Login

 


 
     
Limit to available items
Nearby CLASSMARKS are:
Result page:  Prev Next  
Mark   Medium Year
Odcb/TC / kssb/8 : Fridh, Göte     
      Landshövdingarna och deras okända möten [Talbok (CD-R)] : en bok om landshövdingarna och landshövding   TALKING BOOK DAISY 2008
Odcbz Dalarnas län/TC / kssb/8 : Björk, Gunnar     
      I huvudet på en landshövding [Talbok (CD-R)] : Dalarna - en region i utveckling / Gunnar Björk   TALKING BOOK DAISY 2014
  Odcbz Kristianstads län(p)    
      Kongl. Maj:ts befallningshafvandes uti Christianstads län till Kongl. Maj:t i underdånighet afgifne f   BOOK 1857
      Samhällsplanering i L-län : meddelande / Länsstyrelsen, planeringsavdelningen, naturvårdsenheten   BOOK  
  Odcbz Malmöhus län    
      Förslag till länsprogram 1980 / Länsstyrelsen i Malmöhus län   BOOK 1980
      Kommunerna och länsplaneringen : en utvärdering av länsplaneringen i Malmöhus län : ett projekt / Ola   BOOK 1981
      Länsplan 67 : prognos och målsättning 1967-1980 för den regionala fördelningen inom Malmöhus län av b   BOOK 1967
      Länsplan 67 : prognos och målsättning 1967-1980 för den regionala fördelningen inom Malmöhus län av b   BOOK 1967
5 additional entries    
  Odcbz Malmöhus län(p)    
      Allmänna kungörelser : Landshövdingeämbetet i Malmöhus län   BOOK 1857
      Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd : Malmöhus län. 1856-1905   BOOK  
      Kongl. Maj:ts befallningshafvandes uti Malmöhus län till Kongl. Maj:t i underdånighet afgifne femårs-   BOOK  
      Kongl. Maj:ts befallningshafvandes uti Malmöhus län till Kongl. Maj:t i underdånighet afgifne femårs-   BOOK  
86 additional entries    
Odcbz Region Skåne : Jonhäll, Bo,     
      Regional demokrati : Skåne och Västra Götaland / Bo Jonhäll   BOOK 2004
  Odcbz Skåne län    
      Nya gränser : Skåne / Lennart Nilsson (red)   BOOK 2006
      Slaget om Skåne : Malmö mot Kristianstad   ARTICLE  
  Odcbz Skåne län(p)    
      Skåne i utveckling : rapport. 1998:9. Projekt lökgroda : 1993-1996 / Länsstyrelsen i Skåne län ; Bor   BOOK 1998
      Skåne i utveckling : rapport. 1998:12. Effektuppföljning i kalkade och icke kalkade vatten : [vintern   BOOK 1998
      Skåne i utveckling : rapport. 1998:18. Effektuppföljning i kalkade och icke kalkade vatten : [våren 1   BOOK 1998
      Skåne i utveckling : rapport. 1998:25. Kalkningsplan för Skåne län 1999 / Länsstyrelsen i Skåne län ;   BOOK 1998
4 additional entries    
Odcbz Västra Götalandsregionen : Jonhäll, Bo,     
      Regional demokrati : Skåne och Västra Götaland / Bo Jonhäll   BOOK 2004
  Odcc    
      Adekvat information eller informationsförmedlingens roll i den kommunala demokratin / av Lars Kronval   BOOK 1985
      Anvisningar till kommunindelningsreformens genomförande / utarbetade inom inrikesdepartementet   BOOK 1949
      Arbetsordning för Malmö stadsfullmäktige   BOOK 1865
      Arbetsordning för Malmö stadsfullmäktige   BOOK 1881
44 additional entries    
  Odcc.07    
      Stadsfullmäktigeval och stadsfullmäktigeledamöter i Malmö : 1922-1958 / I. Kindlundh   BOOK 1961
      Stadsfullmäktigevalet 1942 : Malmö arbetarekommuns valtidning : gruppkorsband till hushållen i Malmö   BOOK 1942
Odcc/DR / kssb/7 : Brorström, Björn,     
      För den goda redovisningsseden [Elektronisk resurs] / Björn Brorström   EBOOK 2005
  Odcc:k    
      Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523-1630 : med särskild hänsyn till den kamerala indelningen   BOOK 1920
      Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523-1630 : med särskild hänsyn till den kamerala indelningen   BOOK 1920
      Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523-1630 : med särskild hänsyn till den kamerala indelningen   BOOK 1923
      Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523-1630 : med särskild hänsyn till den kamerala indelningen   BOOK 1917
2 additional entries    
Odcc:k.4 : Frohnert, Pär,     
      Kronans skatter och bondens bröd : den lokala förvaltningen och bönderna i Sverige 1719-1775 / Pär Fr   BOOK 1993
Odcc:k.5 / kssb/8     
      Moderata kvinnor i stad och kommun efter 1909 : om färgstarka kvinnor i det kommunalgrå / redaktörer:   BOOK 2009
  Odcc:oe    
      1991 års kommunallag : i dess lydelse den 1 januari 1998 : en handbok med lagtext och kommentarer / U   BOOK 1998
      1991 års kommunallag : i dess lydelse den 1 januari 2001 : en handbok med lagtext och kommentarer / U   BOOK 2001
      Handbok för den svenska kommunalförvaltningen : med undantag af Stockholms stads / utgifven af Wilhel   BOOK 1881
      Kommunal författningshandbok / utgiven av Halvar G. F. Sundberg och Helge Berglund   BOOK 1948
22 additional entries    
Odcc:oe(p)      
      Kommunallagen : lagtexten : gällande lydelse den ..   BOOK 1965-
Odcc:oe(p)/TC / kssb/8     
      Kommunallagen [Talbok (CD-R)] : lagtexten : gällande lydelse den ... Januari 1999   TALKING BOOK DAISY 2007
  Odcc:oe/TC    
      Kommunal vardagsjuridik [Talbok (CD-R)] : för förtroendevalda i fullmäktige, styrelser och nämnder /   TALKING BOOK DAISY 2010
      Kommunallagen [Talbok (CD-R)] : en översikt / Östen Fredriksson   TALKING BOOK DAISY 2008
  Odcc:oe/TD    
      Kommunallagen. [Talbok (CD-R)] : en kommentar / Tom Madell och Olle Lundin   TALKING BOOK DAISY 2020
      Kommunalrätt [Talbok (CD-R)] : Håkan Strömberg   TALKING BOOK DAISY 1995
      Kommunen och lagen [Talbok (CD-R)] : en introduktion / Ulla Björkman och Olle Lundin   TALKING BOOK DAISY 2018
  Odcc:oe(u)    
      Kommunalförfattningar / Utgivna av Kai Dittmer. 1, Allmän del   BOOK 1973
      Kommunalförfattningar / Utgivna av Kai Dittmer. 2, Speciell del   BOOK 1973
      Kommunallagen : lagtexten : gällande lydelse den ..   BOOK 1965-
      Sveriges kommunallagar med därtill hörande föreskrifter jämte bihang innehållande särskilda författni   BOOK 1966
Odcc:oe(u)/TC / kssb/8     
      Kommunallagen [Talbok (CD-R)] : lagtexten : gällande lydelse den ... Januari 1999   TALKING BOOK DAISY 2007
Odcc:oe(u)/TD / kssb/8     
      Kommunallagen [Talbok (CD-R)] : lagtexten : gällande lydelse januari 2007 / [utgiven i samarbete med]   TALKING BOOK DAISY 2007
Odcc:oi(p)      
      Kommunernas finanser / Statistiska centralbyrån = Local government finance / Statistics Sweden   BOOK 2000
  Odcc(p)    
      Dagens samhälle : kommunernas och landstingens tidning   JOURNAL 2004-
      Kommunal ekonomi / utgiven av Föreningen Sveriges kommunalekonomer   JOURNAL 1982-
      Kommunaltjänstemannen / Sveriges kommunaltjänstemannaförbund   JOURNAL 1982
      Kommunägda företag = Municipal enterprices / Statistics Sweden / Statistiska centralbyrån   BOOK 1991-
2 additional entries    
Odcc(p)/TD / kssb/8     
      Kommunal handbok [Talbok (CD-R)] : [redaktör: Ulrika Görnebrand]. Uppl. 19(2011) , EU, Kommunallagen,   TALKING BOOK DAISY 2011
  Odcc/TC    
      Den demokratiska dialogen [Talbok (CD-R)] : arbetsformer för kvinnor och män i politiken / red.: Jean   TALKING BOOK DAISY 2008
      Från regler och konton mot värderingar och ansvarsenheter [Talbok (CD-R)] : en bok om decentraliserin   TALKING BOOK DAISY 2001
      I mänsklig makt [Talbok (CD-R)] : om politikens vardagar / Claes-Göran Kjellander och Margit Silberst   TALKING BOOK DAISY 2011
      Kan välfärden räddas? [Talbok (CD-R)] : förändra eller förtvina / Sören Häggroth & Lars M. Andersson   TALKING BOOK DAISY 2015
11 additional entries    
  Odcc/TD    
      Ekonomi i kommuner och landsting [Talbok (CD-R)] : grundläggande metoder och modeller i bokföring och   TALKING BOOK DAISY 2011
      Från idé till verklig förändring [Talbok (CD-R)] : att planera, genomföra och utvärdera förändringspr   TALKING BOOK DAISY 2006
      Kommunal arbetsrätt [Talbok (CD-R)] : Anderz Andersson ..   TALKING BOOK DAISY 2002
      Kommunal självstyrelse [Talbok (CD-R)] : kommuner och landsting i det politiska systemet / Agne Gusta   TALKING BOOK DAISY 2011
7 additional entries    
  Odcc(u)    
      Samling af kongl. bref och resolutioner rörande tillämpningen af de nya kommunal-förordningarne. [H.   BOOK 1866
      Samling af kongl. bref och resolutioner rörande tillämpningen af de nya kommunal-förordningarne. H. 1   BOOK 1904
      Samling af kongl. bref och resolutioner rörande tillämpningen af de nya kommunal-förordningarne. H. 9   BOOK 1890
      Samling af kongl. bref och resolutioner rörande tillämpningen af de nya kommunal-förordningarne. H. 5   BOOK 1878
11 additional entries    
Odcc(x) / kssb/8 : Sheild, Stuart     
      Svensk-engelsk ordbok för kommuner, landsting och regioner / [text: Stuart Sheild, Cecilia Utterström   BOOK 2011
  Odcd    
      Den kommunala självstyrelsen / [utgiven av] Riksbankens Jubileumsfond, Kommunalforskningsgruppen. 1,   BOOK 1970
      Den kommunala självstyrelsen / [utgiven av] Riksbankens Jubileumsfond, Kommunalforskningsgruppen. 2,   BOOK 1971
      Den kommunala självstyrelsen / [utgiven av] Riksbankens Jubileumsfond, Kommunalforskningsgruppen. 3,   BOOK 1971
      Den kommunala självstyrelsen / [utgiven av] Riksbankens Jubileumsfond, Kommunalforskningsgruppen. 4,   BOOK 1975
6 additional entries    
Odcd:oi(p)      
      Jämförelsetal för landstingen / Landstingsförbundet   BOOK 1991-
  Odcd(p)    
      Landstingen och EG : landstingsperspektiv på EG och Europa : nyhetsbrev   JOURNAL 1994
      Landstingens tidskrift / utges av Landstingsförbundet   JOURNAL 1984
      Landstingsvärlden / utges av Landstingsförbundet   JOURNAL 2004
      Sveriges landstings tidskrift / utges av Svenska landstingsförbundets byrå   JOURNAL  
  Odcd/TD    
      Marknadsorientering i landsting och kommuner [Talbok (CD-R)] : erfarenheter och lärdomar från pionjär   TALKING BOOK DAISY 2002
      Strategiska offentliga inköp - en praktisk vägledning [Talbok (CD-R)] : Kalle Krall, Eva-Lotta Sandbe   TALKING BOOK DAISY 2018
  Odcdz Malmöhus län. Landstinget    
      Landstinget och Malmö : [Malmö kommuns återinträde i Malmöhus läns landsting] : betänkande / avgivet   BOOK 1974
      Landstinget och musik i Skåne : utredning med förslag till musikpolitiskt handlingsprogram för Malmöh   BOOK 1987
      Malmöhus läns landsting : 1863-1962 / Paul Lindblom   BOOK 1962
      Malmöhus läns landsting : 1963-1985 / Bruno Wikfors   BOOK 1987
      Malmöhus läns landstings sista år 1986-1998 / Jan Rosqvist, Bengt Stenberg ; [foton: Kajsa Jakobsson   BOOK 1998
  Odcdz Malmöhus län. Landstinget(p)    
      Gripen : personaltidning för anställda inom Malmöhus läns landsting   JOURNAL 1967-
      Malmöhus läns landstings protokoll och handlingar   BOOK  
      Malmöhus läns landstings protokoll och handlingar.. 1863-1912. Register   BOOK 1914
      Malmöhus läns landstings protokoll och handlingar. 1976. Handlingar 1976-12-06   BOOK  
221 additional entries    
Odcdz Malmöhus läns landsting / kssb/5     
