Login

 


 
     
Limit to available items
CLASSMARKS (1-50 of 50)
Ncba(ya)
1 Beskrifningar till skånska rekognosceringskartan 1812-1820 : Kristianstad län. Pärm 1
Armén. Fältmätningsbrigaden
Ncba


No copies available for checkout
1986]
BOOK2 Beskrifningar till skånska rekognosceringskartan 1812-1820 : Kristianstad län. Pärm 2
Armén. Fältmätningsbrigaden
Ncba


No copies available for checkout
1986]
BOOK3 Beskrifningar till skånska rekognosceringskartan 1812-1820 : Malmöhus län. Pärm 1
Armén. Fältmätningsbrigaden
Ncba


No copies available for checkout
1986]
BOOK4 Beskrifningar till skånska rekognosceringskartan 1812-1820 : Malmöhus län. Pärm 2
Armén. Fältmätningsbrigaden
Ncba


No copies available for checkout
1986]
BOOK5 Blekinge Skåne [Kartografiskt material] : kartbok för vägfarande ...

Ncba


No copies available for checkout
1999
MAP6 Cykelkarta Skåne. [Kartografiskt material] : tips på sevärdheter och boende

Ncba


No copies available for checkout
2001
MAP7 book jacket Cykelkartan. [Kartografiskt material] = Bicycle map = Fahrradkarte : skala 1:90 000 Blad 1 Sydvästra
Norstedt
914.861


3 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Geografi och historia and Limhamn:Vuxen Facklitteratur (900-999) for checkout

Request


2012-2017
MAP8 book jacket Cykelkartan. Blad 2, Sydöstra Skåne [Kartografiskt material] = Bicycle map = Fahrradkarte : skala 1:

912


3 copies available at Garaget:Vuxen Facklitteratur (900-999), Stadsbibl:Slottet vån 4 Geografi och historia and Limhamn:Vuxen Facklitteratur (900-999) for checkout

Request


cop. 2012
MAP9 book jacket Cykelkartan. Blad 3, Nordvästra Skåne [Kartografiskt material] = Bicycle map = Fahrradkarte : skala

914.861


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Geografi och historia for checkout

Request


cop. 2012
MAP10 book jacket Cykelkartan. Blad 4, Nordöstra Skåne [Kartografiskt material] = Bicycle map = Fahrradkarte : skala 1

914.861


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Geografi och historia for checkout

Request


cop. 2012
MAP11 Cykla i Skåne [Kartografiskt material] : Skånekarta med 80 mil skyltade cykelleder : tips om sevärdh

Ncba


No copies available for checkout
1994
MAP12 Generalstabens kartor över Skåne [Kartografiskt material]

Ncba


No copies available for checkout
1939-1952
MAP13 Historisk atlas som visar utvecklingen 1815-1915-1985 i ett tjugotal områden i och omkring tätorter

948.61


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1985
MAP14 Kartor över Sydvästskånes städer och tätorter med gaturegister och postnummer [Kartografiskt materia

Ncba


No copies available for checkout
1989
MAP15 book jacket Satellitkarta Skåne [Kartografiskt material]
Esselte kartor
Ncba


No copies available for checkout
cop. 1990
MAP16 book jacket Skåne/Blekinge [Kartografiskt material]
Statens lantmäteriverk
Ncba
2. ed

No copies available for checkout
1991
MAP17 Skåne [Kartografiskt material] : hembygdskunskap
Lundgren, Alfred
Ncba


No copies available for checkout
1912
MAP18 book jacket Ett Skåne i förändring [Kartografiskt material] : kartor och landskap genom 200 år

914.861


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1994
MAP19 Skåne och Bleking [Kartografiskt material] : Malmöhus, Cristianstads och Blekinge län : Lunds stift
Larsson, J. M
Ncba


No copies available for checkout
1870
MAP20 book jacket Skånekartan [Kartografiskt material] : [bil- och turistkarta med vägar, vägavstånd, campingplatser,

Ncba
[Ny uppl.]

No copies available for checkout
[1996]
MAP21 Skåneleden [Kartografiskt material] / 1, Kust till kustleden. D. 1, [Sölvesborg-Hårsjö]

Ncba
[Ny utg.]

No copies available for checkout
1993
MAP22 Skåneleden [Kartografiskt material] / 1, Kust till kustleden. D. 2, [Hårsjö-Örlid, Motell Hallandsås

Ncba
[Ny utg.]

