Login

 


 
     
Limit to available items
CLASSMARKS (1-7 of 7)
Occ.01/TD
1 book jacket Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter [Talbok (CD-R)]
Fransson, SusanneNo copies available for checkout

Request


2017
TALKING BOOK DAISY2 book jacket Folkrätten i regeringsformen [Talbok (CD-R)]
Ahlin, PerNo copies available for checkout

Request


2020
TALKING BOOK DAISY3 book jacket Motverka funktionsdiskriminering och förändra samhället - med lagen som verktyg [Talbok (CD-R)] hand
Chöler, MariaNo copies available for checkout

Request


2020
TALKING BOOK DAISY4 book jacket Mänskliga rättigheter i svensk belysning [Talbok (CD-R)]
No copies available for checkout

Request


2012
TALKING BOOK DAISY5 book jacket Personuppgiftslagen i praktiken [Talbok (CD-R)]
Petersson, RogerNo copies available for checkout

Request


2010
TALKING BOOK DAISY6 book jacket Sekretess! [Talbok (CD-R)] handbok om offentlighets- och sekretesslagstiftningen
Hed, Irja, 1965-No copies available for checkout

Request


2014
TALKING BOOK DAISY7 book jacket Sverige och rättsstaten på 2000-talet [Talbok (CD-R)]
Sundberg-Weitman, BritaNo copies available for checkout

Request


2015
TALKING BOOK DAISYMALMÖ HÖGSKOLA
MALMÖ SKOLOR