Login

 


 
     
Limit to available items
Nearby CLASSMARKS are:
Result page:  Prev Next  
Mark   Medium Year
  Oet-c.4/TD    
      Döden i skogen [Talbok (CD-R)] : svenska avrättningar och avrättningsplatser / Göran Lager ; research   TALKING BOOK DAISY 2008
      Finntorparna i Mången [Talbok (CD-R)] : jord, människor och rättsuppfattning i förproletär bergslagsm   TALKING BOOK DAISY 1998
      Kvinnorna och rätten [Talbok (CD-R)] : från stormaktstid till rösträttsstrid / G. Granström ..   TALKING BOOK DAISY 1998
      Offer för brott : våldtäkt, incest och barnamord i Sveriges historia från reformationen till nutid /   TALKING BOOK DAISY 2021
      Rätten och kvinnorna [Talbok (CD-R)] : från släktmakt till statsmakt i Sverige på 1500- och 1600-tale   TALKING BOOK DAISY 1998
  Oet-c.41    
      Brottsling och bödel / Lars Levander ; utgiven i samarbete med Institutet för folklivsforskning vid N   BOOK 1975
      Brottsling och bödel / Lars Levander   BOOK 1933
      Crime and social control in medieval and early modern Swedish towns / Eva Österberg & Dag Lindström ;   BOOK 1988
      Missdådare : brott och människoöden i Sverige omkring 1600 / [Annika Sandén]   BOOK 2014
  Oet-c.41/TC    
      Brottsling och bödel [Talbok (CD-R)] : Lars Levander ; utgiven i samarbete med Institutet för folkliv   TALKING BOOK DAISY 2007
      Missdådare [Talbok (CD-R)] : brott och människoöden i Sverige omkring 1600 / Annika Sandén   TALKING BOOK DAISY 2014
Oet-c.418 / kssb/8     
      Gotlands saköreslängder 1600-1645 : Brott och böter på Gotlands landsbygd / redigerade av Jens Lerbom   BOOK 2007
  Oet-c.42    
      Bödlar : liv, död och skam i svenskt 1600-tal / Annika Sandén   BOOK 2016
      Gerichtsbarkeiten der schwedischen Krone im deutschen Reichsterritorium / Kjell Å. Modéer. 1, Vorauss   BOOK 1975
      Gotlands saköreslängder 1600-1645 : Brott och böter på Gotlands landsbygd / redigerade av Jens Lerbom   BOOK 2007
      Hovrätt i funktion : Göta hovrätt och brottmålen : 1635-1699 / Rudolf Thunander   BOOK 1993
5 additional entries    
Oet-c.42/TC / kssb/8 : Lennartsson, Malin     
      I säng och säte [Talbok (CD-R)] : relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland / Malin Len   TALKING BOOK DAISY 2009
  Oet-c.42/TD    
      Bödlar [Talbok (CD-R)] : liv, död och skam i svenskt 1600-tal / Annika Sandén   TALKING BOOK DAISY 2016
      Häxmodern [Talbok (CD-R)] berättelsen om Malin Matsdotter / Marko Lamberg ; översättning: Ann-Christi   TALKING BOOK DAISY 2021
Oet-c.422 / kssb/6     
      1634 års regeringsform 350 år, 1734 års lag 250 år : jubileumssammankomst i Riksarkivet den 30 novemb   BOOK 1985
Oet-c.426/TD / kssb/8 : Jansson, Karin Hassan     
      Horet i Hälsta [Talbok (CD-R)] en sann historia från 1600-talet / Karin Hassan Jansson & Jonas Lindst   TALKING BOOK DAISY 2019
  Oet-c.43    
      Annika Larsdotter, barnamörderska : kön, makt och sexualitet i 1700-talets Sverige / Inger Lövkrona   BOOK 1999
      Berusade bönder och bråkiga båtsmän : social kontroll vid sockenstämmor och ting under 1700-talet / B   BOOK 1996
  Oet-c.43/TC    
      Berusade bönder och bråkiga båtsmän [Talbok (CD-R)] : social kontroll vid sockenstämmor och ting unde   TALKING BOOK DAISY 2003
      Charlotta Taube och den sista häxprocessen [Talbok (CD-R)] : ett 1700-talsdrama i flera akter / Maria   TALKING BOOK DAISY 2007
  Oet-c.44    
      Charlotta Taube och den sista häxprocessen : ett 1700-tals drama i flera akter / Marianne Särman   BOOK 1996
      Malmöborgmästare pryglade kortspelande präst i S:t Petri   ARTICLE  
      Rättvisans och allmogens beskyddare : den absoluta staten, kommissionerna och tjänstemännen, ca 1680-   BOOK 1999
      Trolldoms- och vidskepelseprocesserna i Göta hovrätt 1635-1754 = [Witchcraft and magic trials in the   BOOK 1993
Oet-c.442 / kssb/6     
      1634 års regeringsform 350 år, 1734 års lag 250 år : jubileumssammankomst i Riksarkivet den 30 novemb   BOOK 1985
  Oet-c.46    
      Brottet, offret och förövaren : vetenskapens och det svenska rättsväsendets syn på sexuella övergrepp   BOOK 2005
      Dufvans fångar : brottet, straffet och människan i 1800-talets Sverige / Marja Taussi Sjöberg   BOOK 1986
      Ilska, desperation och lömska försåt : våldsamma kvinnor i 1800-talets Sverige / Roddy Nilsson & Mari   BOOK 2020
      Den isolerade medborgaren : liberalt styre och uppkomsten av det sociala vid 1800-talets mitt / Frans   BOOK 2003
5 additional entries    
Oet-c.46/TC / kssb/8 : Taussi Sjöberg, Marja     
      Dufvans fångar [Talbok (CD-R)] : brottet, straffet och människan i 1800-talets Sverige / Marja Taussi   TALKING BOOK DAISY 2007
Oet-c.47 : Boberg, Stig     
      Carl XIV Johan och tryckfriheten : 1810-1844 / Stig Boberg   BOOK 1989
Oet-c.47/TC / kssb/8 : Björlingson, Frey     
      Kvinnorna och rättvisan [Talbok (CD-R)] : en framställning grundad i huvudsak på Uppsala kämnersrätts   TALKING BOOK DAISY 2008
  Oet-c.5    
      Brottet, offret och förövaren : vetenskapens och det svenska rättsväsendets syn på sexuella övergrepp   BOOK 2005
      Kungliga Hovrätten på marsch ... : 70 år sedan Skånska hovrätten flyttade från Kristianstad : rättshi   BOOK 1987
      Rattfylleribrottets historia 70 år / Jan Vilgeus   BOOK 1995
      En riktig familj : adoption, föräldraskap och barnets bästa 1917-1975 / Cecilia Lindgren   BOOK 2006
  Oet-c.55    
      Svensk rättsvetenskap 1947-1997 / Stig Strömholm (red.) ; Edward Andersson ..   BOOK 1997
      Trovärdighet och ovärdighet : rättsapparatens hanterande av kvinnors anmälan av våldtäktsbrott Stockh   BOOK 2002
  Oet-c/TC    
      Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure [Talbok (CD-R)] : av Udtja Lasse   TALKING BOOK DAISY 2009
      Den frivilliga döden [Talbok (CD-R)] : samhällets hantering av självmord i historiskt perspektiv / Bi   TALKING BOOK DAISY 2007
      Glimtar ur 600 års kriminalhistoria [Talbok (CD-R)] : Ivan Bratt   TALKING BOOK DAISY 2008