No copies available for checkout
1993,
MAP23 Skåneleden [Kartografiskt material] / 2, Nord till sydleden. D. 1, [Hårsjö-Rövarekulan]

Ncba
[Ny utg.]

No copies available for checkout
1993
MAP24 Skåneleden [Kartografiskt material] / 2, Nord till sydleden. D. 2, [Rövarekulan-Ystad]

Ncba
[Ny utg.]

No copies available for checkout
1993
MAP25 Skåneleden [Kartografiskt material] / 3 , Ås till åsleden

Ncba
[Ny utg.]

No copies available for checkout
1993
MAP26 Skåneleden [Kartografiskt material] 3, Ås till åsleden

914.861
[Ny utg.]

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Geografi och historia for checkout

Request


2012
MAP27 Skåneleden [[Kartografiskt material]] / 4, Från sjö till sjö

Ncba


No copies available for checkout
1983
MAP28 Skåneleden [Kartografiskt material] / 4, Österlenleden

Ncba
[Ny utg.]

No copies available for checkout
1993
MAP29 Skåneleden [[Kartografiskt material]] / 5, Från å till å

Ncba


No copies available for checkout
1984
MAP30 Skåneleden [[Kartografiskt material]] / 6, Nord till syd

Ncba


No copies available for checkout
[1984?]
MAP31 Skåneleden [[Kartografiskt material]] / 7, Nord till syd

Ncba


No copies available for checkout
1989
MAP32 Skåneleden [[Kartografiskt material]] / 8, Slott till slott

Ncba


No copies available for checkout
[198-]
MAP33 Skåneleden [[Kartografiskt material]] / 9, "Från hamn till hamn"

Ncba


No copies available for checkout
[198-]
MAP34 Skåneleden [[Kartografiskt material]] / [11], Kanoting i Skåne : Rönne å : V. Ringsjön - Skäldervike

Ncba


No copies available for checkout
1985
MAP35 Skåneleden [[Kartografiskt material]] / [12], Kanoting i Skåne : Immeln - Filkesjön - Raslången - Ha

Ncba


No copies available for checkout
1985
MAP36 Skåneleden [[Kartografiskt material]] / Från kust till kust

Ncba


No copies available for checkout
1981
MAP37 Skåneleden [[Kartografiskt material]] / Från ås till ås : Frostavallen - Agusa

Ncba


No copies available for checkout
1983
MAP38 Skåneleden [[Kartografiskt material]] / Från ås till ås : [Åstorp - Frostavallen]

Ncba


No copies available for checkout
1981
MAP39 Skåneleden [Kartografiskt material]. Kust till kust

914.861
[Ny utg.]

No copies available for checkout

Request


2011
MAP40 Skåneleden [Kartografiskt material]. Kust till kustleden. Ost

914.861
[Ny utg.]

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Geografi och historia for checkout

Request


2004
MAP41 Skåneleden [Kartografiskt material] Nord till syd

914.861
[Ny utg.]

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Geografi och historia for checkout

Request


2011
MAP42 Skåneleden [Kartografiskt material], Nord till sydleden. Nord

914.861


2 copies available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Geografi och historia and Mediehotell for checkout

Request


2004
MAP43 Skåneleden [Kartografiskt material], Ås till åsleden

914.861
[Ny utg.]

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Geografi och historia for checkout

Request


2010
MAP44 Skåneleden [Kartografiskt material] / , Österlenleden

914.861


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Geografi och historia for checkout

Request


2005
MAP45 Skåneleden [Kartografiskt material], Österlenleden

914.861
[Ny utg.]

No copies available for checkout

Request


2009
MAP46 book jacket Skånes berggrund [Kartografiskt material] = Bedrock geology of Skåne
Sveriges geologiska undersökning
Ud-c


No copies available for checkout
1987
MAP47 Skånes karta från mitten av 1500-talet till omkring 1700 : bidrag till en historisk-kartografisk und
Richter, Herman
Ncba


No copies available for checkout
1929
BOOK48 Skånes karta från mitten av 1500-talet till omkring 1700 : bidrag till en historisk-kartografisk und
Richter, Herman
Ncba


No copies available for checkout
1929
MAP49 book jacket Skånska rekognosceringskartan [Kartografiskt material]
Armén. Fältmätningsbrigaden
Ncba


No copies available for checkout
1986
MAP50 book jacket Taxi Malmö [Kartografiskt material] : bilkartor över Malmö och sydvästra Skåne

Ncbaz Malmö
2., rev. uppl

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen for checkout

Request


1990
MAPMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR