - nya perspektiv på gamla landskap / Martin Borg   EBOOK 2022
  Ncba/K    
      Ekonomiska kartan över Sverige [Kartografiskt material] : Kristianstads och Malmöhus län : skala 1   MAP 196-
      Ekonomiska kartan över Sverige [Kartografiskt material] : Kristianstads och Malmöhus län : skala 1   MAP 196-
      Ekonomiska kartan över Sverige [Kartografiskt material] : Kristianstads och Malmöhus län : skala 1   MAP 196-
      Ekonomiska kartan över Sverige [Kartografiskt material] : Kristianstads och Malmöhus län : skala 1   MAP 196-
32 additional entries    
  Ncba/KS    
      [Sjökort över Sverige]. [Kartografiskt material]. 271 : Öresund : södra delen ; skala: 1:60 000 ; inf   MAP 1934
      [Sjökort över Sverige]. [Kartografiskt material]. 272 : Öresund : norra delen ; skala: 1:60 000 ; inf   MAP 1936
      Stenshuvud-Trelleborg [Kartografiskt material] / utgivet av Sjöfartsverket, Sjökarteavdelningen   MAP 1996
      Öresund [Kartografiskt material] / utgivet av Sjöfartsverket, Sjökarteavdelningen   MAP 1996
2 additional entries    
  Ncba(p)    
      100 balla ställen i Skåne : 2021-2022 : jubileumsutgåva / Valle Westesson   BOOK 2021
      100 balla ställen i Skåne : 2022-2023 / Valle Westesson   BOOK 2022
      Bjärebygden : årsbok för Bjäre härads hembygdsförening   BOOK 1931-
      Byahornet : hembygdstidningen för Skåne   JOURNAL 1987-
156 additional entries    
  Ncba/TC    
      1700-talets ansikte [Talbok (CD-R)] Carl August Ehrensvärd / Sten Åke Nilsson   TALKING BOOK DAISY 2007
      1811 [Talbok (CD-R)] bondeupproret i Skåne / [redaktör: Sven Rosborn ; text: Sven Rosborn ...]   TALKING BOOK DAISY 2005
      Att stilla herrevrede [Talbok (CD-R)] trolldomsdåden på Vegeholm 1653-54 / Bengt Ankarloo   TALKING BOOK DAISY 2004
      Bilder från Kullabygden [Talbok (CD-R)] / text: Bert och Kirsten Knafve   TALKING BOOK DAISY 2009
65 additional entries    
  Ncba/TD    
      Kampen om riket [Talbok (CD-R)] historien om hur Skåne blev en del av den medeltida danska stormakten   TALKING BOOK DAISY 2020
      Sista striden om Skåne [Talbok (CD-R)] / Anders Blidberg   TALKING BOOK DAISY 2019
      Skånes historia [Talbok (CD-R)] 1 11500 f.Kr. - 1375 e.Kr. Gunnar Wetterberg   TALKING BOOK DAISY 2017
      Skånes historia [Talbok (CD-R)] 2 1376-1720 / Gunnar Wetterberg   TALKING BOOK DAISY 2017
      Skånes historia [Talbok (CD-R)] 3 1720-2017 / Gunnar Wetterberg   TALKING BOOK DAISY 2017
  Ncba,u    
      En bok om Skåne / Ingrid Hansson och Anna-Greta Johansson   BOOK 1978
      Om Skåne / Ingvar Bylund ... ; teckningar: Tord Nygren   BOOK 1984
      Skåne / Ragnhild Nordén   BOOK 1991
      Skåne / Gitten Skiöld ; [faktagranskning: Staffan Stjernholm ; teckningar: Hans Drake ...]   BOOK 2001
3 additional entries    
  Ncba/VC    
      Postgånget [Videoupptagning] / producent: Lisbet Berggen ; [guide: Gert Ljungnér]   MOVIE DVD 2015?
      På sin höjd - Stenestad! [Video (DVD] / producent: Lisbet Berggren   MOVIE DVD 2015?