      Land skall med lag byggas [Talbok (CD-R)] : nio rättshistoriska uppsatser / Kjell Å. Modéer   TALKING BOOK DAISY 2008
3 additional entries    
  Oet-c/TD    
      Halshuggning [Talbok (CD-R)] : och andra svenska straff : från bödelns handbila till Kriminalvårdens   TALKING BOOK DAISY 2017
      Historiska rättskällor i konflikt [Talbok (CD-R)] : en introduktion i rättshistoria / Kjell Å. Modéer   TALKING BOOK DAISY 2012
      Steriliseringsfrågan i ett rättshistoriskt perspektiv [Talbok (CD-R)] : ett problembaserat övningsmom   TALKING BOOK DAISY 1998
      Svensk fastighetsrättshistoria [Talbok (CD-R)] : Jan-Olof Sundell   TALKING BOOK DAISY 2009
  Oet-c(u)    
      Lagfarenhets-bibliothek, D. 1 / af Jacob Albrecht Flintberg   BOOK 1796
      Lagfarenhets-bibliothek, D. 2 / af Jacob Albrecht Flintberg   BOOK 1797
      Lagfarenhets-bibliothek, D. 3 / af Jacob Albrecht Flintberg   BOOK 1799
      Lagfarenhets-bibliothek, D. 4 / af Jacob Albrecht Flintberg   BOOK 1801
18 additional entries    
Oet-c(u)/TD / kssb/8     
      Svensk historisk lagbok [Talbok (CD-R)] : rättshistoriska källtexter / [sammanställda av] Christian H   TALKING BOOK DAISY 2012
Oet-c/VC / kssb     
      Historiska brott [Video (DVD)] : de mest spännande fallen ur Veckans brott / manus & produktion: Lars   MOVIE DVD 2012
Oet-caf / kssb/8 : Lennersand, Marie,     
      Livet går vidare : Älvdalen och Rättvik efter de stora häxprocesserna 1668-1671 / Marie Lennersand &   BOOK 2006
Oet-cag.34 / kssb/8 : Westlund, Lars Erik,     
      Brott och straff i Värmland under 1500-talet : med en genomgång av de värmländska saköreslängderna fö   BOOK 2018
Oet-cag.41 / kssb/8 : Westlund, Lars Erik,     
      Brott och straff i Värmland under 1500-talet : med en genomgång av de värmländska saköreslängderna fö   BOOK 2018
  Oet-cba    
      Skånska advokater : från prokuratorer till samfundsadvokater : om advokater i Skåne i ett historiskt   BOOK 1992
      Skånske lov og Eskils skånske kirkelov tilligemed Andreae Sunonis lex Scaniae provincialis, Skånske A   BOOK 1853
Oet-cbb : Hägge, Eric     
      I lagens namn : Hallands södra domsaga under tre sekler : protokoll berättar kulturhistoria / Eric Hä   BOOK 1970
Oet-cbd.4/TC / kssb/8     
      Småländska brott [Talbok (CD-R)] : brott och straff i Småland under 500 år / redaktörer: Lennart Joha   TALKING BOOK DAISY 2012
Oet-cbdc/TC / kssb/8 : Carlsson, Erik     
      Brott och straff från förr i Vimmerbytrakten [Talbok (CD-R)] : Erik Carlsson   TALKING BOOK DAISY 2013
  Oet-cbe    
      På häradsting / Lennart Landin. 1, Anteckningar ur öländska domböcker 1620-49   BOOK 1963
      På häradsting / Lennart Landin. 2, Om jordförsäljning och arvstvister enligt öländska domböcker 1613-   BOOK 1964
      På häradsting / Lennart Landin. 3, Brott och straff på Öland under förra hälften av 1600-talet   BOOK 1967
Oet-cbg(u)      
      Östgöta-lagen / edited by H. S. Collin and C. J. Schlyter. Särtryck ur Östgötalagens 1300-talsfragmen   BOOK 1980
Oet-cbh : Wennström, Torsten     
      Studier över böter och myntvärden i västgötalagarna / Torsten Wennström   BOOK 1931
Oet-cbh(u)      
      Äldre Västgötalagen / utgiven av Elias Wessén   BOOK 1954
Oet-cbk : Svenungsson, Lars Manfred     
      Rannsakningarna om trolldomen i Bohuslän 1669-1672 : häxorna, Satan, rätten / L. M. Svenungsson   BOOK 1970
Oet-cbk.46/TC / kssb/8 : Persson, Christian     
      Sånt folk finns inte här [Talbok (CD-R)] : bohuslänsk rättshistoria från äldre tider / [Christian Per   TALKING BOOK DAISY 2013
Oet-cci/TD / kssb/8 : Stenman, Lennart     
      Bättre rätt till land och vatten i Lappland? [Talbok (CD-R)] : Lennart Stenman   TALKING BOOK DAISY 2011
Oet-cz Gävle/TC / kssb/8 : Nilsson, Kristina     
      Från by up i sky och ända till helwetis [Talbok (CD-R)] : om trolldomsprocesserna i Gävle / Kristina   TALKING BOOK DAISY 2013
Oet-cz Göteborg / kssb/8 : Bergman, Helene,     
      Den politiska rättegången : kampen om yttrandefriheten / Helene Bergman   BOOK 2021
  Oet-cz Göteborg/TC    
      Brott och straff i Göteborg [Talbok (CD-R)] : 1621-1900 / Sören Skarback   TALKING BOOK DAISY 2001
      Stadens domare [Talbok (CD-R)] : nedslag i Göteborgs rådhusrätts och tingsrätts historia / Anders Ste   TALKING BOOK DAISY 2012
Oet-cz Inland/TC / kssb/8 : Svenungsson, Lars Manfred     
      Inland under 1670-talets ofredsår [Talbok (CD-R)] : domboksord om händelser i och före Gyldenlöwefejd   TALKING BOOK DAISY 2013
  Oet-cz Kristianstad    
      Kristianstads rådstugubok 1616-1637 : rådhusrättens äldsta protokoll. D. 1, Text / utgivna av Bertil   BOOK 1998
      Kristianstads rådstugubok 1616-1637 : Rådhusrättens äldsta protokoll. [D. 2], Registerdelen   BOOK 2004
  Oet-cz Malmö    
      Linderska plundringsmålet : om ett brottsmål i 1890-talets Malmö / av Joakim Jörnfalk   ARTICLE  
      Malmø rådstueprotokol : (stadsbok) : 1503-1548 / udgivet ved Erik Kroman   BOOK 1965
      Malmø skifter. 1, Bofortegnelser 1546-1559 / udgivet ved Einar Bager af Selskabet for Udgivelse af K   BOOK 1977
      Malmø skifter. 2, Købmandsregnskaber 1537-1559 / udgivet ved Einar Bager af Selskabet for Udgivelse a   BOOK 1978
4 additional entries    
Oet-cz Stockholm : Ericsson, Niklas,     
      Mord i Stockholm / Niklas Ericsson ; [faktagranskning: Dag Lindström]   BOOK 2006
Oet-cz Stockholm/TC / kssb/8 : Ericsson, Niklas     
      Mord i Stockholm [Talbok (CD-R)] : Niklas Ericsson ; [faktagranskning: Dag Lindström]   TALKING BOOK DAISY 2006
Oet-cz Svensköp : Mårtenson, Kurt,     
      Gamla dokument berättar om Svensköp / Kurt Mårtenson   BOOK 1999
Oet-cz Söderköping(u)      
      Söderköpings lagbok 1387 / Utg. efter den medeltida handskriften och med en inledning av Elias Wessén   BOOK 1971
Oet-cz Tjust : Hofrén, Manne,     
      På rättan tingsstad : några notiser om Tjusts häradsting och tingshus i Gamleby med bilder ur domsaga   BOOK 1960
Oet-cz Vadstena/TC / kssb/8     
      Döden som straff [Talbok (CD-R)] : glömda gravar på galgbacken / red.: Titti Fendin   TALKING BOOK DAISY 2009
Result page:  Prev Next