Login

 


 
     
Limit to available items
CLASSMARKS (1-43 of 43)
Oa:d
1 book jacket Another modernity, a different rationality : space, society, experience,judgment, objects
Lash, Scott
Oa


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1999
BOOK2 book jacket Den avklädda människan : om samhälle, begär och existentialistisk moral
Olofsson, Per Olof, 1945-
Dh


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1991
BOOK3 book jacket Bara funktionshindrad? funktionshinder och intersektionalitet
No copies available for checkout

Request


2009
TALKING BOOK DAISY4 The bard of savagery : Thorstein Veblen and modern social theory
Diggins, John P
Qa


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


cop. 1978
BOOK5 book jacket Combining
Bateson, Nora
301 engelska
First edition

No copies available for checkout

Request


2023
BOOK6 book jacket Émile Durkheims samhällsteori
Østerberg, Dag
Oa


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1996
BOOK7 book jacket Émile Durkheims samhällsteori
Østerberg, DagNo copies available for checkout

Request


2007
TALKING BOOK DAISY8 book jacket Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft
Asplund, Johan, 1937-
301


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


1991
BOOK9 book jacket Intersektionalitet i socialt arbete : teori, reflektion och praxis
Mattsson, Tina, 1975-
361
Tredje upplagan

7 copies available at Bunkeflo:Vuxen Facklitteratur (300-399), Garaget:Vuxen Facklitteratur (300-399), Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap and 4 other locations for checkout

Request


[2021]
BOOK10 book jacket Kan vi leva tillsammans? : jämlika och olika
Touraine, Alain
305.8


1 copy available at Mediehotell for checkout

Request


2003
BOOK11 book jacket Kapital, rationalitet och social sammanhållning : en introduktion till klassisk samhällsteori
Boglind, Anders, 1944-
301
7. [rev. och utök.] uppl

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2014
BOOK12 book jacket Klassisk och modern samhällsteori

301
3. uppl

No copies available for checkout

Request


2007
BOOK13 book jacket Kultursociologi
Miegel, Fredrik, 1962-
306
2., [utök.] uppl

No copies available for checkout

Request


2002
BOOK14 book jacket Makt
Börjesson, Mats, 1962-
303
Andra upplagan

1 copy available at Husie:Vuxen Facklitteratur (300-399) for checkout

Request


2022
BOOK15 book jacket Makt, diskurs och handling : en genealogisk studie av maktens organisation och organisationens makt
Daudi, Philippe
Oa


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1984
BOOK16 Marx' sociologi
Lefebvre, Henri
Oa


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1968
BOOK17 book jacket Modern sociological theory
Ritzer, George
301 engelska
6. ed.

No copies available for checkout

Request


2004
BOOK18 book jacket Modern sociologisk teori
Aakvaag, Gunnar C.
301
1. uppl.

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2011
BOOK19 book jacket Motstånd och kreativitet : George Herbert Meads bidrag till aktör-strukturdebatten
Lundin, Elin, 1970-
301


1 copy available at Mediehotell for checkout

Request


2004
BOOK20 book jacket Mål och mening i samhället : funktionalistiska program i samhällsvetenskapen
Sohlberg, Peter, 1954-
Oa


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1999 ;
BOOK21 book jacket Populärkultur : teorier, metoder och analyser
Lindgren, Simon, 1974-
306
2. uppl.

1 copy available at Mediehotell for checkout

Request


2009
BOOK22 book jacket Postmodernitet
Lyon, David
303.4


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


1998
BOOK23 book jacket Praktiskt förnuft : bidrag till en handlingsteori
Bourdieu, Pierre, 1930-2002
301


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


1999
BOOK24 book jacket Risker i kunskapens mellanrum : en studie i tre delar (positioner, färdriktning, kartans vita fält)
Persson, Johannes, 1968-
Dd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


2007
BOOK25 book jacket Risksamhället : på väg mot en annan modernitet
Beck, Ulrich, 1944-2015
303.4


1 copy available at Mediehotell for checkout

Request


2000
BOOK26 book jacket Samhället som system och dess ekologiska omvärld : en studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemte
Jönhill, Jan Inge, 1951-
Oa


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1997
BOOK27 book jacket Samhällsmoral och politik : exemplet Helsingborg
Gesser, Bengt, 1936-
Oab


2 copies available at Stadsbibl:Magasin 1 and Stadsbibl:Magasin 4 Skånesamlingen for checkout

Request


1998
BOOK28 book jacket Det självkonstruerade fängelset en inifrånuppgörelse med Sartre och sociologin : [en samhällsbetrakt
Olofsson, Per-OlofNo copies available for checkout

Request


2007
TALKING BOOK DAISY29 book jacket Den skapande tomhetens bild : om kunskap och kärlek
Håkanson, Kaj
Dd


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1988
BOOK30 book jacket Social handling och sociala relationer

301


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2007
BOOK31 book jacket Social theory : a historical introduction
Callinicos, Alex
301 engelska
2. ed.

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2007
BOOK32 book jacket Social theory and human reality
Alasuutari, PerttiNo copies available for checkout

Request


2010
TALKING BOOK DAISY33 book jacket Social theory : the multicultural and classic readings

301 engelska
3. ed.

No copies available for checkout

Request


cop. 2004
BOOK34 book jacket Sociologins följeslagare
Zetterberg, Hans L., 1927-
301


1 copy available at Mediehotell for checkout

Request


1993
BOOK35 book jacket Sociologins klassiker : upptäckter och återupptäckter
No copies available for checkout

Request


2022
TALKING BOOK DAISY36 book jacket Sociologisk betraktelse : en introduktion till systemteori
Moe, Sverre
301


2 copies available at Mediehotell for checkout

Request


1996
BOOK37 book jacket Sociologisk teori
Ritzer, George
301
2. uppl

No copies available for checkout

Request


2015
BOOK38 book jacket Storstäderna och det forteanska livet
Asplund, Johan, 1937-
Oa


1 copy available at Stadsbibl:Magasin 1 for checkout

Request


1992
BOOK39 book jacket Säkerhetskultur
Rollenhagen, Carl, 1953-
302


1 copy available at Mediehotell for checkout

Request


2005
BOOK40 book jacket Tre klassiska texter

301


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2012
BOOK41 book jacket Trötthetssamhället
Han, Byung-Chul, 1959-
301


1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout

Request


2013
BOOK42 book jacket Det vi inte kan råda över : om vårt förhållande till världen
Rosa, Hartmut
303.4


No copies available for checkout

Request


[2020]
BOOK43 book jacket Vi vantrivs i det postmoderna
Bauman, Zygmunt, 1925-2017
303.4


No copies available for checkout

Request


1999
BOOKMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR