Login

 


 

LEADER 00000cas a2200000 a 4500 
001  y303300565 
003  Worldcat 
003  LT 
003  Mo 
008  941018d19252000se a|     0 0 |swe  
022  0347-7290 
041 0 swe|beng 
084  Oi-c(p) 
084  Odcc:oi(p) 
084  Qafb-c:oi(p) 
092 0 Oi(p) 
245 10 Kommunernas finanser /|cStatistiska centralbyrån =|bLocal 
    government finance /|cStatistics Sweden 
246 11 Local government finance 
264  Stockholm :|bSCB,|c1925-2000 
362 1 1918-1998 
440 0 Sveriges officiella statistik 
500  PERIODIKA-HUVUDPOST 
505 8 Årgång 1937-1951 består av 2 delar: Del 1: Städernas, 
    municipalsamhällenas och landstingens finanser (1937-
    1944); Städernas, köpingarnas, municipalsamhällenas och 
    landstingens finanser (1945-1947); Städer, köpingar och 
    landsting (1948-1951) -- del 2: Landskommunernas finanser
    mm (1937-1944); Egentliga landskommuner. Sammanfattning 
    (1945-1947); Egentliga landskommuner, municipalsamhällen. 
    Sammanfattning (1948-1951) 
546  Med sammanfattningar på engelska 
653  Kommuner 
653  Ekonomi 
653  Städer 
653  Landsting 
653  Statistik 
653  Sverige 
710 2 Statistiska centralbyrån|4edt 
780 00 |iFortsätter delvis:|tKommunernas fattigvård och finanser,
    (1874-1917) 
785 00 |tDen offentliga sektorns finanser,|xISSN 1650-1721 
866  |bStadsbibl.:Samhälle:|o1918/21-1998 
907 00 bs|z000321 

LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Stadsbibl:Magasin 4 Ref.  Oi(p)  1918/21    CHECK SHELF  Loan 10 hours
 Stadsbibl:Magasin 4 Ref.  Oi(p)  1922/25    CHECK SHELF  Loan 10 hours
 Stadsbibl:Magasin 4 Ref.  Oi(p)  1926/27    CHECK SHELF  Loan 10 hours
 Stadsbibl:Magasin 4 Ref.  Oi(p)  1928    CHECK SHELF  Loan 10 hours
 Stadsbibl:Magasin 4 Ref.  Oi(p)  1929    CHECK SHELF  Loan 10 hours
 Stadsbibl:Magasin 4 Ref.  Oi(p)  1930    CHECK SHELF  Loan 10 hours
 Stadsbibl:Magasin 4 Ref.  Oi(p)  1931    CHECK SHELF  Loan 10 hours
 Stadsbibl:Magasin 4 Ref.  Oi(p)  1932    CHECK SHELF  Loan 10 hours
 Stadsbibl:Magasin 4 Ref.  Oi(p)  1933    CHECK SHELF  Loan 10 hours
 Stadsbibl:Magasin 4 Ref.  Oi(p)  1934    CHECK SHELF  Loan 10 hours