      På vakt [Video (DVD)] : Malmö och Skåne under andra världskriget / manus: Joakim Berglund   MOVIE DVD 2011
  Ncba(x)    
      Skanörs och Falsterbos historia från A till Ö / Christer Melin ; [utgivare: Kulturföreningen Calluna]   BOOK 2004
      Skånes historia : från Ales stenar till Öresundsbron / [Börje Berglund & Per Erik Tell]   BOOK 2012
      Skånsk nationalencyklopedi : i ett supplementband / redaktion: Helmer Lång, Lars Welinder, Göran R. B   BOOK 1995
      Skånsk nationalencyklopedi [Talbok (CD-R)] i ett supplementband / redaktion: Helmer Lång ... ; medarb   TALKING BOOK DAISY 2002
      Vem är vem i skånsk historia : biografiska anteckningar fram till år 1720 / Jonny Ambrius   BOOK 1997
Ncba(x)/TC / kssb/8     
      Skånsk nationalencyklopedi [Talbok (CD-R)] i ett supplementband / redaktion: Helmer Lång ... ; medarb   TALKING BOOK DAISY 2002
Ncba(y) / kssb/8 : Rogberg, Mats,     
      Skånekust 1935 : en nostalgisk flygresa från Listerlandet till Bjäre : flygfotografier och vykort / M   BOOK 2010
  Ncba(ya)    
      Beskrifningar till skånska rekognosceringskartan 1812-1820 : Kristianstad län. Pärm 1 / framställd   BOOK 1986
      Beskrifningar till skånska rekognosceringskartan 1812-1820 : Kristianstad län. Pärm 2 / framställd a   BOOK 1986
      Beskrifningar till skånska rekognosceringskartan 1812-1820 : Malmöhus län. Pärm 1 / framställd av F   BOOK 1986
      Beskrifningar till skånska rekognosceringskartan 1812-1820 : Malmöhus län. Pärm 2 / framställd av F   BOOK 1986
45 additional entries    
  Ncba(yb)    
      En bildbok om Skåne : nuet och hävderna / text: Hans Ersgård ; bildtexter: Richard Holmström ; inledn   BOOK 1964
      Bilder från Skåne = Bilder aus Skåne = Pictures from Skåne / av Roland Möllerfors   BOOK 1999
      Bilder från Skåne = Pictures from Skåne / av Roland Möllerfors   BOOK 2006
      Bilder från västra Skåne = Images from western Scania / John S. Webb   BOOK 1986
27 additional entries    
  Ncbaa    
      Alla tiders Torna Hällestad / [med bidrag av] Kerstin Vikner, Sven Hellerström, Kaj Wirenbok ; idé oc   BOOK 2017
      Backarna : liv och historia i en förstad / text och illustrationer: Anna-Margrethe Thagaard   BOOK 2020
      Enskiftet i Malmöhus län : förebilder och resultat / Nils Holmberg   BOOK 1939
      Fågelmannen, Hawilo och andra människor i Malmö / Anders Paulsson   BOOK 2022
26 additional entries    
  Ncbaa.04    
      Ekonomiska kartan över Malmöhus län. 1   BOOK 1916
      Ekonomiska kartan över Malmöhus län. 2   BOOK 1919
      Ekonomiska kartan över Malmöhus län. 3   BOOK 1919
      Ekonomiska kartan över Malmöhus län. 4   BOOK 1917
12 additional entries    
Ncbaa.04(ya) : Rikets allmänna kartverk     
      Ekonomisk karta över Sverige, Malmöhus län / MKartografiskt material ; Rikets allmänna kartverk   MAP 1974
Ncbaa.08      
      På tværs af Öresund : en håndbog / [redaktør: Finn Andersen ; forfattere: Christin Grönberg ...] ; [t   BOOK 1988
Ncbaa(p)      
      Slättforskaren : medlemsblad för Söderslätts släkt- och hembygdsforskarförening   JOURNAL 1984-
  Ncbaa(ya)    
      Malmöhus län M [Kartografiskt material] : kartbok för vägfarande ... / [ansvarig utgivare: Rune Lunds   MAP 1995
      Markägare i sydvästra Skåne [Kartografiskt material] : karta : skala 1:50 000 / framställd genom sama   MAP 1982
  Ncbab    
      Anteckningar från Österlen Första delen / Bertil Wilhelmsson   BOOK 2020
      Beskrivning över Kristianstads län : städerna Kristianstad, Hässleholm, Ängelholm och Simrishamn samt   BOOK 1943
      Från ålakusten till Kap Horn / av Yngve Rollof   BOOK 1982
      Göinge hembygdsförening, Knislinge hembygdsförening årsbok   BOOK 2012-
7 additional entries    
  Ncbab.04    
      Beskrivning till Rikets allmänna kartverks ekonomiska karta över Kristianstads län : Oderljunga socke   BOOK 1932
      Beskrivning till Rikets allmänna kartverks ekonomiska karta över Kristianstads län : Osby socken i Ös   BOOK 1941
      Beskrivning till Rikets allmänna kartverks ekonomiska karta över Kristianstads län : Perstorps socken   BOOK 1931
      Kristianstads län 1762 : en ekonomisk-topografisk beskrivning / utgiven av Curt Wallin   BOOK 1981
  Ncbaz    
      Borgeby från forntid till nutid / sammanställd av Birgitta Nilsson   BOOK 1994
      Österlen 360   JOURNAL 2006?
Ncbaz Abbekås : Asplund, Anne     
      Abbekås i forna dar / Anne Asplund   BOOK 1988
Ncbaz Adseke : Perlestam, Åke,     
      Adseke, Tågarp, Skea : tre grannbyar i sydvästra Göinge / av Åke Perlestam   BOOK 1998
Ncbaz Agusa : Werdenfels, Åke,     
      Agusastugan / text: Åke Werdenfels   BOOK 1996
  Ncbaz Albo härad    
      Albo Härads Hembygdsförening : jubileumsskrift 1934-1984   BOOK 1984
      Folklivsbilder från det gamla Albo / Signe Forsberg   BOOK 1952
      I Albo : en jubileumsskrift : Albo Härads Sparbank 100 år / Nils G. Nilsson ; utgiven av Tomelilla Sp   BOOK 1975
Result page:  Prev Next