      Personalpolitik - intentioner och genomförande : en studie rörande personalutbildning inom Malmöhus l   BOOK 1979
  Odcdz Region Skåne    
      Frågor och svar om region Skåne / [utg. av Region Skåne]   BOOK 2000
      En region växer fram : avgörande skeenden och händelser i Skåneprocessen från våren 1991 fram till fö   BOOK 2000
Odcdz Västmanlands län. Landstinget : Nilsson, Göran B.,     
      100 års landstingspolitik : Västmanlands läns landsting 1863-1963 / Göran B. Nilsson   BOOK 1966
  Odce    
      1619 års stadga om städernas administration / av Folke Lindberg   BOOK 1937
      1952 års förteckning över Sveriges storkommuner samt statliga och kommunala myndigheter / Erik Lindbe   BOOK 1952
      Ansvar utan makt : arbetslösheten och kommunerna : en delrapport från projektet "Kommunerna och framt   BOOK 1986
      Arbetsplatsutveckling i kommunen / Jan Wallenberg   BOOK 1996
79 additional entries    
Odce:bf Svenska kommunförbundet : Gunnarson, Jan,     
      Svenska kommunförbundet : beslutsfattande, relationer till kommunerna, förhållande till staten / Jan   BOOK 1972
Odce:bf Svenska stadsförbundet : Humble, Sixten     
      Svenska stadsförbundet 1908-1958 / Sixten Humble   BOOK 1958
  Odce:bf Sydvästra Skånes kommunalförbund    
      ABC om SSK / [Sydvästra Skånes Kommunalförbund]   BOOK 1983
      Från landskommuner till Skåneförbund : tre decennier av mellankommunalt samarbete i sydvästra Skåne :   BOOK 1995
Odce/DR / kssb/8 : Daun, Christian,     
      Draksådd : fiaskon och haverier när kommunen ska sättas på kartan / Christian Daun   EBOOK 2021
  Odce:k    
      Den europeiska blicken och det lokala självstyrets värden / Mats Andrén   BOOK 2007
      Fogde, råd och menighet : några drag i den svenska stadsförfattningens utveckling under medeltiden oc   BOOK 1941
      Kommunernas släktträd : Sveriges kommuner 1863-1992 / Tore Ivarsson   BOOK 1992
      Socknarnas självstyrelse i historisk belysning / Ragnar Gullstrand   BOOK 1933
3 additional entries    
  Odce:oe    
      Allmänna ordningsstadgan m.m : kommentar till allmänna ordningsstadgan, lagen om allmänna sammankomst   BOOK 1972
      Kommunallagen, sekretesslagen och de kommunala företagen / Lena Dalman   BOOK 1995
      Kommunerna och turistväsendet / Gunnar Bramstång   BOOK 1980
      Ordningslagen : kommentarer och rättspraxis / Kazimir Åberg   BOOK 2017
Odce:oe(u)      
      Kungliga bref och förordningar rörande svenska köpingar / med statsunderstöd utgifna af Holger Rosman   BOOK 1904
  Odce:oi(p)    
      Kommunal personal / Svenska kommunförbundet   BOOK 1993-
      Kommunalt förtroendevalda - parti och kön / Kommunförbundet   BOOK  
  Odce(p)    
      Fastighetsägarna syd : medlemsmatrikel och fastighetskalender för Skåne-, Kronobergs- & Blekinge län   BOOK 2002-
      Kommunaktuellt : Kommunförbundets veckotidning   JOURNAL 2004
      Kommunal tidskrift / utges av Svenska kommunförbundet   JOURNAL 1977
      Kommunernas tidskrift / utges av Svenska kommunförbundet   JOURNAL 1967
9 additional entries    
  Odce/TC    
      Arbeta i närsamhället [Talbok (CD-R)] : Brian Ashley ; översättning: Erik Dahlberg och Gunnie Jacobss   TALKING BOOK DAISY 2008
      Baklängesrevolutionen [Talbok (CD-R)] : den kommunala demokratins fall / Margareta Norlin   TALKING BOOK DAISY 2008
      Behövs biblioteket för demokratin? [Talbok (CD-R)] : fem inlägg om kommunal information / Christina R   TALKING BOOK DAISY 2009
      Budgetering i utveckling [Talbok (CD-R)] : planering, budgetering, redovisning / Kommunförbundet   TALKING BOOK DAISY 2009
12 additional entries    
Result page:  Prev Next