Login

 


 
     
Limit to available items
CLASSMARKS (1-28 of 28)
Ncba.07
1 book jacket Anders Tidströms resa i Halland, Skåne och Blekinge år 1756 : med rön och anmärkningar uti oeconomie
Tidström, Anders
Ncba


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1980
BOOK2 Anders Tidströms resa i Halland, Skåne och Blekinge år 1756 : med rön och anmärkningar uti oeconomie
Tidström, Anders
Ncba


No copies available for checkout

Request


1891
BOOK3 book jacket Carl Linnæi skånska resa : på höga överhetens befallning förrättad år 1749 : med rön och anmärkninga
Linné, Carl von, 1707-1778
914.861


2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Geografi och historia and Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1959
BOOK4 Carl v. Linnés skånska resa : på höga öfverhetens befallning förrättad år 1749 : med rön och anmärkn
Linné, Carl von, 1707-1778
Ncba
2. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1874
BOOK5 Carl v. Linnés skånska resa : [på höga öfverhetens befallning förrättad år 1749 : med rön och anmärk
Linné, Carl von, 1707-1778
Ncba


No copies available for checkout

Request


1874
BOOK6 Carl v. Linnés skånska resa : på höga öfverhetens befallning förrättad år 1749 : med rön och anmärkn
Linné, Carl von, 1707-1778
Ncba
1. uppl.

No copies available for checkout
1751
BOOK7 book jacket Carl von Linnés Skånska resa
Linné, Carl von, 1707-1778
914.861
[Ny utg.]

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Geografi och historia for checkout

Request


2005
BOOK8 Carl von Linnés Skånska resa 1749
Linné, Carl von, 1707-1778
Ncba
[Ny utg.]

1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1956
BOOK9 Carl von Linnés skånska resa : förrättad 1749
Linné, Carl von, 1707-1778
914.861


1 copy available at Mediehotell for checkout

Request


1963
BOOK10 Fem dagars resa i Skåne för att se och hämta rörelse och förargelse
Ehrensvärd, Carl August, 1745-1800
Ncba


No copies available for checkout
1871
BOOK11 book jacket Förbisett : när vardagen glimrar till
Ingmarsson, Niklas, 1967-
914.861


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Geografi och historia for checkout

Request


2010
BOOK12 book jacket Genom Lappland, Skåne och Seeland
Knorring, Oscar von
Ncci


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1987
BOOK13 Genom Lappland, Skåne och Seeland : reseskildringar
Knorring, Oscar von
Ncci


No copies available for checkout
1874
BOOK14 book jacket I Linnés hjulspår runt Skåne
Snogerup, Sven, 1929-
914.861


2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Geografi och historia and Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1997
BOOK15 J. H. Lidéns dagboksanteckningar om Blekinge och Skåne
Lidén, Johan Henric
Ncba


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1903
BOOK16 book jacket Linné i Skåne : Carl Linnaeus dagboksmanuskript från Skåneresan 1749, utdrag ur den publicerade rese
Linné, Carl von, 1707-1778
Ncba


No copies available for checkout
1975
BOOK17 Linnés skånska resa
Linné, Carl von, 1707-1778
Ncba
Faks. av 1. uppl., 2., tr.: Carl Linnaei skånska resa : på höga öfverhetens befallning förrättad år 1749 : med rön och anmärkningr uti oeconomien, naturalier, antiqviteter, seder, lefnadssätt : med tillhörige figurer. - Stockholm, 1751

No copies available for checkout

Request


1920
BOOK18 book jacket Linnés skånska resa : berättad 250 år senare
Torgny, Ove, 1935-
948.61


5 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Geografi och historia, Stadsbibl:Magasin 1 and Mediehotell for checkout

Request


1999
BOOK19 Lund-Eslöv och åter
Palmborg, Nils
Ncba


No copies available for checkout
1985
BOOK20 Prinsen, Vinhuset och Harmonien
Dhejne, Hans
Na


No copies available for checkout
1944
BOOK21 book jacket Resa i Skåne 1819
Nilsson, Sven, 1787-1883
Ncba


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1983
BOOK22 book jacket Resa til Italien och andra skrifter
Ehrensvärd, Carl August, 1745-1800
Ia


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 4 for checkout

Request


1999 ;
BOOK23 book jacket Resande över Ljungen : [reseberättelser från Falsterbohalvön och Ljungen under 170 år.]

Ncba


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1998
BOOK24 Resor i Danmark jemte en utflygt till södra Swerige / D. 1
Kohl, Johann Georg
Nda


No copies available for checkout
1847
BOOK25 Resor i Danmark jemte en utflygt till södra Swerige / D. 2
Kohl, Johann Georg
Nda


No copies available for checkout
1847
BOOK26 Skåne genom två sekler : reseskildringar från gamla tider

Ncba


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1934
BOOK27 Skåne i vindrutan : kåserier och skisser
Dhejne, Hans
Ncba


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1939
BOOK28 Vandringar i Skåne och Blekinge för samlande af svensk folkdiktning
Wigström, Eva
Ncba


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1887
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR