Login

 


 

LEADER 00000cam a22005057a 4500 
001  13902395 
003  SE-LIBR 
007  co|||||||||||| 
008  960129s1996  sw   eq  |   und c 
024 7 D426|2MTM medienummer 
041 1 swe|heng 
046  m|m20000101|n20000301 
082 04 320.54|222 (machine generated) 
084  Ocgac/TD|2kssb/8 
100 1 Anderson, Benedict 
240 10 Imagined communities 
245 14 Den föreställda gemenskapen|h[Talbok (CD-R)] :
    |breflexioner kring nationalismens ursprung och spridning 
    /|cBenedict Anderson ; översättning: Sven-Erik Torhell 
256  Dokument 
264  Enskede :|bTPB,|c1996 
300  1 CD-R 
500  E-textbok 
500  Kopierad från: Göteborg : Daidalos, 1993 
504  S. 238-244 i boken: Bibliografi 
520  Förf., amerikansk professor, redogör för sitt tänkande 
    kring nationalismen och analyserar utifrån ett historiskt 
    perspektiv frågor som varför människor är beredda att dö 
    för ett så abstrakt begrepp som en "nation". Förf. pekar 
    bl.a. på religionens och språkens roll och ger en rad 
    exempel från olika länder som bidragit till nationalismens
    utveckling. Akademiskt språk 
538  Systemkrav: PC; TextView 
655 4 E-textbok 
776 08 |iKopierad från|tDen föreställda gemenskapen 
856  |s1063924 
856 40 |5Mtm|uhttp://www.legimus.se/work/redirect?MedieNr=D426
    |zLadda ner. Tillgänglig för personer med läsnedsättning 
    enligt § 17 Upphovsrättslagen 
LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Nedladdning MTM    NEDLADDNING MTM